tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Miejskie obradowanie

 
W piątek, 29 stycznia w sali kawiarnianej MDK odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej

Wybór Alicji Szczepaniak na stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej było głównym punktem piątkowych obrad. Jak zwykle nie obyło się bez konfliktu na linii koalicja - opozycja.

Do dwóch razy sztuka
Po pierwszych, stałych punktach obrad radni przystąpili do wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Przypomnijmy, że to stanowisko pozostawało wolne od ostatniej sesji, na której Zdzisław Wojciechowski wybrany na przewodniczącego rady złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego. Wybory przeprowadziła powołana w tym celu komisja skrutacyjna w składzie: Andrzej Pacan, Jerzy Wijata i Paweł Baran. Na stanowisko wiceprzewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury - Alicji Szczepaniak i Andrzeja Rożenka. Po przedstawieniu regulaminu wyborów radni w tajnym głosowaniu opowiedzieli się za jednym z kandydatów. Przeprowadzone wybory nie doprowadziły jednak do obsadzenia wakującego stanowiska. Na 21 oddanych głosów było 19 ważnych, 1 nieważny i jeden wstrzymujący. Radni większością głosów 10 do 9 opowiedzieli się za Alicją Szczepanik. Jednogłosowa przewaga nie wystarczyła jednak do objęcia stanowiska, ponieważ w tym celu wymagana jest bezwzględna większość głosów (liczba głosów za musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się). Tym samym Rada nie dokonała wyboru wiceprzewodniczącego.
W trakcie przerwy, która zdaniem radnego Wołkiewicza trwała stanowczo za długo w stosunku do zapowiedzi, poproszono o radę prawników w tej kwestii. Po wyjaśnieniu wątpliwości radni koalicji złożyli wniosek o ponowny wybór wiceprzewodniczącego. Decyzją większości radnych po raz kolejny przystąpiono do wyborów. Komisja w tym samym składzie przygotowała karty do głosowania, odczytała jego regulamin i przeprowadziła głosowanie. Zgłoszono tych samych kandydatów. Tym razem Alicja Szczepaniak uzyskała wymaganą większość (11:8). Po ogłoszeniu wyników radni pogratulowali jej wyboru. Nowa wiceprzewodnicząca podziękowała Radzie za zaufanie.

Promocja czy kampania
Już w kolejnym punkcie, dotyczącym sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej, doszło do konfliktu pomiędzy radnymi. Radny Andrzej Rożenek miał uwagi do zamieszczonych w poprzednim numerze Tygodnika Opoczyńskiego materiałów na stronie samorządowej. Jednak ani on, ani nikt z pozostałych radnych, mimo długiej, bezowocnej i czasem poniżej pewnego poziomu dyskusji, nie odczytał budzących wątpliwości fragmentów opłacanej ze środków gminy informacji promocyjnej. Radny Rożenek zasugerował jednak, że znalazły się w niej zarzuty dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej. W informacji zatytułowanej „Gmina Opoczno liderem inwestycji” można przeczytać komentarz następującej treści „...ocena budżetu gminy i jej wydatków inwestycyjnych krańcowo odbiega od opinii w tej sprawie przedstawianych przez lokalne gremia prowadzące już wyborczą kampanię oszczerstw i pomówień”. Chodziło o inne publikacje, w których opozycja skrytykowała przyjęty budżet i prowadzoną politykę gminy. Zdaniem radnego Rożenka taka odpowiedź na krytykę opozycji w materiałach finansowanych ze środków gminy bardziej zasługuje na miano prowadzenia kampanii wyborczej.

Kto kłamie
W dalszej części gorącej dyskusji po raz kolejny ujawnił się konflikt pomiędzy burmistrzem, Janem Wieruszewskim, a radnym opozycji, Markiem Ksytą. Burmistrz odniósł się do materiałów publikowanych przez opozycję, w których Marek Ksyta zarzuca mu, że podał, iż w kwietniu utworzy w Opocznie strefę ekonomiczną. Jan Wieruszewski przekonywał, że nie można mówić o utworzeniu strefy przez burmistrza, bo to nie on ją tworzy, a Rada Ministrów na wniosek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oznajmił jednocześnie, że nigdzie nie zapowiadał, że strefa zostanie utworzona w kwietniu, a zarzut Marka Ksyty nazwał zwykłym kłamstwem. Radny Ksyta nie pozostał mu dłużny: Zarzuca mi pan kłamstwo, ja również zarzucam kłamstwo panu. Dalej wyjaśnia, że informacja o kwietniowym terminie utworzenia strefy została podana m.in. na oficjalnej stronie internetowej gminy. Odnaleźliśmy wspomnianą informację. Czytamy w niej: „W chwili obecnej gmina kompletuje dokumenty, w tym m.in. wspomnianą uchwałę Rady Miejskiej, które następnie zostaną przekazane do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stamtąd stosowny wniosek o rozszerzenie terenów objętych specjalnymi warunkami dla inwestorów trafi do Rady Ministrów, gdzie w kwietniu zapadnie ostateczna decyzja”.

Bez końca
Trwająca ponad dwie godziny scysja zniechęciła większość z zaproszonych gości, którzy opuścili salę. Nie udało się jej również zakończyć w drodze wniosku formalnego, gdyż nie uzyskał on większości głosów radnych. W dalszym ciągu dyskutowano więc o planowanych i realizowanych inwestycjach oraz budżecie gminy, który oceniano bardzo różnie. Radny Michałowski nazwał go typowo kampanijnym - Myślę, że niewiele osób go konstruowało, bo zbyt wielu jest niezadowolonych - powiedział. Do dalszych punktów porządku obrad udało się przejść dzięki fortelowi przewodniczącego Wojciechowskiego, który po przerwie, korzystając z nieobecności radnych opozycji, szybko zakończył dyskusję w tym punkcie.

Po scysji już spokojnie
W dalszej części obrad radni skupili się już na poszczególnych punktach. Sprawnie i bez zbędnej dyskusji przyjęto informacje dotyczące opieki zdrowotnej w szkołach, funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, działalności Straży Miejskiej oraz sprawozdania z prac poszczególnych komisji stałych Rady w ubiegłym roku. Nie dyskutowano nawet o nieprawidłowościach wykrytych przez komisję rewizyjną w Zespole Szkół nr 2. Komisja kontrolowała funkcjonowanie placówki jesienią ubiegłego roku. Nieprawidłowości wykryto w związku z realizowanym w szkole programem romskim. Ujawniono, że dyrektor Marek Ziębicki był zatrudniony na stanowisku rzecznika praw obywatelskich Romów przez swoją zastępczynię, wicedyrektorkę Grażynę Stępień. Według naszych informacji szkoła opiekująca się od lat Romami wystąpiła za pośrednictwem gminy do MSWiA z wnioskiem o przyznanie środków na utworzenie stanowiska rzecznika, który służyłby Romom pomocą przy załatwianiu wszelkich spraw urzędowych. Pieniędze przyszly i tę funkcję od trzech lat sprawuje dyrektor Ziębicki. Co roku wysyła sprawozdania do UW i jak do tej pory nikt nie miał żadnych uwag. Sprawę rozpatrzy rzecznik finansów publicznych przy RIO, do którego skierowany został stosowny wniosek.
W toku obrad radni przyjęli szereg uchwał. Dotyczyły one: zmian w składzie osobowym komisji (nowy radny Michałowski w komisji rolnictwa i komisji budżetowej będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego), przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla sołectwa Libiszów, zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach, przejęcia działek w Ogonowicach oraz udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu (gmina przekazała 118 tys. zł na budowę chodnika w Międzyborzu i 272 tys. zł na rozbudowę drogi powiatowej w związku z budową zatoki autobusowej i chodnika na odcinku Zameczek - Wąglany).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (656) z dnia 5 Lutego 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »