tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Liturgiczne wprowadzenie

 
Parafia św. Bartłomieja w Opocznie ma nowego proboszczaPrzekazanie Ewangeliarza


W niedzielę, 3 stycznia miało miejsce liturgiczne wprowadzenie nowego proboszcza parafii św. Bartłomieja w Opocznie. W kolegiacie św. Bartłomieja odprawiona została uroczysta msza, podczas której klucze do parafii nowemu proboszczowi, ks. kanonikowi Janowi Serszyńskiemu wręczył ordynariusz diecezji radomskiej, biskup Henryk Tomasik. Jednocześnie ks. Jan Serszyński mianowany został dziekanem dekanatu opoczyńskiego. Elekt otrzymał z rąk biskupich ewangeliarz, symbolizujący głoszenie Słowa Bożego, który stanowi podstawę nauczania kościoła.
Pomimo niezwykle mroźnego dnia, kościół wypełnił się po brzegi parafianami, przedstawicielami władz samorządowych, wspólnot i grup działających w parafii oraz reprezentantami organizacji społecznych, pocztów sztandarowych, druhów z OSP i harcerzy, pragnących powitać i pomodlić się w intencji swojego proboszcza. W uroczystości uczestniczyli także duszpasterze z parafi Podwyższenia Krzyża Św. oraz dotychczasowi współpracownicy ze Starachowic. Mszę celebrwało, oprócz ks. biskupa, ośmiu księży z parafii opoczyńkich i Starachowic. Oprócz chóru parafialnego w celebrze wziął udział zespół „Sitowianki” z Sitowej, który pod kierunkiem Edwarda Rogowskiego pzepieknie wykonał kolędę „Zaśnijże dziecino”.
W homilii biskup Henryk Tomasik wspomniał, że potrzebna nam jest szczególna boża pomoc, boże światło. Jezus Chrystus i ewangelia są tym światłem, które pomaga kształtować serca pełne mądrości. Syn Boży łączy w sobie trzy funkcje, jest nauczycielem, kapłanem i pasterzem. Przekazuje prawdę i mądrość. W tę tajemnicę Jezusa, w jego potrójną funkcję jest włączony cały Kościół. Ogromną rolę w tej misji pełnią kapłani. Oni w szczególny sposób są zaproszeni i niemal zobowiązani, by stać się nauczycielami, kapłanami i pasterzami. Dzisiaj uświadamiamy sobie potrzebę także widzialnych znaków, które dają nam gwarancję, że idziemy dobrą drogą. W tej atmosferze dziękujemy za naszych duszpasterzy, za nowego księdza proboszcza. Wspominamy z wielkim szacunkiem świadectwo wiary i pracy duszpasterskiej zmarłego śp. Jana Wojtana, modląc się, abyśmy wszyscy pojęli otwartym sercem Chrystusa, który swoją misję realizuje przez cały kościół, a w konkretnej parafii przez swoich duszpasterzy.
W swej przemowie proboszcz Jan poprosił swych parafian o pomoc i zaufanie: „Drodzy parafianie zapewniam was, że z Bożą pomocą dołożę wszelkich starań, aby nic z dorobku księdza Jana Wojtana i waszej współpracy nie zniweczyć, ale to wszystko jeszcze dalej upiększać i udoskonalać, tak w sprawach materialnych jak i duchowych. Proszę was o zaufanie, o współpracę i o modlitwę, a na początku proszę mi przypominać, gdzie proboszcz, gdzie dziekan powinien być”.
Jako nowy pasterz parafii, ksiądz proboszcz Jan Sierszyński złożył publiczne samodzielne wyznanie wiary oraz przysięgę wiernego wypełniania urzędu, które następnie na oczach wiernych podpisał. Zobowiązał się tym samym z największą starannością i wiernością wypełniać obowiązki, które zostały mu powierzone, tak wobec Kościoła powszechnego, jak i partykularnego. Obiecał troszczyć się o przestrzeganie praw kościelnych i kanonicznych oraz wiernie służyć i pomagać biskupom diecezjalnym. Podziękował swoim dotychczasowym współpracownikom z parafii św. Brata Alberta ze Starachowiuc, księżom z parafii św. Bartłomieja za prowadzenie parafii pod nieobecnośc proboszcza oraz wszystkim pracownikom opoczyńskiej parafii.
Ksiądz Jan Serszyński ma 55 lat, pochodzi z Proćwina k. Końskich. Święcenia kapłańskie przyjął w 1980 r. Od 12 lat był proboszczem parafii św. Brata Alberta w Starachowicach. Parafię tę przejął w 1997 roku po ks. Janie Wojtanie.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (651) z dnia 8 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »