tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Najpierw będzie Opoczno

 
Tak, to nie bajka. Nie Łódź, nie Piotrków czy Tomaszów, ale właśnie Opoczno będzie jako pierwsze włączone do linii dużej prędkości, która w ostatecznym etapie pozwoli na jazdę z prędkością 300 km/h

W piątek, 20 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się spotkanie władz samorządowych Opoczna i powiatu z Zarządem Województwa łódzkiego i kierownictwem PKP Polskie Linie Kolejowe SA, by omówić plan budowy peronów na stacji Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej. Urząd Marszałkowski reprezentowali marszałek Włodzimierz Fisiak i wicemarszałek Witold Stępień, kolej m.in. dyrektor biura dużych prędkości PKP PLK SA Jan Raczyński, władze samorządowe burmistrz Jan Wieruszewski i starosta Józef Róg.
Podczas rozmów podjęte zostały ustalenia w zakresie harmonogramu przygotowania inwestycji oraz partycypacji w kosztach zainteresowanych stron. Następnym etapem będzie zawarcie porozumienia pomiędzy stronami. Po realizacji inwestycji stacja Opoczno Południe stałaby się znaczącym węzłem multimodalnym o znaczeniu regionalnym na styku przyszłej linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław z modernizowaną do parametrów linii dużej prędkości Centralną Magistralą Kolejową z Warszawy do Krakowa i Katowic i dalej do granic z Republiką Czeską i Słowacją. Obie linie dużej prędkości będą połączone łącznikiem Łódź – Opoczno. Zainteresowanie naszymi przyszłymi szybkimi połączeniami wyraziły też Niemcy i Rosja.
Wybór Opoczna jako węzła kolejowego nie jest dziełem przypadku. Cały projekt budowy sieci kolei dużych prędkości jest rozpisany na wiele lat, aż do 2040 r. Wcześniejsze starania Opoczna o stację w naszym mieście i gwarancje ze strony władz gminy co do daleko posuniętej współpracy i partycypowania w kosztach budowy dworca i otaczającej go infrastruktury przyniosły efekt. Podczas rozmów zarówno marszałkowie jak i dyrektor Raczyński podkreślali, że taka postawa władz samorządowych i burmistrza Opoczna spowodowała, że to właśnie z Opocznem postanowiono nawiązać rozmowy i współpracę w pierwszej kolejności, znacznie przyśpieszając harmonogram. Być może jeszcze w tym roku dojdzie do podpisania wiążącej umowy, z której wynikałby podział zadań pomiędzy zainteresowane strony, tj. gminę Opoczno, PKP PLK i Urząd Marszałkowski.
W ramach planowanej modernizacji CMK stacja Opoczno Południe zostałaby poddana gruntownej modernizacji. Celem prac, oprócz możliwości zwiększenia prędkości pociągów na CMK, w pierwszym etapie do 200 km/h, a w kolejnym do 300 km/h, będzie przystosowanie stacji do obsługi pociągów pasażerskich, a efektem będzie znaczna poprawa połączeń pomiędzy Opocznem i miejscowościami regionu, także powiatów koneckiego, przysuskiego i tomaszowskiego, z Warszawą, Krakowem i Katowicami. Dalsze prace obejmują skrócenie czasu połączeń z Łodzią dzięki modernizacji linii przez Tomaszów i budowę nowej łącznicy kolejowej, która połączy zmodernizowaną stację Opoczno Południe z istniejącą linią do Tomaszowa i Łodzi. W dalszej perspektywie stacja Opoczno Południe będzie leżała na połączeniu dwóch linii kolejowych dużych prędkości, z których jedną jest już modernizowana linia CMK, a drugą nowa linia Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław wraz z łącznikiem między liniami w postaci połączenia Opoczna z Łodzią. Analizowana jest też możliwość budowy nowej linii dużej prędkości z Opoczna do Łodzi. Linia ta umożliwiłaby utworzenia szybkich połączeń kolejowych z południowo–wschodniej Polski (Krakowa) do zachodniej Polski (Poznań, Szczecin) i Kujaw (Toruń, Bydgoszcz). Mieszkańcom Opoczna pozwoli na dalsze skrócenie czasu przejazdu, np. jazda do Szczecina trwałaby nieco ponad 3 godziny!
Modernizacja linii E65, tj. CMK, jest ujęta w założeniach strategii przyjętej przez Radę Ministrów uchwałą z 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz w Master Planie dla polskich kolei do 2030 r.
Przykładowe czasy przejazdu ze stacji Opoczno Płd. po realizacji rządowego programu budowy linii dużych prędkości w Polsce: do Łodzi 40 min, do Warszawy 45 min, do Krakowa i Katowic 75 min, do Poznania 1 h 45 min, do Szczecina 3 h 10 min, do Bydgoszczy 2 h 35 min.
Ale, zanim tak się stanie, trzeba wykonać bardzo dużo pracy, m.in. uregulować stan prawny budynku dworca, przygotować nowe studium wg nowych standardów, bowiem dokumentacja, którą kilka lat wcześniej przygotowało Opoczno (dla potrzeb budowy peronu na CMK), już się zdeaktualizowała. W tym celu, aby można było podpisać w ciągu najbliższych miesięcy porozumienie, powołany został zespół roboczy, w którym zasiądą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kolei i samorządu Opoczna. Burmistrz do prac w tym zespole wydelegował Andrzeja Snopczyńskiego i Mirosława Jędrasa. Starosta w pierwszej chwili powiedział, że nie bierze w tym udziału, bo jest stroną, ale dał się przekonać i wydelegował Leszka Lewandowskiego, pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.
Jeśli wszystko będzie pomyślnie przebiegać, to już wkrótce zostanie podpisane porozumienie i rozpocznie się budowa stacji Opoczno Południe. Powstanie nowy budynek dworca, wybudowane zostaną nowe perony o długości 400 m (przystosowane do obsługi pasażerów szybkiej kolei), wokół dworca powstaną miejsca parkingowe, zaś do dworca wieść będą nowe ulice z chodnikami i oświetleniem. Czyli ogromna inwestycja, która jest możliwa dzięki aktywności gminy i jej poprzednich oraz obecnych starań o połączenia kolejowe i stację. Gdy już dojdzie do realizacji tej inwestycji, dla Opoczna otworzą się nowe perspektywy – miasto stanie się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, bo będą już doskonałe połączenia drogowe i kolejowe.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 34 (685) z dnia 27 Sierpnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »