tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Przedświąteczna pomoc dla najbardziej potrzebujących

 
Na terenie gminy i miasta zostanie przeprowadzona społeczna akcja pn. "Pomoc świąteczna 2013". Jej organizatorem jest Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń", które zrealizuje przedsięwzięcie w ramach zadania publicznego, dofinansowanego ze środków wojewody łódzkiego


Głównym celem inicjatywy jest niesienie pomocy osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez udzielenie jednorazowego wsparcia. We współpracy z placówkami oświatowymi oraz instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej wolontariusze DCW przygotują świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy i miasta.
Zgodnie z regulaminem, uczestnikiem akcji może być uczeń, słuchacz oraz podopieczny placówki oświatowej bądź instytucji pomocowej. Świąteczne paczki otrzymają osoby lub rodziny, które spełniają co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Chodzi m.in. o ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężka chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo?wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Instytucja będąca partnerem akcji zobowiązuje się do zapewnienia ustalonego wsparcia (finansowego, rzeczowego lub osobowego), przy czym jej wkład finansowy nie może przekroczyć 20% wartości jednej paczki. Wyłoni też koordynatora, który w porozumieniu z kierownictwem i pozostałymi pracownikami sporządzi listę osób wskazanych do udzielenia pomocy. Wykaz przekaże głównemu organizatorowi.
DCW opracowało już szczegółowy kalendarz działań.
Pod koniec października określi m.in. ogólną liczbę objętych wsparciem oraz kwoty dofinansowania paczek. Przed 1 listopada zakończy nabór placówek oświatowych i instytucji pomocy społecznej, natomiast do 15 listopada trwa przyjmowanie zgłoszeń uczestników. Decyzję w sprawie zatwierdzenia listy osób, które otrzymają pomoc, podejmie pod koniec listopada.
Świąteczne paczki zostaną przygotowane w grudniu. Do połowy miesiąca wszystkie powinny być gotowe. Ich dystrybucja odbędzie się przed Bożym Narodzeniem. Wolontariusze planują zorganizować ogólne spotkanie, do którego dojdzie najprawdopodobniej 19 grudnia.
Dodajmy, że koordynatorką gminnej akcji jest Anna Reszka (tel. 604 198 237), a przedsięwzięcie wspierają wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska oraz burmistrz Janusz Reszelewski, który objął honorowy patronat.
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.dcw-od.cba.pl. Można tu pobrać deklarację współpracy oraz druk zgłoszenia uczestników.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (850) z dnia 25 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »