tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
PRACA SEZONOWA ZBIÓR BORÓWKI RZECZYCA TEL. 661 ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Obrady na Kwiatowej

 
W czwartek, 26 kwietnia odbyła się XVI sesja Rady Powiatu. Najważniejsze głosowanie dotyczyło wyboru nowego wiceprzewodniczącego Rady. Został nim? Józef Róg

Nowi ? starzy dyrektorzy
Najważniejsze informacje w sprawozdaniu z prac Zarządu w okresie między sesjami dotyczyły rozstrzygnięć konkursów dyrektorskich. Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 został ponownie Marek Zieliński, natomiast Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy Katarzyna Sobczyk. Nową kadencję rozpoczną 1 września.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy o zwolnienie z pełnienia obowiązków dyrektora poprosiła Grażyna Wójcik. Do zastępstwa Zarząd Powiatu wyznaczył Monikę Machulę, nauczycielkę chemii i języka angielskiego, którą w ubiegłym roku odwołał z funkcji dyrektora. Z kolei podczas nieobecności Machuli, co miało miejsce podczas wyjazdu służbowego od 21 do 30 kwietnia, pracami placówki kierował Andrzej Król, nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych. Konkurs na stanowisko dyrektora drzewickiego ZSP został już ogłoszony.
W ramach realizacji programu opieki nad zabytkami władze powiatu zaakceptowały przedstawione przez Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych dwie trasy spacerowe ? ?Spacerkiem po Opocznie? i ?Pamiątki powstania styczniowego w Opocznie?. O szczegółach nie poinformowano, bo i po co. Jeszcze ktoś znajdzie błędy. Trasy mają zachęcać do czynnego wypoczynku i stanowić źródło wiedzy o historii miasta.
Po sprawozdaniu oraz punkcie ?Zapytania i interpelacje?, w którym nie było żadnych zgłoszeń, salę opuścił dyrektor Szpitala Powiatowego, Jerzy Filipecki. Ta sytuacja miała swoje reperkusje pod koniec sesji.

Bezrobocie i CIS
Następny temat to bezrobocie na terenie powiatu w 2011 roku. Zestawienie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił dyrektor PUP, Mieczysław Koćmiel. Co niepokoi, bezrobocie w opoczyńskiem rośnie. Na koniec 2011 roku w PUP zarejestrowanych było 5025 bezrobotnych ? o 120 osób więcej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia wyniosła 15,9%. Poza statystyką Koćmiel szeroko poinformował o działaniach na rzecz zmniejszenia bezrobocia.
Chwaląc pracę i inicjatywy PUP, przewodniczący Rady zwrócił uwagę na radykalne zmniejszenie ? od 2011 roku ? państwowych funduszy na aktywizację osób bezrobotnych. W swojej wypowiedzi starosta Jan Wieruszewski zaznaczył, że bezrobotnych jest jeszcze więcej niż podają oficjalne statystyki.
? Około 20% ludzi zdolnych do pracy, w tym z wysokimi kwalifikacjami, wyjeżdża z naszego powiatu na Zachód lub do dużych aglomeracji w kraju ? powiedział, krytykując działania władz rządowych i parlamentu. ? Składka na Fundusz Pracy kilkakrotnie przewyższa wydatki na ten cel. Zamrożonych jest ponad 7 miliardów zł, które mogłyby być użyte na łagodzenie skutków bezrobocia i wspomaganie terenów takich jak nasz.
Radny Jacek Pacan nawiązał do kontrowersji wokół opoczyńskiego Centrum Integracji Społecznej, m.in. ostatniego anonimowego pisma, które trafiło do starosty. Zapytał, czy PUP w jakikolwiek sposób kontroluje wydatkowanie pieniędzy (ponad pół miliona zł), które przeznacza na działalność centrum.
Odpowiedział dyrektor Koćmiel: ? CIS nie jest powołane przez nas, jednak w ramach współpracy finansujemy w części zajęcia socjalne uczestników. Nad przekazywanymi kwotami mamy pełną kontrolę. Pieniądze są rozliczane na podstawie dokumentów, wydatkowanie każdej złotówki musi być uzasadnione. Z naszej strony wszystko jest w porządku. Natomiast kwestie wewnętrzne, zatrudnieniowe czy organizacyjne CIS nie podlegają naszej kontroli. Od tego są inne organy.
Głos w tej sprawie zabrał również starosta, który kilka razy prowadził zajęcia informacyjne w CIS. Jak przyznał, wtedy nikt nie zgłosił nieprawidłowości. ? Od rozstrzygnięcia sporu jest sąd i inspekcja pracy. Na razie apeluję o rozwagę i wstrzemięźliwość ? powiedział.
Kolejne punkty sesji obejmowały sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności PCPR oraz ocenę zasobów pomocy społecznej. Obyło się bez pytań, dlatego dyrektorka PCPR Wiesława Kurowska tylko streściła treść obszernych dokumentów.

Róg powraca do gry
Po przerwie ruszył blok głosowań. Radni zaczęli z grubej rury, przystępując do wyboru wiceprzewodniczącego Rady. To stanowisko było nieobsadzone od czasu, gdy rezygnację złożył Marcin Baranowski, w związku z wyborem na stanowisko wicestarosty.
Zgłoszono dwóch kandydatów. Przewodniczący Ksyta zaproponował Józefa Roga, a radny Pacan ? w imieniu ugrupowania ?Razem dla powiatu?, PO i SLD ? Andrzeja Kopanię. Po przerwie komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory. Wydała 21 kart do głosowania, radni oddali 19 głosów ważnych i 2 nieważne. Co nie było żadną niespodzianką, wygrał Jóżef Róg. Głosowało na niego 14 radnych. Kopanię poparło 5 osób. W efekcie wiceprzewodniczącym Rady został Józef Róg, który w przeszłości sprawował funkcje przewodniczącego Rady Powiatu, starosty i wicestarosty.
Wspólnym mianownikiem kolejnych czterech uchwał również były personalia. Rada dokonała zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, odwołując Jana Wieruszewskiego i powołując w jego miejsce Krzysztofa Juszyńskiego. Starosta Wieruszewski został członkiem Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a Juszyński wszedł jeszcze do Komisji Rewizyjnej. Wybór przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska został poprzedzony jej posiedzeniem. W trakcie narady wyłoniono kandydaturę Andrzeja Sosnowca. Na forum Rady zyskała ona poparcie 15 osób przy 4 głosach wstrzymujących. Tym samym radny z Drzewicy, były wicestarosta, został przewodniczącym komisji.
Rada przyjęła ponadto uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji, a także dokonała kosmetycznych korekt w uchwale o współpracy gospodarczej na terenie dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego.

O sądzie i szpitalu
W punkcie ?Zapytania i wolne wnioski? przewodniczący Ksyta poinformował o piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości z 29 marca, odnoszącym się do sprzeciwu wobec planów zniesienia Sądu Rejonowego w Opocznie. Ministerstwo podtrzymuje konieczność przeprowadzenia reformy struktury organizacyjnej sądownictwa.
?Projekt rozporządzenia przewiduje zniesienie sądów rejonowych o limicie etatów do 12 sędziów włącznie. W wyniku połączenia zrzeszonych jednostek powoływane będą sądy o limicie wynoszącym co najmniej 15 sędziów? ? pisze sędzia Krzysztof Petryna, zastępca dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości. ? ?Projekt uwzględnia m.in. zniesienie Sądu Rejonowego w Opocznie, którego limit etatów orzeczniczych to 11 sędziów. W miejsce znoszonego sądu powołane zostaną zamiejscowe wydziały (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych) Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Pragnę podkreślić, że projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste przewiduje utworzenie w ramach Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opocznie dla gmin: Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów. Przewiduje się, że omawiana reforma struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego wejdzie w życie 1 lipca 2012 r.?
Do tego stanowiska odniósł się starosta, który poinformował, że był osobiście u ministra sprawiedliwości, lobbował u parlamentarzystów i ma najnowsze informacje. Jak powiedział, pojawiły się propozycje obniżenia limitu sędziów poniżej dziesięciu, prawdopodobnie do ośmiu. ? W takim przypadku nasz sąd miałby duże szanse na pozostanie. Co za tym idzie, również opoczyńska prokuratura ? przyznał. ? Warto więc protestować, mając dobre argumenty.
W końcowej części posiedzenia na tapecie był szpital. Radny Jacek Pacan nawiązał do momentu opuszczenia sali przez dyrektora Filipeckiego, który ? jak wynikało ze sposobu prowadzenia sesji przez przewodniczącego Ksytę ? dotyczył sprawozdania z prac Zarządu Powiatu. Dyrektor widocznie uznał, że radni nie mają do niego żadnych pytań.
? Jest o czym rozmawiać, szpital przegrywa kontrakty, ale trudno dyskutować podczas nieobecności dyrektora ? powiedział radny Pacan i zaproponował wprowadzenie stałego punktu obrad na temat sytuacji placówki. Jak przyznał przewodniczący, wymagałoby to zmian w planie pracy Rady. Jednocześnie zadeklarował, że w razie potrzeby ustali z dyrektorem Filipeckim, w której części sesji będzie poruszana sprawa szpitala.
Głos zabrał jeszcze starosta Wieruszewski. Poinformował, że kontrakt na prowadzenie poradni zdrowia psychicznego otrzymał Vita?Med., a nie szpital, który dotychczas prowadził tę działalność. ? Coraz częściej pomioty niepubliczne zdobywają kontrakty. To trudne do wytłumaczenia ? ocenił. Nie mając kontraktu, dyrektor zgłosił poradnię do usunięcia z rejestru usług medycznych, na co nie zgodziła się Społeczna Rada Szpitala.
Problemy służby zdrowia były ostatnim tematem sesji. Posiedzenie trwało prawie trzy godziny. Jak na standardy Rady Powiatu, całkiem długo.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 18 (773) z dnia 4 Maja 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »