tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Ostatnia miejska

 
W piątek, 5 grudnia radni Rady Miejskiej dobiegającej końca kadencji po raz ostatni spotkali się na sesji. W trakcie obrad podsumowano dokonania ostatnich czterech lat

Po pierwszych stałych punktach obrad burmistrz Jan Wieruszewski przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Bezpośrednio po niej włodarz zaprezentował podsumowanie działalności samorządu gminy w kończącej się kadencji. Jak poinformował – nakłady inwestycyjne w kadencji 2006–2010 były największe z dotychczasowych i wzrosły w stosunku do poprzedniej kadencji o ponad 100 procent. Wymienił realizowane w tym okresie inwestycje w zakresie dróg i ulic, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki mieszkaniowej, oświaty, ośrodków wsparcia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Podsumował działalność na polu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej – licząc, że pozyskana w tej kadencji kwota – blisko 45 mln zł – wkrótce zostanie podwojona za sprawą oczekiwanej ponad 41–milionowej dotacji z PO Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w gminie. Podkreślił również znaczenie budowy dwóch obwodnic miasta oraz tworzone warunków dla rozwoju inwestycji (powstanie specjalnej strefy ekonomicznej oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej). Kończąc swoje wystąpienie podziękował wszystkim za współpracę i wszelką pomoc w realizowaniu zadań gminy. Radni nie pozostali mu dłużni, w ich imieniu Janusz Klimek podziękował burmistrzowi, pracownikom urzędu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych wszystkich przedsięwzięć za prawidłową realizację uchwalonych przez radę budżetów. – Myślę, że ustawiliśmy bardzo wysoko poprzeczkę, wskazaliśmy kierunek działania dla kolejnych kadencji. Uważam, że możemy być zadowoleni – powiedział.
Jednym z głównych punktów sesji było przyjęcie informacji z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa oraz ocena stanu sanitarno–weterynaryjnego w rolnictwie na terenie gminy. Informacje ARiMR, opoczyńskich: Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Izby Rolniczej, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, powiatowego inspektora sanitarnego oraz powiatowego inspektora weterynarii omawiano szczegółowo na wszystkich komisjach. W trakcie obrad na pytania radnych odpowiadali również niektórzy przedstawiciele tych instytucji. Włodzimierz Skorupski informował ponadto o chorobach zakaźnych wśród zwierząt. Zwrócił też uwagę na problem szczepienia psów. Jak mówił, w gminie Opoczno powszechne jest ukrywanie zwierząt w czasie wykonywania szczepień. W jednej z wsi zaszczepiono tylko dwa zwierzęta, a przecież w każdej miejscowości jest ich zdecydowanie więcej. Szczepienia przeciwko wściekliźnie są jednak obowiązkowe i jak zapowiedział, w najbliższym okresie przeprowadzone zostaną odpowiednie kontrole w tym zakresie. Za każdego psa bez ważnego zaświadczenia o szczepieniu właściciel zapłaci mandat w wysokości 200 zł. Poruszono również problem bezpańskich psów, który jak się okazuje nie występuje w sąsiednich gminach. Pozbywają się one problemu podrzucając bezpańskie zwierzęta na teren gminy Opoczno, dysponującej nowoczesnym schroniskiem. Pojawił się pomysł, aby sąsiednie jednostki legalnie mogły pozostawiać w placówce zwierzęta partycypując w zamian w kosztach ich utrzymania.
W dalszej części sesji przystąpiono do głosowania nad blokiem uchwał. Pierwsze z nich dotyczyły wysokości stawek podatkowych na przyszły rok. Radni w celu wymiaru podatku rolnego obniżyli średnią cenę skupu żyta (do 31 zł za 1 q), określili tez wysokość stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Kolejnymi uchwałami zmienili zasady przyznawania dodatków dla nauczycieli, wyrazili zgodę na przejęcie od Skarbu Państwa gruntu pod hotelem pracowniczym przy ul. Przemysłowej, przyjęli zasady nabycia, zbycia, obciążenia, wydzierżawienia lub najmu nieruchomości, uchwalili gminne programy „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” na przyszły rok. Przyjęli także program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność organizacji pożytku publicznego, zmienili procedury uchwalania budżetu i wprowadzili zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.
Wszystkie uchwały przejęto jednogłośnie, bez zbędnej dyskusji. Wyjątek stanowiła uchwała zmieniająca uchwałę z 16 lipca w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego, wprowadzona do porządku obrad na wniosek burmistrza. Chodziło o pomoc finansową w wysokości 20 tys. zł z przeznaczeniem na zakup łóżek specjalistycznych na wyposażenie sali intensywnej opieki kardiologicznej opoczyńskiego szpitala. Po przeprowadzonym przetargu okazało się, że łóżka można kupić znacznie taniej, w związku z tym dyrekcja szpitala zdecydowała się kupić nie dwia, a cztery. W tym celu Rada Miejska musiała zmienić treść uchwały przekazując środki na zakup czterech łóżek. I choć nie zmieniła się kwota dotacji, uchwała wzbudziła gorącą dyskusję. Pytano, które gminy poza Opocznem dofinansowują działalność szpitala i dlaczego nie ma na sesji przedstawicieli tej placówki, mimo, że do dyrekcji skierowano zaproszenie. W ocenie niektórych radnych zarząd szpitala wychodzi z założenia, że „należy nam się”. Poruszono również temat rady społecznej szpitala. Zapytany o jej działania radny Janusz Klimek, członek rady społecznej szpitala, przyznał, że nie jest zadowolony z jej funkcjonowania, gdyż w rzeczywistości organ ten nie ma żadnego wpływu na podejmowane inicjatywy, a jedynie, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów „zaklepuje” planowane zakupy czy przedsięwzięcia. Ostatecznie uchwałę przyjęto jednogłośnie.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (696) z dnia 12 Listopada 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »