tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Rejestracja przez Internet

 
Od poniedziałku, 27 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy istnieje możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Aby skorzystać z takiej formy rejestracji konieczne jest posiadanie poczty elektronicznej oraz założenie konta na portalu Usług elektronicznych Publicznych Służb zatrudnienia (praca.gov.pl). W przypadku zgłoszenia do rejestracji przez Internet, system wyznacza najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e?mail dotrze potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji. W takiej sytuacji status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany dopiero po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w PUP. Do pełnej rejestracji internetowej wymagane są zeskanowane oryginały dokumentów oraz posiadanie np. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu lub zaufanym podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Po pozytywnym zweryfikowaniu, przez pracownika Urzędu, złożonych dokumentów osoba rejestrująca się otrzyma drogą elektroniczną (e?mail) zawiadomienie o przyznanym statusie (osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy). Decyzja administracyjna zostanie przekazana zgodnie ze złożoną w czasie rejestracji deklaracją (drogą korespondencyjną lub będzie do pobrania ze swojego konta na portalu Usług elektronicznych PSZ).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (829) z dnia 31 Maja 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »