tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Rusza konkurs

 


Ogłoszono konkurs POKL/I/9.1.2/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, POKL. Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji oraz zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych oraz z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 mln. Konkurs ma charakter zamknięty, co oznacza, że nabór wniosków będzie prowadzony od 29 października do 27 listopada.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (799) z dnia 2 Listopada 2012r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »