tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sport

 I Rajd Rowerowy Towarzystw Sportowych

 

W niedzielę, 2 maja odbdzie się pierwsza edycja Rajdu Rowerowego Towarzystw Sportowych – Opoczno 2010. Prezentujemy szczegóły regulaminu.

* Cel
Realizacja form aktywnego wypoczynku, popularyzacja turystyki rowerowej, kształtowanie zamiłowania dzieci, młodzieży i dorosłych do rekreacji ruchowej.

* Organizatorzy
Opoczyńskie Ludowe Towarzystwo Sportowe, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ceemka” Idzikowice, Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie

* Termin i miejsce
Rajd zostanie przeprowadzony w niedzielę, 2 maja w godzinach 10.00–14.00 na trasie Opoczno – Sławno – Opoczno.
9.30–9.50 – zbiórka przy Miejskim Domu Kultury. Weryfikacja listy uczestników oraz przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń.

* Trasa
ulice Marii Skłodowskiej–Curie, Westerplatte, Przemysłowa, Powstańców Wielkopolskich, Długa, przejazd pod wiaduktem CMK, leśniczówka Januszewice, Kolonia Brzustówek, Słomianka, Gawrony, Kolonia Kunice, Kolonia Sławno, Sławno, Ostrożna, Antoninów, Szadkowice, Trojanów, Ziębów, Bukowiec Opoczyński, Opoczno ulice: Partyzantów, Marii Skłodowskiej–Curie

* Uczestnictwo
W rajdzie mogą starować osoby: nie posiadające przeciwwskazań lekarza na udział w zawodach sportowych, posiadające własny rower i ubiór, kartę rowerową lub prawo jazdy, dzieci do lat 15 za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna i obowiązkowo w kaskach ochronnych

* Zgłoszenia
Obowiązkowo do 30 kwietnia. Uczestnik zgłoszony po tym terminie może nie otrzymać gadżetów rajdowych.
Zgłoszeń do rajdu należy dokonywać podając imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Trzeba je dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury – Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (piersze piętro, pokój 23/24).

* Sposób przeprowadzenia rajdu
Rajd odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy zobowiązani są jechać prawą strona drogi zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Trasa przebiegać będzie drogą asfaltową, leśną i polną.
W czasie rajdu zabezpieczona będzie obsługa medyczna i podstawowy serwis techniczny. Kolumna rajdu prowadzona będzie przez oznakowanego pilota. Uczestnik nie może wyprzedzić pilota. Organizator nie klasyfikuje uczestników według zajętych miejsc. Warunkiem ukończenia rajdu jest przyjazd uczestnika w limicie czasowym 15 minut od pierwszego zawodnika. Tempo jazdy dostosowane będzie do przeciętnych możliwości uczestników.

* Zasady finansowania i świadczenia
Koszty organizacji i świadczeń dla uczestników ponosi organizator.
Na półmetku rajdu zorganizowany będzie grill oraz imprezy rekreacyjne. Podczas grilla uczestnicy otrzymają kiełbasę i napój. Za zwycięstwa w imprezach rekreacyjnych wręczane będą nagrody niespodzianki.
Organizator ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków

* Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, rzeczy zagubione lub skradzione. Organizator zapewnia serwis niezbędnych napraw w czasie jazdy.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 16 (667) z dnia 23 Kwietnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »