tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Ślubowali i wybierali

 
10 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej VI kadencji. Obrady zdominowały wybory przewodniczącego Rady, którym ponownie wybrano Zdzisława Wojciechowskiego. Zastępować będzie go na tym stanowisku Jerzy Wijata. Radni przyjęli również ślubowanie burmistrza, Jana Wieruszewskiego

Obrady otworzył komisarz wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim, Arkadiusz Lisiecki, który zwołał sesję na podstawie art. 20 ust. 20a ustawy o samorządzie gminnym, w związku z niedotrzymaniem ustawowych terminów przez przewodniczącego poprzedniej kadencji. Towarzyszył mu Kazimierz Bugaj, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, który wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze, gratulując jednocześnie i życząc realizacji wszelkich zamierzeń.
Po tym przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad. Poprowadził je radny senior, Janusz Macierzyński. Powitał zaproszonych gości – wszystkich zgromadzonych – komisarza Arkadiusza Lisieckiego, dyrektorkę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Teresę Senderecką, przewodniczącego Miejskiej Rady Wyborczej Kazimierza Bugaja, posła Roberta Telusa, przedstawicieli władz powiatu i władz miasta, policji, straży pożarnej, jednostek organizacyjnych i sołtysów. Następnie, w asyście radnego juniora, Pawła Barana, przeprowadził ślubowanie radnych. Po odczytaniu roty każdy radny wypowiadał słowo: „Ślubuję’. Każdy miał prawo dodać „Tak mi dopomóż Bóg” i większość z nego skorzystała.
W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru prezydium rady. Na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszono jednego kandydata, Zdzisława Wojciechowskiego. Drugi startujący, Bartłomiej Firkowski, zgłosił się sam. Głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna, której decyzją głosy przeliczono na sali obrad, bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Zdzisław Wojciechowski otrzymał 15 głosów, Bartłomieja Firkowskiego poparło troje radnych. Dwoje radnych wstrzymało się od głosu, a jeden głos uznano za nieważny. Tym samym Zdzisław Wojciechowski ponownie został przewodniczącym Rady Miejskiej. Odbierając gratulacje od burmistrza i radnych deklarował, że będzie współpracował z burmistrzem i sołtysami, a przede wszystkim będzie się starał scementować nową radę, aby jej działania przynosiły wymierne efekty. Nowy przewodniczący poprowadził dalszą część obrad.
Komisja skrutacyjna w tym samym składzie przeprowadziła następnie wybory wiceprzewodniczących. Tu zgłoszono dwóch kandydatów – Jerzego Wijatę i Wiesława Wołkiewicza. Radni mogli zagłosować na jednego lub na obu kandydatów. Ostatecznie wybrano tylko jednego wiceprzewodniczącego. Został nim Jerzy Wijata, którego poparło 14 radnych. Wiesław Wołkiewicz nie otrzymał wymaganej liczby jedenastu głosów – poparło go 8 radnych.
Już w trakcie obrad zmieniono zaproponowany przez komisarza porządek obrad. Radni przyjęli rezygnację Janusza Macierzyńskiego i Jarosława Wiktorowicza ze swoich mandatów radnych. Na ich miejsce w skład Rady Miejskiej wejdą Andrzej Kacprzak z ramienia KWW Ziema Opoczyńska i Janina Pęczek z KWW Razem dla Opoczna. Następnie przyjęli również ślubowanie Jana Wieruszewskiego, którego mieszkańcy Opoczna po raz kolejny wybrali burmistrzem. W swoim wystąpieniu zwrócił się do rady – Przed nami ciężka praca. Jednak większość w tej radzie to osoby, które w pracy samorządowej mają bardzo duże doświadczenie. Myślę, że nowi członkowie rady szybko zapoznają się z tą problematyką i będziemy się starać wspólnie rozwiązywać problemy, jakie napotykamy na co dzień.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 50 (701) z dnia 17 Grudnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »