tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Nagrody i budżet

 
We wtorek, 29 grudnia odbyła się trzydziesta druga sesja Rady Powiatu trzeciej kadencji. Najważniejszy punkt obrad dotyczył uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok. Zanim jednak radni przystąpili do pracy w sali konferencyjnej starostwa dominowały nagrody i puchary

W pierwszej części uroczystości władze powiatu wręczyły doroczną nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Otrzymał ją Jan Siempiński - prezes Telewizji Lokalnej Opoczno. Uhonorowano także osoby, które były nominowane do nagrody w latach ubiegłych, ale nie zostały laureatami. W tym gronie znaleźli się: Rozalia Rogulska - kierownik zespołu folklorystycznego „Róża” z Gawron, Wojciech Grzędowski - rzeźbiarz z Petrykóz, Bożena Świątek-Mazur - dyrektorka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Włodzimierz Gliszczyński - instruktor zespołów folklorystycznych z gminy Mniszków, Marianna Śmiechowska - działaczka w zespole folklorystycznym KGW w Kamieniu, Marianna Rzepka z d. Kowalik - twórczyni ludowa z Bielowic oraz Stanisław Wolski - skrzypek ludowy z Drzewicy.
Po wyróżnieniu twórców kultury, z okazji dziesięciolecia funkcjonowania powiatowych urzędów pracy starosta uhonorował dyrektora PUP w Opocznie Mieczysława Koćmiela. Dyrektor otrzymał pamiątkową paterę.
W drugiej części uroczystości w roli głównej wystąpili sportowcy. Odbyło się podsumowanie osiągnięć w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za 2009 rok. Samorządowcy wyróżnili kluby sportowe, trenerów oraz zawodników wnoszących największy wkład w promocję powiatu opoczyńskiego, rozwój sportu oraz swoich indywidualnych ambicji sportowych. Ludzie sportu odebrali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Listę wyróżnionych zamieszczamy na stronach sportowych.

Koniec marzeń Białaczowa
Po zakończeniu uroczystości i kilkunastominutowej przerwie rozpoczęła się robocza część posiedzenia. Na początku najwięcej czasu poświęcono sprawie budowy nowej siedziby Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie. Radny Kazimierz Kożuchowski zapytał, kto popełnił błąd skutkujący brakiem zgody na budowę w Białaczowie i dlaczego powiat nie odwołał się od decyzji starosty tomaszowskiego, tylko postanowił zrealizować inwestycję w gminie Żarnów.
Starosta Józef Róg przyznał, że Białaczów był dobrą lokalizacją, ale pierwotna decyzja została podjęta pod presją pensjonariuszy, mieszkańców i władz tej gminy na podstawie opinii urbanisty, który przygotowywał plan zagospodarowania przestrzennego. Opinia wójta to potwierdzała. - Mieliśmy wątpliwości, ale chcieliśmy budować w Białaczowie - powiedział starosta.
Kiedy Tomaszów nie dał zgody na budowę, zapadła szybka decyzja o zmianie lokalizacji. - W gminie Białaczów tak naprawdę nie ma miejsca, w którym można byłoby wybudować DPS, dlatego postanowiliśmy, że nowa siedziba powstanie jak najbliżej dotychczasowej, w gminie, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego - dodał Józef Róg. - Wybraliśmy działkę w Niemojowicach-Górach, o powierzchni około półtora hektara. To wystarczy, by ulokować DPS. Gmina Żarnów zobowiązała się do przekazania terenu i jego uzbrojenia.
- Co do odwołania, to nie było sensu przedłużać procedury, bo szanse niewielkie a czas nas nagli - przyznał. - Okres zamieszkania w dotychczasowej siedzibie domu będzie najprawdopodobniej przedłużony, choć nie mamy tego jeszcze na piśmie. Planujemy, by budowa nowego DPS-u rozpoczęła się w połowie roku.
Mimo wszystko nową lokalizację placówki radny Kożuchowski uznał jako błędną.

Budżet jednogłośnie
Najważniejszym punktem sesji była oczywiście uchwała budżetowa. Po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych przez przewodniczącego Rady Krzysztofa Nawrockiego i dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem budżetu powiatu na 2010 rok głosowało osiemnastu radnych, czyli wszyscy, którzy znajdowali się w sali.
Zgodnie z zapisami uchwały, planowane dochody budżetowe wynoszą 65 mln zł, natomiast wydatki 77,7 mln zł. Deficyt w wysokości 12,7 mln zł zostanie pokryty z kredytu.
W planie wydatków znaczącą pozycję stanowi oświata i wychowanie, przy której zapisano kwotę 21 mln zł. Na pomoc społeczną powiat wyda 11,6 mln zł, na ochronę zdrowia 4 mln zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 3,9 mln zł. Administracja pochłonie 6,58 mln zł.
Znaczne nakłady przewidziano na inwestycje, przede wszystkim drogowe. Na modernizację dróg powiatowych planuje się wydać 20 mln zł ze środków własnych, zewnętrznych i kredytów. Największe inwestycje to przebudowa dróg Mniszków - Zajączków, Grudzeń Kolonia - Wygnanów, początek rozbudowy drogi Opoczno - Końskie oraz modernizacje dróg w Wielkiej Woli i Krzczonowie. Z inwestycji w oświacie na czoło wybija się przebudowa bazy sportowej ZSO i rozbudowa budynku ZSP nr 1.

Wspólne stanowisko
W bloku uchwał radni przyjęli jeszcze kilka dokumentów, m.in. uznali za bezzasadną skargę Teresy Miller i Marii Żurawskiej dotyczącą budowy przyłącza odprowadzania wód deszczowych na działce przy ulicy Kuligowskiej. Przyjęli też plan pracy komisji i Rady na 2010 rok.
Końcową część sesji zdominowała dyskusja nad stanowiskiem Rady w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie. Z inicjatywą wydania takiego stanowiska wystąpił poseł Robert Telus i prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej Wiesław Sołtysiak. Radzie został przedstawiony projekt dokumentu zredagowany przez przewodniczącego Nawrockiego, jednak radny Kożuchowski zaprezentował bardziej ogólną i - jak zgodnie uznano - mniej kontrowersyjną wersję pisma. Projekt autorstwa Kazimierza Kożuchowskiego starosta uznał za najlepszy, a radni jednogłośnie przyjęli go jako wspólne stanowisko Rady Powiatu.
Po zakończeniu posiedzenia jego uczestnicy wypili lampkę szampana za pomyślność w nowym roku.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (651) z dnia 8 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »