tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

PRACA SEZONOWA ZBIÓR BORÓWKI RZECZYCA TEL. 661 ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Pracowicie przed świętami

 
Uchwalenie budżetu gminy Opoczno oraz wybór nowego przewodniczącego Rady zdominowały przedświąteczne obrady Rady Miejskiej

Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej odbyły się 22 grudnia w sali kawiarnianej MDK. Mimo świątecznej, już wtedy, atmosfery były niespokojne i burzliwe. Wszystko za sprawą zmian personalnych w łonie rady oraz uchwalenia budżetu gminy na nowy rok - ambitnego zdaniem burmistrza i pełnego obiecanek w ocenie opozycji.

Rada w pełnym składzie
Obrady rozpoczęto uzupełnieniem składu rady - niepełnej po wygaśnięciu mandatu Jarosława Wiktorowicza, mianowanego na wiceburmistrza Opoczna. Jego miejsce zajął Stanisław Michałowski, kandydat z tej samej listy (KWW Razem dla Opoczna), który w okręgu wyborczym nr 1 uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów. Radni jednomyślnie przyjęli go do swojego grona. Następnie Stanisław Michałowski, wieloletni sołtys Mroczkowa Dużego, złożył uroczyste ślubowanie, uzupełniając tekst przysięgi słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. Dalsza część obrad odbyła się już przy pełnym składzie rady.

Nowy przewodniczący
Kolejne zmiany personalne w Radzie Miejskiej wzbudziły znacznie większe emocje. Radni przystąpili do wyboru nowego pPrzewodniczącego, który miał zastąpić na tym stanowisku Jarosława Wiktorowicza. Powołano 3-osobową komisję skrutacyjną, która, po ukonstytuowaniu się, przyjęła zgłoszenia kandydatów: radny Janusz Klimek zgłosił Zdzisława Wojciechowskiego, jego kontrkandydatem został Marek Ksyta, zgłoszony przez Andrzeja Rożenka. Po przeliczeniu głosów, odczytano wyniki głosowania. Radni oddali w nim 21 ważnych głosów - 13 poparło Zdzisława Wojciechowskiego, a 8 Marka Ksytę. Tym samym Zdzisław Wojciechowski został nowym przewodniczącym Rady Miejskiej. Wyboru na to stanowisko gratulowali mu pozostali radni oraz burmistrz Jan Wieruszewski.
W związku z wyborem na stanowisko przewodniczącego rady Zdzisław Wojciechowski złożył w trakcie obrad swoją rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady, którą pełnił do tej pory. Postanowiono przyjąć ją w trakcie obrad, poszerzając zaproponowany blok uchwał. Ta propozycja nie spodobała się jednak opozycji. Ostatecznie zgłoszono dwa wnioski - Ewa Róg wnioskowała o przyjęcie rezygnacji Zdzisława Wojciechowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego, a Andrzej Rożenek, w odpowiedzi na wniosek radnej z koalicji - o jednoczesny wybór nowego wiceprzewodniczącego. Decyzję podjęła większość i jak zwykle bywa w takich sytuacjach, koalicja postawiła na swoim. Większością głosów 13 do 7 blok uchwał poszerzono o punkt dotyczący jedynie przyjęcia rezygnacji Zdzisława Wojciechowskiego. Rada przyjęła rezygnację z funkcji Zdzisława Wojciechowskiego wiceprzewodniczącego 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 5 wstrzymujących.

Gorąco o budżecie
Założenia budżetowe, na podstawie projektu uchwały budżetowej, przedstawiliśmy w numerze świątecznym i w stosunku do przyjętego budżetu zmieniły się one nieznacznie - wprowadzone zmiany dotyczyły budowy świetlic wiejskich (m.in. realizację budowy świetlicy w Stużnie przesunięto na 2010 rok). Ostatecznie dochody budżetu mają wynieść blisko 85 mln zł, a wydatki przekroczą 122 mln zł. Powstały deficyt w wysokości ponad 37 mln zł ma zostać pokryty pożyczkami i kredytami. Inwestycje mają pochłonąć ponad 47 mln zł - pisaliśmy o nich w ubiegłym numerze.
O komentarz do zaproponowanego budżetu poproszono burmistrza - Myślę, że budżet jest bardzo ambitny. Owszem, zakłada wysoki deficyt, jednak jest on spowodowany zaplanowanymi dużymi inwestycjami, które chcemy realizować ze środków unijnych. Będzie znacznie niższy, kiedy zakończymy realizację inwestycji już rozpoczętych. Zwrot kosztów pozwoli uzupełnić budżet o inne pilne zadania - mówił Jan Wieruszewski. Chodzi m.in. o budowę kanału burzowego w ulicach Krasickiego, Skalnej, Ogrodowej, Puchały i Działkowej, o który apelował radny Andrzej Rożenek. Burmistrz wyjaśniał, że zadanie wypadło z dużego projektu dotyczącego budowy infrastruktury ściekowej w gminie, ponieważ zmieniły się wytyczne dotyczące wydatków kwalifikowanych. Na budowę kanału trzeba poszukać innych źródeł dofinansowania.
W opinii opozycji zaproponowany budżet tylko na pozór sprawia wrażenia ambitnego - Po wnikliwej analizie mam wrażenie, że jest to budżet obiecanek, którymi rozbudza się nadzieje mieszkańców, a których potem się nie realizuje - mówił Marek Ksyta, podając przykłady inwestycji, których realizację założoną w wieloletnim planie inwestycyjnym na 2010 rok, przesunięto teraz na 2011 rok. Po raz kolejny zarzucił władzom brak działań dotyczących utworzenia w Opocznie strefy ekonomicznej, słaby rozwój gospodarczy gminy, mierny poziom pozyskiwania funduszy unijnych oraz przeznaczenie zbyt małych nakładów na budowę nowych lokali socjalnych.
Janusz Klimek wyjaśniał, że nie da się zrobić wszystkiego na raz, a i środki unijne nie są z gumy. Poszerzenie listy inwestycji wymagałoby zwiększenia deficytu o kolejne dziesiątki milionów, na co nie wyraziłaby zgody RIO. Podkreślił, że budżet uchwala Rada, a nie burmistrz, dlatego jego zdaniem zarzuty opozycji są skierowane pod niewłaściwym adresem. Krytykę opozycji nazwał „mówieniem o niczym”, w jej miejsce powinna, jego zdaniem, proponować konkretne zmiany w budżecie.
Na te słowa Wiesław Wołkiewicz przypomniał, że radni opozycji co roku składają wnioski w sprawie budżetu, jednak nie są one uwzględniane, bowiem faktycznie budżetem gminy dysponuje koalicja. Nie zawsze zresztą rozsądnie, bo jak mówił Wiesław Wołkiewicz - 3 mln zł przeznacza się na inwestycje w Dzielnej, a w Międzyborzu sołtys nie ma gdzie zrobić spotkania; obok nowej hali w Bielowicach planuje się budowę szatni, a w innych miejscowościach nie robi się nic. Oskarżenia radnych opozycji zbulwersowały Andrzeja Pacana (zaproponował by radny „odwalił się od szatni w Bielowicach”), który broniąc zaplanowanych w Bielowicach zadań zarzucił opozycji prowadzenie kampanii wyborczej. Burmistrz przypomniał, że składane przez radnych opozycyjnych wnioski są nierealne, ich realizacja wymagałaby bowiem pięciokrotnego zwiększenia wydatków. Jego zdaniem właśnie nierealne planowanie inwestycji powoduje rozbudzanie nadziei mieszkańców gminy. Zaproponowany budżet ma natomiast duże szanse na realizację, nie może jednak zawierać wszystkich proponowanych przez radnych zadań. Wyjaśnienia burmistrza nie zadowoliły jednak radnych opozycji, którzy na nowo mówili o konieczności budowy mieszkań socjalnych, czekających na modernizację ulicach, potrzebie budowy kanału burzowego czy bezcelowości niektórych zaplanowanych zadań.
Widząc bezcelowość trwającej ponad dwie godziny dyskusji Ewa Róg złożyła wniosek o jej zakończenie. Przyjęto go większością głosów, po czym przedstawiono pozytywne opinie RIO o projekcie budżetu oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu. Następnie radni przystąpili do głosowania nad budżetem. Kilkakrotnie je powtarzano, ponieważ pojawiły się problemy ze zliczeniem głosów. Ostatecznie za przyjęciem budżetu gminy zaproponowanym w projekcie uchwały opowiedziało się 13 radnych. Pozostałych 8 wstrzymało się od głosu.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (651) z dnia 8 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »