tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Cudze chwalicie, swego nie znacie

 
Konkurs dla gimnazjalistów z gminy Opoczno

Gimnazjum w Wygnanowie organizuje konkurs „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Jego celem jest m.in. propagowanie piękna i tradycji regionu opoczyńskiego, wzbogacanie wiedzy na jego temat, kształtowanie emocjonalnego stosunku do swojego regionu i więzi ze swoją małą ojczyzną, poczucia dumy związanej z tradycjami i kulturą ziemi opoczyńskiej oraz promocja regionu.
Regulamin
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów gminy Opoczno. Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie utworu lirycznego (wiersz biały, stychiczny - wiersz ciągły, zbudowany z ciągu wersów - bez podziału na strofy) popularyzującego tradycje, przejawy artystycznej twórczości oraz folklor ziemi opoczyńskiej.
Dyrekcja placówki wyznacza koordynatora konkursu na terenie szkoły, który wybiera dwie najlepsze prace uczniów i przesyła je na adres: Gimnazjum, Wygnanów 57, 26-300 Opoczno
Praca nie powinna przekraczać strony A4 (czcionka Times New Roman - rozmiar 12). Do pracy należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa i adres szkoły.
Dodatkowo wymagana jest zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
Termin przesyłania prac upływa 31 marca 2010 r.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody (książkowe lub rzeczowe), nagrodzone prace zostaną opublikowane na łamach Tygodnika Opoczyńskiego, a opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie otrzymają podziękowania.
Informacji dotyczących konkursu udzieli koordynator konkursu - Anna Stefańska. Numer kontaktowy: 44 755 18 25.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (651) z dnia 8 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »