tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 O szpitalu i skardze

 
We wtorek, 23 marca odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu

Na początku sesji podsumowano ósmą edycję konkursu na najlepszą bibliotekę publiczną w powiecie opoczyńskim. O wynikach piszemy oddzielnie. Po zakończeniu podsumowania i krótkiej przerwie Rada przystąpiła do realizacji roboczych punktów posiedzenia.
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu już tradycyjnie odczytał radny Bogdan Kubiszewski. Czytał długo, ponieważ w okresie międzysesyjnym odbyło się sześć posiedzeń zarządu. Do sprawozdania radni nie mieli żadnych pytań.
W punkcie „zapytania i interpelacje” głos zabrał, dyrektor Szpitala Powiatowego doktor Jerzy Filipecki, który mówił przede wszystkim o finansowych aspektach funkcjonowania placówki. Jak przyznał, bieżący rok będzie pod tym względem znacznie gorszy od poprzednich z powodu cięć finansowych dokonywanych przez NFZ. Fundusz nie będzie płacił za nadwykonania oraz dodatkowe świadczenia specjalistyczne. Zapłaci tylko za to, co ma zapisane w kontrakcie ze szpitalem. Dyrektor przewiduje jednak, że wynik finansowy będzie na minimalnym plusie.
Jeśli chodzi o jakość usług medycznych, to według dyrektora Filipeckiego szpital cały czas się rozwija rozszerzając asortyment zabiegów. Dla przykładu - wykonuje dwa razy więcej zabiegów chirurgicznych niż trzy lata temu. Co bardzo ważne, w Opocznie można już leczyć tarczycę.
Placówka prowadzi także inwestycje i remonty. Na oddziale wewnętrznym powstaje nowa sala nadzoru kardiologicznego, która powinna zostać otwarta w ciągu miesiąca. Dyrektor poinformował, że wniosek szpitala o pozyskanie środków unijnych na zakup sprzętu medycznego znalazł się na liście rezerwowej. Część sprzętu placówka będzie więc musiała kupić z własnych środków.
Po sprawozdaniu dyrektora głos zabrał radny Andrzej Kopania. Poinformował, że podczas posiedzeń komisji kilkakrotnie pytał o wyniki finansowe poszczególnych oddziałów szpitala. Odpowiedzi nie dostał. Podobnie komisja rewizyjna, która chciała zbadać kwestię opłacalności szpitalnego transportu.
Jerzy Filipecki odpowiedział, że to ustawa określa ściśle, jakie informacje szpital może udostępniać. - Wydaje mi się, że zapytania komisji są przydatne, ale tylko konkurencji - ocenił. - Poza tym te dane tak naprawdę niewiele by radnym powiedziały. Musiałbym je objaśniać kilka godzin. Żadne kwoty nie padły. Dyrektor poinformował o rodzajach i sposobach finansowania transportu w szpitalu. Przyznał ponadto, że na minusie jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który zawsze był deficytowy, oraz Oddział Intensywnej Terapii Medycznej.
Podsumowując dyskusję radny Kazimierz Kożuchowski podkreślił, że takie sprawozdania z działalności szpitala to bardzo dobre rozwiązanie. Powinny się odbywać raz na kwartał lub raz na pół roku.
Z kolei starosta Józef Róg zaapelował, aby samorząd powiatu podchodził do szpitala bez podziałów politycznych i pozwolił tej jednostce działać zgodnie z regułami gry rynkowej. Powrócił jednocześnie do decyzji o odwołaniu byłego dyrektora szpitala Macieja Chylińskiego uznając ją za dobrą. Powołał się przy tym na Tygodnik Opoczyński. - W TOP-ie była informacja, że sposób działania szpitala nie był najlepszy, co znalazło odzwierciedlenie w materiałach przygotowanych przez prokuraturę i skierowanych do sądu - powiedział. Na zakończenie ocenił, że szpital idzie teraz we właściwym kierunku.
Kolejne punkty posiedzenia realizowano dość szybko. Do informacji o działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie za 2009 rok pytanie miał tylko radny Kożuchowski. Zwrócił uwagę na zgłoszoną w dokumencie potrzebę zwiększenia zatrudnienia. Jak powiedział powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Tadeusz Zdulski, przez rok nie ma szans na zwiększenie etatów w inspektoratach. Takie decyzje podejmowane są na szczeblu ministerialnym. Budżet inspektoratu to dotacja celowa ze środków Skarbu Państwa, Starostwo Powiatowe nie ma żadnego wpływu na jego wysokość. Poza tym ciężko znaleźć pracowników. Płace są słabe a wymagania coraz większe.
Następny temat dotyczył stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie powiatu. Radni otrzymali obszerny materiał w tej sprawie, a po pytaniu radnego Kożuchowskiego powrócili do sprawy ubiegłorocznego skażenia wody w Białaczowie. O dziwo nie było dyskusji przy punkcie dotyczącym sytuacji domów pomocy społecznej. Bez słowa Rada przyjęła także informację o stanie realizacji projektu „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowanego przez PCPR a współfinansowanego ze środków unijnych.
Potem rozpoczął się długi blok uchwał. Radni przyjęli trzynaście uchwał, m.in. staroście Rogowi przyznali dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastkę w wysokości 11.148,94 zł brutto i dokonali zmian w budżecie. Po dłuższej dyskusji uchwalili nowy Statut Powiatu Opoczyńskiego. Radny Kożuchowski, który od dłuższego czasu zgłaszał potrzebę nowelizacji tego dokumentu, nie był do końca zadowolony. - Statut jest lepszy, ale niewiele zgłoszonych przeze mnie uwag zostało uwzględnionych - ocenił. Nie zmieniła się np. liczba członków Zarządu Powiatu. Podobnie jak obecnie, zarząd będzie mógł liczyć pięć osób, a nie maksymalnie trzy, co postulował Kazimierz Kożuchowski.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Zadecydowała o utworzeniu od 1 września Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie, a także wyraziła zgodę na zamianę działki w Żarnowie na nieruchomość położoną w Niemojowicach, która będzie przeznaczona na budowę Domu Pomocy Społecznej.
Ostatni, czternasty projekt uchwały wywołał najwięcej kontrowersji. Zakładał uznanie skargi Heleny Stańczyk na działalność starosty za bezprzedmiotową. Sprawa dotyczy nieruchomości po scaleniu położonej w Mroczkowie Dużym i decyzji wydawanych przez starostwo. Kiedy radny Kożuchowski ocenił, że skarga jest zasadna, zaproponował wycofanie się z uchwały, a później złożył wniosek o jej przełożenie na kolejną sesję. Bardzo długa dyskusja, w której głos zabierała sama zainteresowana oraz starosta, radni i dyrektorka Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Karlińska zakończyła się głosowaniem nad wnioskiem radnego Kożuchowskiego. Wniosek zyskał poparcie wszystkich radnych, dlatego sprawa stanie po raz kolejny na sesji kwietniowej. Wcześniej zajmie się nią komisja rolnictwa.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (663) z dnia 26 Marca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »