tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Surowsze kary za wykroczenia

 

Ministerstwo Sprawiedliwości chce podniesienia wysokości grzywien za wykroczenia. Projekt ustawy jest już gotowy. Mandaty za niektóre przewinienia mają zostać podniesione nawet o sto procent. Ustawa ma być również odpowiedzią na zmiany wprowadzone wcześniej w różnych innych ustawach.
Po 10 latach funkcjonowania obecnego cennika mandatów za wykroczenia mają zostać wprowadzone do niego istotne zmiany. Ma to związek również z wzrastającą przez lata inflacją. Ministerstwo Sprawiedliwości wychodzi jednak z założenia, że w sprawach o wykroczenia kara grzywny jest karą dominującą w orzecznictwie sądów i powinna być dolegliwa dla sprawcy, szczególnie tego, który notorycznie łamie prawo. Dlatego projekt uchwały zakłada m.in. podniesienie górnej granicy kary grzywny wraz z nawiązkami z 5000 do 10.000 zł oraz dolnej z 20 do 50 zł.
Nie sposób opisać wszystkich zmian w wysokości grzywien, gdyż dotyczą one zbyt dużej ilości wykroczeń. Nowe, wysokie stawki, mają pomóc ponadto w zwalczaniu nieprawidłowości, które ciężko jest ścigać na podstawie kodeksu karnego. Odnosi się to m.in. do wykroczeń związanych z niewywiązywaniem się z obowiązków nałożonych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, za jakość produkowanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub jej zanieczyszczanie. Nowe przepisy mają również przyczynić się do poprawy warunków higienicznych w środkach transportu przeznaczonych do przewozu ludzi. Dają możliwości dotkliwszego karania także przez inspektorów pracy. Nie oznacza to, że nowe przepisy mają tylko zaostrzać prawo. Wzorem Europy Zachodniej z kodeksu wykroczeń znikną kary za korzystanie z trawników lub zieleńców w celach odpoczynku.
Wymienimy najistotniejsze zmiany w wysokości mandatów. Za kąpiel w niedozwolonym miejscu, tj. w zbiorniku przeciwpożarowym lub fontannie podwyższono mandat z 250 do 500 zł. Za jazdę samochodem na oleju opałowym z 500 do 1000 zł, bez wymaganych dokumentów z 250 do 500 zł, za niszczenie zielni z 1000 do 2000 zł, za zaśmiecanie miejsc publicznych z z 500 do 1000 zł, za przeklinanie w miejscu publicznym z 1500 do 3000 zł, za niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia z 250 do 500 zł, za szczucie człowieka psem z 1000 do 2000 zł. Podwyższono znacząco kary również za wykroczenia, które są często bagatelizowane, czyli za kradzież nieznacznej ilości owoców, warzyw lub kwiatów z 250 do 500 zł lub za nie zawiadamianie policji lub innych służb, że znalazło się cudzą rzecz lub zwierzę z 500 do 1000 zł.


war   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 32 (735) z dnia 12 Sierpnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »