tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Razem damy radę

 

Pod takim hasłem od sierpnia ubiegłego roku w Opocznie działa Centrum Integracji Społecznej „Zielone światło”. Wszechstronnym wsparciem oraz zatrudnieniem socjalnym objęto w jego ramach blisko 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Centrum Integracji Społecznej „Zielone światło” działa w ramach Integracyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny prowadzonego przez fundację „Interregion”. Pełni ono funkcję gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego, które na podstawie zlecenia odpowiada za czystość i porządek znacznej części miasta. W ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum zatrudnia przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, uzależnione bądź inne, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy.
Centrum Integracji Społecznej rozpoczęło swoją działalność w sierpniu ubiegłego roku. Przede wszystkim jest to przedsięwzięcie edukacyjne, w którym osoby wykluczone z powodu długotrwałego bezrobocia, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych, uczą się zachowań społecznych i ekonomicznych, przygotowując się do pracy na otwartym rynku. CIS oferuje także swoim uczestnikom rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych w grupach wsparcia i samopomocy. Zatrudnienie socjalne jakim objęci są uczestnicy nie jest pracą zarobkową, ale aktywnością, dzięki której osoba wykluczona zdobywa umiejętności zawodowe, odzyskuje godność i wiarę w siebie. Patronat nad Centrum objął burmistrz Opoczna, Jan Wieruszewski, który wpiera jego działalność zlecając zadania porządkowe na terenie miasta oraz finansując bieżące działania CIS-u. Źródłem finansowania bieżącej działalności CIS-u są środki z Funduszu Pracy, przekazywane na podstawie umowy fundacji ze starostą powiatu opoczyńskiego.
- Praktyka pokazuje, że choć nasze Centrum boryka się z kłopotami finansowymi i obejmuje swoją pracą „gorszych bezrobotnych”, to nasza praca przynosi wymierne efekty - część uczestników usamodzielnia się i próbuje na nowo odnaleźć się w społeczeństwie. Bardzo dobrze jest też odbierana przez mieszkańców nasza działalność w formie prac porządkowych na terenie miasta - mówi instruktor Centrum, Krzysztof Gruszczyński. Prowadząca CIS Ewa Kądziela przyznaje, że ogromne znaczenie dla dalszej działalności CIS-u ma współpraca z OPS i PUP, a także z jednostkami samorządu lokalnego oraz lokalnym biznesem. Nie do przecenienia jest jednak jego działalność na rzecz integracji społecznej i w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Opoczno.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (663) z dnia 26 Marca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »