tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Tylko "jedynka"

 
Wydawnictwo edukacyjne "Perspektywy" i "Rzeczpospolita" ogłosiły wyniki 14. edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

Wśród pięciuset najlepszych liceów opoczyńskie SLO sklasyfikowano na 211 pozycji, która jest znacznie lepsza od ubiegłorocznej - 337.
Wybierając najlepsze szkoły ponadgimnazjalne w kraju kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych (zwalniających z egzaminu maturalnego i finansowanych przez MEN), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocenę szkoły przez kadrę akademicką. Szkoła, która w danym kryterium otrzymała najlepszą ocenę, uzyskiwała wynik równy 100. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.
W przypadku SLO, najgorzej oceniono udział i odnoszone sukcesy w olimpiadach przedmiotowych ? 0,00, dość dobrze wypadła ocena wyników matur z przedmiotów obowiązkowych 81,35, nieco gorzej było już z maturami z przedmiotów dodatkowych 55,92. Ciekawym i dość istotnym wskaźnikiem jakości pracy szkoły jest wyposażenie uczniów w umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania swojej kariery i pokonywania stresu co ma m.in. wpływ na utrzymanie się na studiach i terminowość ich ukończenia. Jest to opinia o szkole ponadgimnazjalnej zebrana wśród kadry akademickiej na podstawie ogólnopolskiego badania ankietowego. W tym kryterium ?samorządówka? uzyskała ocenę 0,00.
W tym roku wśród 250 techników nie znalazła się żadna placówka z naszego powiatu. Poza głównymi zestawieniami kapituła przygotowała także trzy ogólnopolskie podrankingi: Ranking Maturalny 2012 w grupie liceów, Ranking Maturalny 2012 w grupie techników i Ranking Olimpijski 2012, uwzględniające 200 liceów i techników. W podrankingu maturalnym SLO znalazło się na 167 pozycji z wynikiem 69,68. W rankingu olimpijskim nie znalazła się żadna szkoła ponadgimnazjalna z naszego powiatu.
W rankingu liceów w województwie łódzkim SLO zajęło 19 miejsce, LO im. Stefana Żeromskiego sklasyfikowane zostało na miejscu 43.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 4 (759) z dnia 27 Stycznia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »