tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Spotkanie z prezesem

 
W miniony piątek z krótką wizytą przebywał w Opocznie jeden z twórców Konstytucji RP, prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński

Spotkanie opoczyńskie muzeum zorganizowało w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Gości: profesora Andrzeja Rzeplińskiego, dyrektora łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dra Marka Drużkę, burmistrza Jana Wieruszewskiego, szefostwo policji oraz licznie zgromadzonych uczniów powitała dyrektorka Małgorzata Mróz–Duda. Sylwetkę profesora przybliżył dyrektor muzeum Tomasz Łuczkowski. Miał o czym mówić. Andrzej Rzepliński urodził się 26 listopada 1949 r. w Ciechanowie. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. uzyskał tytuł doktora a w 1990 r. doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym.
Po studiach został aplikantem Prokuratury Powiatowej w Garwolinie i w 1972 r. podjął studia doktoranckie z zakresu kryminologii w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 1991 r. kierował Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Ośrodkiem Badań Praw Człowieka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Był m.in. ekspertem Obywatelskiego Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność”. Wykładał również w DePaul University w Chicago oraz w Saint Louis University. W 1990 r. był inicjatorem przygotowania i współautorem projektu Karty Praw i Wolności, przedstawionego przez grupę członków Komitetu Helsińskiego i przedłożonego przez Prezydenta RP Sejmowi jako projekt ustawy konstytucyjnej. Był członkiem Komisji Reformy Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości. W latach 1992–1993, na prośbę Prezydenta RP, przygotował wraz trzema innymi autorami, projekt Konstytucji RP. Był również m.in. członkiem helsińskiego ruchu obrony praw człowieka (Komitet Helsiński w Polsce oraz zarząd helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka w Wiedniu, Komitetu Bioetycznego Rady Europy. Jest członkiem Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. Współpracował m.in. z uczelniami w Chicago, Fryburgu, Frankfurcie nad Menem, Heidelbergu, Uniwersytetem Środkowo–Europejskim w Budapeszcie. W latach 1998–2000 doradcą prawnym ministra–koordynatora ds. służb specjalnych, a od 2001 do 2005 r. doradcą prezesa IPN. Był ekspertem Departamentu Monitoringu Praw Człowieka przy Sekretarzu Generalnym Rady Europy, ekspertem ONZ ds. zapobiegania przestępczości oraz ekspertem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu konstytucyjnych praw człowieka, sądownictwa, kryminologii, więziennictwa, zbrodni państwa, kary śmierci, polityki kryminalnej porównawczej, prawa policyjnego, korupcji oraz opinii prawnych przedstawionych komisjom parlamentarnym, Sądowi Najwyższemu, Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, Trybunałowi Konstytucyjnemu. W grudniu 2007 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego a w grudniu 2010 r. został jego prezesem.
Dalsza część spotkania należała do wyjątkowego gościa. Profesor Andrzej Rzepliński przybliżył słuchaczom zadania Trybunału Konstytucyjnego. Temat ilustrował przykładami, przede wszystkim z ostatnich lat swojej pracy. Wykład był niezwykle interesujący, a uważni słuchacze mogli dowiedzieć się bardzo dużo o funkcjonowaniu tej ważnej instytucji w naszym życiu. Nie zabrakło pytań od młodzieży, ale ze względu na bardzo ograniczony czas nie było ich dużo. Po krótkiej przerwie uczestnicy mieli możliwość zobaczenia filmu „On wierzył w Polskę”, którego celem było upamiętnienie 58. rocznicy wykonania wyroku śmierci na gen. Auguście Fildorfie Nilu. Film za zgodą autora udostępniony został przez pracowników IPN z Łodzi.
Ostatnim punktem wizyty profesora w Opocznie było zwiedzanie Muzeum Regionalnego. Gość bardzo interesował się historią zamku kazimierzowskiego i naszym folklorem. Zachwyciły go opoczyńskie pasiaki i unikatowe, najstarsze zachowane kafelki z zakładów Dziewulski i bracia Lange. Po obejrzeniu ekspozycji profesor Rzepliński udał się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie wygłosił wykład w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Spotkanie w Opocznie zostało zorganizowane wspólnie z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i Klubem Historycznym im. gen. Stefana Grota–Roweckiego w Piotrkowie Trybunalskim.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (712) z dnia 4 Marca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »