tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdrowie

 Dzień bez Papierosa

 
W piątek, 31 maja obchodzony będzie "Światowy dzień bez tytoniu". Tegorocznym tematem ogłoszonym przez Organizację Zdrowia (WHO) jest "Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe"

Kompleksowy zakaz reklamy i promocji to jeden z najbardziej opłacalnych sposobów na zmniejszenie popytu na wyroby tytoniowe. Mimo skuteczności kompleksowych zakazów, zgodnie z raportem WHO z 2001 roku na temat epidemii palenia tytoniu, tylko 6% ludności świata jest w pełni chroniona przed narażeniem na reklamę, promocję i inne taktyki stosowane przez przemysł tytoniowy. Celem obchodów jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym tytoniowy poprzez działania wspierające zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania.
Przy okazji sanepid wyjaśnia, że w związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie używania elektronicznych papierosów w miejscach objętych zakazem palenia wyrobów tytoniowych, że e?papierosy nie podlegają regulacjom prawnym zawartym w ustawie z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z ustawą zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, które definiowane są jako "wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę". Definicja ta nie obejmuje inhalatorów nikotyny, które są urządzeniami elektronicznymi, przy używaniu których nie zachodzi czynność palenia.
Problem używania elektronicznych papierosów w miejscach użyteczności publicznej może zostać rozwiązany bezpośrednio uchwałami władz miejskich lub regulaminami. W niektórych miastach już wprowadzono zakaż używania e?papierosów w autobusach i wiatach przystankowych. Co, ciekawe, wobec pojawiającego się problemu stosowania inhalatorów nikotyny przez dzieci i młodzież, zakazy palenia e?papierosów umieszczane są także w niektórych statutach szkół. Zakaz ten obejmuje całą społeczność szkolną w tym także nauczycieli, personel administracyjny a nawet rodziców przebywających na terenie szkół. Zakaz obowiązuje także podczas zajęć prowadzonych poza szkołą, na przykład podczas wycieczek szkolnych. W zakładach pracy, kwestia palenia e?papierosów może zostać uregulowana w przepisach wewnątrzzakładowych, w tym w treści regulaminu pracy.
Warto zauważyć, iż eksperci wskazują na dużo mniejszą szkodliwość e?papierosów w porównaniu ze zwykłymi papierosami, jednak badania nad długotrwałym wpływem tego rodzaju papierosów na zdrowie cały czas trwają i obecnie nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa tych produktów.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (829) z dnia 31 Maja 2013r.
W dziale Zdrowie dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »