tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 110. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie

 
Chyba ostatni taki gorący weekend wybrali strażacy z OSP w Opocznie na obchody 110. rocznicy istnienia jednostki. Uroczystości rozpoczęły się mszą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, w kolegiacie św. BartłomiejaMszę celebrowali wszyscy księża z parafii św. Bartłomieja i kapelan powiatowy strażaków, ks. Leszek Sokół


Obchody jubileuszowe zbiegły się z 10. rocznicą pełnienia funkcji powiatowego kapelana strażaków przez księdza Leszka Sokoła. W nabożeństwie, obok tłumu wiernych, uczestniczyli licznie przybyli druhowie, komendanci, władze samorządowe, poczty sztandarowe i asysta honorowa.
– Kapelan jest łącznikiem duchowym, który mimo podziału i różnic zawsze pragnie tego dobra wynikającego ze wspólnoty bycia razem – powiedział ksiądz Leszek Sokół. Mówił, że strażakiem chciał być od dziecka, dlatego kiedy dostał propozycję objęcia duchowej opieki na strażakami, nie zastanawiał się długo. To jest jego służba. Zawsze jest obecny duchowo przy strażakach, kiedy uczestniczą w akcji lub kiedy usłyszy wyjące syreny. Jako kapelan uczestniczy w uroczystościach strażackich. Tych radosnych, takich jak jubileusz 110–lecia OSP, ale także w trudnych chwilach, kiedy strażacy walczą o życie, mienie i dobytek. Ksiądz Leszek podkreślił, że uczestniczy też w życiu rodzinnym strażaków, ślubach, weselach i pogrzebach. Taka jest jego rola. Wielką chlubą opoczyńskich strażaków i ich kapelana są rekolekcje strażackie, które odbywają się co roku. Z tego pomysłu skorzystali także inni w Polsce.
Na zakończenie ksiądz Leszek podziękował wszystkim za modlitwę. Swoje podziękowania skierował także w stronę swoich rodziców i rodziny uczestniczącej w nabożeństwie. Nie obyło się bez życzeń kolejnych jubileuszy i drobnych upominków.
Po mszy wszyscy strażacy, pod eskortą opoczyńskich motocyklistów, przenieśli się na plac przed MDK, by tam uczestniczyć w dalszej części obchodów.
Część oficjalną prowadzili wspólnie komendant OSP w Opocznie Jerzy Jurowski oraz dh Jerzy Wijata, zastępca komendanta powiatowego PSP w Opocznie, a uczestniczyli w niej poseł Stanisław Witaszczyk i poseł Robert Telus, który przybył z 40–minutowym spóźnieniem. Byli czlonkowie Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Łodzi, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, delegacje z pozostałych OSP, w tym również delegacja strażaków ochotników ze słowackiej Bytcy.
Opoczyńscy strażacy ochotnicy wzbogacili się o dwa nowe wozy bojowe, oficjalnie przekazane przez władze gminy strażakom z Dzielnej i Wygnanowa. Poświęcenia obu dokonał ks. Leszek Sokół.
Z rysem historycznym zapoznał obecnych komendant OSP w Opocznie dh Jarosław Jurowski, po czym nastąpił miły moment wyróżnienia najlepszych medalami pamiątkowymi.
Uchwałą prezydium Zarządu Głównego Związku OSP złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali druhowie Edward Saternus i Jarosław Jurowski.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Łodzi złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: Tadeusz Gubka, Waldemar Kaleta, Krzysztof Niemiec, Piotr Skorupa i Jerzy Ślęzak, srebrnym: druhna Monika Matusiewicz, druhowie Dariusz Gubka, Rafał Pęzowicz, Daniel Stępień, Rafał Suskiewicz, Rafał Szot, Robert Wiktorowicz a brązowym druhowie: Damian Feliński, Mirosław Frolo, Paweł Gągolewicz, Jan Gertner, Wojciech Gruszecki, Błażej Jesionek, Adam Kołodzieczyk, Wojciech Szwagrzyk, Przemysław Wodniak i Marek Wróbel.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP odznaką „Wzorowy strażak” wyróżnieni zostali: druhny Żaneta Dunajczyk i Beata Wojtun, druhowie: Przemysław Gawęda, Adam Grochulski, Krzysztof Kumór, Konrad Migowski, Adam Popecki, Jarosław Wodniak.
Obchody były okazją do wręczenia wyróżnień zwycięzcom zawodów powiatowych OSP. Jak zwykle w takich przypadkach nie obyło się bez życzeń, gratulacji i obietnic dalszej współpracy.
I tylko szkoda, że nie dopisali mieszkańcy miasta, którzy pewnie woleli przeczekać gorączkę w zaciszu domów.


===
Ryshistoryczny

W 1900 roku, z inicjatywy grupy obywateli naszego miasta, utworzono Ochotniczą Straż Ogniową. W krótkim czasie jednostka stała się bardzo sprawnie zorganizowaną i dobrze wyposażoną. Pierwszym prezesem został jeden z jej założycieli, druh Władysław Lange, zaś naczelnikiem druh Karol Kunkiel. Przy utworzonej jednostce wkrótkce powstała Orkiestra Dęta, której kapelmistrzem został Aleksander Chrustowicz. W okresie poprzedzającym wybuch pierwszej wojny światowej strażacy, mimo swych zadań ratowniczo–gaśniczych, brali też udział w działaniach patriotycznych, pomagając społeczeństwu w trudnych chwilach zaborów. Jedną z postaci, która w znacznym stopniu zaangażowała się na rzecz odzyskania niepodległości w naszym mieście był naczelnik jednostki, druh Stefan Janas. W latach międzywojennych straż w Opocznie dysponowała sporym zasobem sprzętu pożarniczego, m.in. nowoczesną na tamte lata motopompę i samochodem pożarniczym. Jednostka brała udział w licznych zawodach strażackich, odnosząc spore sukcesy w powiecie a nawet w województwie. O poziomie wyszkolenia świadczy start druha Jana Zdrojewskiego w reprezentacji Polski, która zdobyła pierwsze miejsce na międzynarodowych zawodach strażackich w Turynie. Przy opoczyńskiej straży powstał w tym okresie pierwszy w kraju oddział żeński „Samarytanek”, który zajmował się pomocą rannym i poszkodowanym w wyniku żywiołu. Rozpoczęto i z powodzeniem zakończono budowę remizy strażackiej, która po drobnych przebudowach i modernizacji do dnia dzisiejszego jest siedzibą naszej jednostki.
W okresie drugiej wojny światowej nasi strażacy, często z narażeniem życia pomagali lokalnej społeczności w trudnym okresie okupacji hitlerowskiej. Po zakończeniu działań wojennych OSP w Opocznie przejęła obowiązki działań ratowniczo–gaśniczych na terenie miasta oraz powiatu. Na czele jednostki w tym okresie stanął druh Stanisław Jaczewski, mając do dyspozycji sporą liczbę strażaków podzieloną na trzy sekcje bojowe, jedną sekcję techniczną i dysponując samochodami strażackimi star 20, chevrolet i mercedes. Podczas obchodów 65. rocznicy powstania OSP otrzymało sztandar odznaczony jednocześnie złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Dwa lata później, w 1967 roku ówczesne władze powołały Zawodową Straż Pożarną, która została stworzona na bazie kadrowo–sprzętowej naszej jednostki oraz zlokalizowana w strażnicy. Od tej chwili działalność opoczyńskiej straży, z powodu braku sprzętu, ograniczyła się do funkcji reprezentacyjnej na różnego rodzaju uroczystościach. Pod koniec lat 80. ochotnicy ponownie stają się gospodarzami własnego obiektu, co daje możliwości większego rozwinięcia działalności strażackiej. Zwiększa się nabór coraz młodszej kadry, powstaje pierwsza drużyna MDP, szkolenia i ćwiczenia pozwalają na start w zawodach. Odnoszone sukcesy powodują stopniowy wzrost znaczenia jednostki wśród innych. W roku 1997 OSP staje się posiadaczem samochodu pożarniczego żuk A15, przekazanego przez ZZPC, co pozwala na uczestnictwo w akcjach gaśniczych. W 2000 roku powstaje przy OSP Sekcja Ratownictwa Wodnego. Płetwonurkowie doszkalają się, pozyskują nowy sprzęt do nurkowania, jednostki pływające: pontony, łódź płaskodenną, silnik zaburtowy i wiele innego sprzętu. Zwiększenie liczebności i coraz lepsze wyszkolenie powoduje, iż sekcja w chwili obecnej jest dobrze przygotowana, może podjąć działania związane z ratownictwem wodnym.
W latach 80. i 90. funkcję prezesów pełnili kolejno druhowie Ignacy Kaleta i Czesław Otwinowski, zaś naczelnikami byli Henryk Jaczewski i Nikodem Białecki. W roku 2001 na czele nowego zarządu staje druh Jarosław Jurowski.
Ogromne zaangażowanie wszystkich pozwala na stopniowe zwiększanie liczebności szeregów, przybywa członków MDP, pozyskiwany jest nowy sprzęt i wyposażenie, podnoszony jest stopień wyszkolenia. W międzyczasie udaje się zakupić, w miejsce wysłużonego już żuka, forda transita, którego własnymi siłami adaptują na potrzeby jednostki. Nawiązana jest współpraca z Zarządem Głównym ZOSP RP, strażacy ochotnicy biorą udział w ogólnopolskich Przeglądach Kronik Strażackich, zawodach związanych z ratownictwem wodnym na szczeblu województwa jak i krajowym. W roku 2005 otrzymali nowy samochód pożarniczy, wyposażony w szybkie natarcie, zbiornik i wiele innego sprzętu, a to daje możliwość lepszego uczestnictwa w akcjach ratowniczo–gaśniczych oraz zabezpieczających. W międzyczasie ze sporą grupą dobrze wyszkolonych i wyposażonych strażaków–ratowników OSP zaczyna działalność w systemie ochrony pożarniczej, potocznie zwanym JOT. W 2009 roku spełnia się marzenie, OSP w Opocznie otrzymuje nowy, profesjonalnie wyposażony samochód strażacki. Po wielu latach wytrwałej pracy i uporu wszystkich strażaków zarówno tych zarządzających jak i szeregowych OSP w Opocznie znowu zostaje przywrócona do swojej dawnej świetności mogąc spełniać powierzone jej przed laty zadanie niesienia pomocy w walce z żywiołem.
W chwili obecnej jednostka liczy 70 druhów, 23 z nich ma różne certyfikaty związane z ratownictwem wodnym i powodziowym. W tym roku jednostka brała udział w ponad stu akcjach. Nawiązała współpracę z wieloma jednostkami z terenu gminy i powiatu oraz kraju między innymi z OSP w Radłowie, Koczale, Tomaszowie Maz, OSP w Hlinniku – Bytcy, OSP w Marsbergu Westhaimie w Niemczech, OSP – ORW w Piotrkowie Tryb. i w Koszalinie, z Zarządem Miejsko–Gminnym w Końskich, Strzegomiu, Tarnowie. W tym roku podpisaliśmy międzynarodową umowę partnerską z OSP w Bytcy na Słowacji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 34 (685) z dnia 27 Sierpnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »