tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Będzie przystanek na CMK

 


Prezentujemy pismo w sprawie budowy przystanku na Centralnej Magistrali Kolejowej, jakie otrzymał burmistrz Opoczna.

W uzupełnieniu pisma nr IRW4?217?43/2012 z dnia 14.09.2012 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, iż budowa peronu na stacji Opoczno została ujęta w zakresie rzeczowym zadania pod nazwą ?Modernizacja linii kolejowej nr 4 ? Centralna Magistrala Kolejowa?.
Realizacja przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków budżetu państwa, które zostaną zabezpieczone w ?Planie działalności inwestycyjnej do realizacji w 2013 i 2014 roku przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A.?.
Wstępny harmonogram prac przewiduje, iż w roku 2013 zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2014 budowa peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przewiduje się realizację następującego zakresu robót:
? budowę peronu jednokrawędziowego o długości 300 m, szerokości 4 m i wysokości 0,55 m.
? budowę dojścia do peronu od istniejącego układu drogowego i budynku z uwzględnieniem elementów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
? przebudowę istniejącego koryta kablowego w obszarze budowanego peronu,
? budowę oświetlenia peronu z wyprowadzeniem linii kablowej z nieistniejącej już stacji transformatorowej słupowej dla zasilania szafy oświetleniowej,
? budowę sieci rozgłoszeniowej oraz zegarowej,
? w rejonie budowanego peronu ułożone są kable teletechniczne, które będą przełożone poza obrys peronu i umieszczone w korycie kablowym,
? przebudowa sieci trakcyjnej na długości budowanego peronu polegająca na wymianie i regulacji istniejących podwieszeń umieszczonych na słupach, ze względu na dostosowanie układu torowego stacji do prędkości powyżej 200 km/h
? wyposażenie budowanego peronu w wiaty przystankowe, tablice informacyjne, ławki, kwietniki, kosze na śmieci, ustawienie balustrady na krawędzi nawierzchni peronowej od strony skarpy nasypu.
Oczekuje się, iż roboty związane z budową peronu jak i układu komunikacyjnego będą prowadzone równolegle w roku 2014. W związku z tym prosimy o zabezpieczenie finansowe na roboty zaplanowane do wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z deklaracją przedstawioną w piśmie nr TI. Z dn. 27.09.2012 r.

Członek Zarządu PKP PLK
Andrzej Wołowiec


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (798) z dnia 26 Października 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »