tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdarzenia

 Rok Straży Miejskiej

 

W minionym roku w Straży Miejskiej zatrudnionych było 10 osób, w tym 9 strażników i komendant. Strażnicy pełnili służbę w systemie dwuzmianowym, w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. W zależności od potrzeb pracowali w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy.
W ramach ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych w ubiegłym roku strażnicy odbyli 686 służb patrolowych. W ich trakcie ujawnili 1089 wykroczeń. Spośród ich sprawców 1016 pouczono, a na 68 nałożono mandaty na łączną sumę 7.300 zł. Najczęściej mandatami karano wykroczenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku w komunikacji (43) oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (14). Do Sądu Grodzkiego skierowano 5 wniosków o ukaranie. Straż Miejska współpracowała również z policją. W czasie wspólnych patroli zwracano szczególną uwagę na zabezpieczenie placówek handlowych i osiedlowych parkingów. Strażnicy informowali i przekazywali policji osoby związane z popełnionymi przestępstwami i wykroczeniami - dwóch sprawców rozboju, jedną osobę podejrzaną o handel narkotykami, jedna osobę poszkodowaną. Strażnicy miejscy wspólnie z policją zabezpieczali również imprezy masowe i uroczystości.
Dbając o stan czystości i porządku na terenie gminy i miasta strażnicy skontrolowali 321 posesji i placówek handlowych, w których w wyniku pouczeń na bieżąco usuwano uchybienia. W trakcie kontroli posesji sprawdzano też zaświadczenia o szczepieniu psów. Za ich brak mandatem ukarano w ubiegłym roku 2 osoby, 72 pouczono, skierowano też jeden wniosek o ukaranie. W ramach wspólnych akcji z lekarzem weterynarii na terenie gminy schwytano 22 psy, które przekazano do schroniska w Karwicach.
Strażnicy kontrolowali także obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej. Informowali odpowiednie służby o niewłaściwym stanie dróg, chodników, znaków drogowych, oświetlenia, awarii sieci, zanieczyszczaniu miejsc publicznych, osobach bezdomnych, martwych i bezdomnych zwierzętach, odnalezionych niewypałach i różnych zdarzeniach losowych.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku w komunikacji egzekwowano zakaz parkowania samochodów w miejscach objętych zakazem i na trawnikach. Na kierowców nieprzestrzegających zakazów strażnicy nałożyli 43 mandaty na łączna sumę 4700 zł, dodatkowo pouczono 512 kierujących, skierowano też dwa wnioski o ukaranie.
Straż pilnowała też przestrzegania regulaminu targowisk i miejsc przeznaczonych do handlu. Wynikiem kontroli wśród osób prowadzących handel na targowiskach przy al. Sportowej i przy ul. Piotrkowskiej było ukaranie 1 osoby mandatem (100 zł) i pouczenie 70 handlujących.
W ubiegłym roku strażnicy podjęli 21 interwencji w związku z osobami bezdomnymi. Dane o takich osobach przekazywano do Ośrodka Pomocy Społecznej, który kierował je następnie do placówki dla bezdomnych w Stąporkowie.
Za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych mandatem ukarano 14 osób, 27 kolejnych pouczono. Strażnicy 15 razy asystowali też członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trakcie przeprowadzanych kontroli.
W swojej działalności Straż Miejska współpracuje z wydziałami Urzędu miejskiego, instytucjami i organizacjami społecznymi. Prowadzi także szereg akcji prewencyjnych („Papieros”, „Znicz”, „Droga do szkoły”, „Porządek”).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (658) z dnia 19 Lutego 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »