tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Debatowali o bezpieczeństwie

 
Interesujący przebieg miała I Debata Społeczna "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa", dotycząca problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Drzewica. W spotkaniu z policjantami uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańcówMieszkańcy uczestniczący w pierwszej debacie z policjąPierwsze takie przedsięwzięcie w powiecie opoczyńskiem zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji, Komisariat Policji w Drzewicy i lokalny samorząd. Nawiązywało do założeń programu "Razem bezpieczniej", który polega na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Spotkanie odbyło się późnym popołudniem we wtorek, 24 września w sali stołówki Szkoły Podstawowej w Drzewicy. Zgromadziło kierownictwo KPP i KP, samorządowców oraz liczne grono mieszkańców. Z ramienia policji w debacie uczestniczyli m.in. komendant powiatowy insp. Janusz Myga, zastępca komendanta mł. insp. Dariusz Szulc, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KPP, podinsp. Robert Wojciechowski i komendant Komisariatu Policji w Drzewicy, podinsp. Wojciech Dworak. Za stołem prezydialnym zasiedli również przedstawiciele władz samorządowych ? burmistrz Janusz Reszelewski i przewodnicząca Rady Gminy Maria Teresa Nowakowska. Na sali byli członkowie miejsko?gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz komisji ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego RGiM, które przyłączyły się do nowej inicjatywy.
Po powitaniu zebranych przez komendanta KP w Drzewicy cele debaty przedstawili burmistrz i komendant powiatowy. ? To pierwsze spotkanie w formule, która stanowi najlepszy sposób wymiany poglądów, definiowania potrzeb i oczekiwań wobec policji ? powiedział Janusz Reszelewski. ? Liczymy na nawiązanie bliższego kontaktu ze społeczeństwem ? dodał insp. Janusz Myga. ? Jest czas, by zdiagnozować problemy występujące w społeczności gminy i miasta, mające znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa, by wymienić informacje o istniejących zagrożeniach. Dzięki temu będzie można wspólnie wypracować metody ich eliminowania.

Przestępczość przeciwko mieniu
Debata miała dwa tematy przewodnie. Pierwszym była analiza zjawisk przestępczości przeciwko mieniu, uwzględniająca osiem pierwszych miesięcy bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem lat 2011 i 2012. Prelekcję opatrzoną pokazem multimedialnym wygłosił komendant z Drzewicy.
Zaprezentował statystyki i scharakteryzował wybrane rodzaje przestępstw oraz wykroczeń przeciwko mieniu: kradzieże, kradzieże z włamaniem, zniszczenia mienia, przestępstwa rozbójnicze, oszustwa i paserstwo. Jak wyjaśnił, takie zdarzenia należą do najczęściej notowanych na naszym terenie. Występują z powodu braku należytego zabezpieczenia, wykorzystywania osób w podeszłym wieku i dzieci, ludzkiej nieostrożności, nadmiernego zaufania osobom obcym czy też alkoholu. ? W niektórych przypadkach wszyscy razem możemy podjąć skuteczne działania w celu ich minimalizacji ? podkreślił.
Podinsp. Dworak poinformował o sposobach działania sprawców oszustw, niejednokrotnie wykorzystujących podeszły wiek swoich ofiar. Mówił o tym, jak uchronić się przed kradzieżą i oszustwem. Przypomniał zasadę ograniczonego zaufania, apelował o lepsze zabezpieczanie mienia, dbanie o osoby starsze, mieszkające samotnie, wreszcie o zwracanie uwagi na obcych ludzi, którzy w naszym otoczeniu zachowują się podejrzanie. Prosił, by natychmiast informować policję o wątpliwościach, podejrzeniach, zdarzeniach.

Od alkoholu po ruch drogowy
Po prelekcji przyszedł czas na pytania z sali. Mieszkańcy mieli okazję poruszyć sprawy istotne z punktu widzenia lokalnego bezpieczeństwa, wyrazić opinie na temat pracy policji, przedstawić oczekiwania wobec funkcjonariuszy. Tematów ? i to bardzo różnorodnych ? było naprawdę dużo.
Radny Jan Gmaj poruszył m.in. kwestię bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich i sprzedaży alkoholu na stadionie w Drzewicy. W odpowiedzi komendant Dworak wyjaśnił, że spotkania piłkarskie na terenie gminy nie mają charakteru imprez masowych, ale w trakcie meczów patrol policji będzie obecny w rejonie stadionu.
Jacek Gąsiorowski, mieszkaniec ulicy Stawowej, skupił się na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Do newralgicznych miejsc na terenie Drzewicy zaliczył m.in. parking przy markecie Biedronka. Zaproponował, by zastosować tu ograniczenie prędkości lub duży próg zwalniający. Za kolejny niebezpieczny punkt uznał zwężony odcinek ulicy Stawowej, gdzie utrudnienia w ruchu samochodów i pieszych występują szczególnie zimą po obfitych opadach śniegu. Poddał pod rozwagę pomysł zmiany organizacji ruchu ? tak, aby ulica Stawowej była jednokierunkowa. Mieszkańcy osiedla Mieszka I jeździliby ulicą Braci Kobylańskich, natomiast kierowcy z osiedla Bolesława Chrobrego ulicą Szkolną. Kolejne postulaty dotyczyły ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu ulic Staszica i Stawowej, remontu chodnika na ulicy Kolejowej z myślą o rowerzystach oraz zwrócenia uwagi na kierowców poruszających się bardzo głośnymi pojazdami, głównie motocyklami crossowymi. Ruchu drogowego dotyczyła też wypowiedź radnej Krystyny Swęd, która mówiła o utrudnieniach i braku parkingów na ulicy Staszica.
Większość poruszonych tematów nie była skierowana do policji, a do samorządu, dlatego odpowiedź należała do burmistrza. Janusz Reszelewski odniósł się najpierw do wypowiedzi radnego z Zakościela. ? Proszę nie dać się wprowadzić w błąd. Dopóki jestem burmistrzem, podczas meczów na stadionie sprzedaży alkoholu nie będzie ? zaznaczył. ? Stosowna uchwała, pozwalająca na sprzedaż niskoprocentowego piwa, została przyjęta tylko po to, żeby w sposób cywilizowany organizować obchody święta miasta. Gdyby nie ta decyzja, z pobliskiej stacji paliw przez drogę wojewódzką maszerowałyby pielgrzymki z piwem. A jak wiemy, w tym roku wszystko przebiegło bezpiecznie i nie było żadnych problemów. Ze stanowiskiem burmistrza zgodził się podisnp. Wojciech Dworak.
Jeśli chodzi o Stawową, jest jedną z niewielu ulic, z których przed dwoma laty gmina musiała wywozić śnieg. Auta rzeczywiście nie były w stanie bezpiecznie się mijać. Jak zaznaczył burmistrz, wprowadzenie ulicy jednokierunkowej ? o czym myślano w UGiM ? rodziłoby jednak inny problem. Duża część samochodów jeździłaby ulicą Szkolną, generując zwiększenie natężenia ruchu przy drzewickim gimnazjum.
Janusz Reszelewski dodał, że również na ulicy Staszica nie ma wielkiego pola manewru. W centrum nawet niewielkiego miasteczka, z kilkoma instytucjami i placówkami oświatowymi, zawsze będzie problem z parkingami.
Poinformował, że na ulicy Kolejowej gmina nie może wykonywać żadnych remontów, ponieważ jezdnia wraz z ciągiem pieszo?rowerowym należy do pasa drogi wojewódzkiej. Drzewiczanie nadal czekają na przebudowę ostatniego odcinka drogi nr 728 na terenie gminy i miasta ? od mostu przez ulicę Kolejową i Augustów do Brzustowca. Samorząd województwa na razie nie znalazł środków na sfinansowanie inwestycji.
Jacek Zembrzuski, emerytowany nauczyciel języka angielskiego, apelował do kierowców o zachowanie bezpieczeństwa przy wyprzedzaniu rowerzystów. Radny Jerzy Walasik z Żardek poprosił policję o interwencję na drodze gminnej, która biegnie w kierunku Szkoły Podstawowej w Domasznie. Mimo zakazu, tym odcinkiem często jeżdżą ciężarówki. Niszczą nawierzchnię, a co gorsza stwarzają realne zagrożenie dla poruszających się rowerami uczniów. Mieszkańca Drzewicy, Józefa Sadlińskiego interesowało rozwiązanie kwestii zakorkowanego parkingu przed kościołem. W odpowiedzi komendant KP zaproponował, by w niedziele i święta sprawdzić, ile wolnych miejsc parkingowych znajduje się na drzewickim rynku.
O piesze patrole policyjne, które były widoczne podczas wakacji, zapytał dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Andrzej Król. Podinsp. Dworak przypomniał, że patrole odbywały się w ramach służb ponadnormatywnych dzięki porozumieniu komendanta powiatowego policji i burmistrza. Według kilku mieszkańców, patroli pieszych powinno być jak najwięcej. Niektórzy życzyli sobie zwiększenia stanu etatowego komisariatu, który jak na razie posiada piętnaście etatów. Ale były to jedynie życzenia.
Podczas dyskusji funkcjonariusze otrzymali nie tylko laurki. Krystyna Swęd poruszyła m.in. problem picia alkoholu w miejscach publicznych, głównie na osiedlu Mieszka I, w parku i na Skale, oceniając, że reakcje policji nie do końca przynoszą skutek. Innego zdania był drzewicki komendant. Jeden z mieszkańców osiedla zarzucił policjantom, że nie traktują obywateli równo, wystawiając mandaty tylko osobom, które są w stanie zapłacić mandaty. Podinsp. Dworak nie zgodził się z tą wypowiedzią. W kierunku komendanta powiatowego policji padło pytanie o likwidację komisariatu. Jak wyjaśnił insp. Janusz Myga, sprawa jest nieaktualna. Jego propozycje, wynikające ze stanu etatowego całej komendy powiatowej, nie spotkały się z akceptacją przełożonych i społeczeństwa.

Nie bójmy się reagować
Żywa dyskusja objęła drugie zagadnienie debaty ? istotę wspólnego dbania o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Tematowi przyświecało hasło "Nie bądź obojętny. Reaguj! Wspólnie na rzecz zapobiegania patologiom".
Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Apelowali, by nie być obojętnym i reagować na wszelkie przejawy zachowań niezgodnych z prawem. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, reakcji na przejawy wandalizmu, demoralizacji czy przestępstw powinno być obowiązkiem każdego obywatela. Mł. insp. Dariusz Szulc zaznaczył, że policja oczekuje aktywności mieszkańców na co dzień. Tylko dzięki współpracy z lokalną społecznością możliwa jest szybka i skuteczna reakcja organów ścigania na wszelkie przejawy łamania prawa.
W imieniu środowiska szkolnego głos zabrała dyrektorka Gimnazjum im. Jana Pawła II, Agata Klimek. Zgadzając się z tezą policjantów, przyznała, że nasze społeczeństwo ma duży problem z postawami obywatelskimi, opowiadaniem się po stronie dobra, przeciwdziałaniem złu. ? Bardzo proszę rodziców uczniów o rachunek sumienia, dlatego że młodzież szkolna bierze przykład z postaw dorosłych ? zaapelowała. ? Młodzi widzą, że rodzice czy dziadkowie nie reagują na zło, które dzieje się wokół nas. Zacznijmy reagować i dawać im przykład. Do tego głosu przyłączyła się dyrektorka SP w Drzewicy Renata Smolarek, która żałowała, że na sali zabrakło właśnie rodziców uczniów. O tym, że nasza młodzież nie jest wcale taka zła, mówił dyrektor Andrzej Król. Wcześniej identyczną opinię wyraził radny Włodzimierz Pomykała.
Już na zakończenie burmistrz zwrócił się do komendanta powiatowego policji o zwiększenie etatów w drzewickim komisariacie. ? Życzyłbym sobie, żeby skuteczność w ich pozyskaniu była taka jak w działaniach na rzecz postawienia komisariatu ? odpowiedział pół żartem, pół serio insp. Myga.
Spotkanie trwało niemal trzy godziny a więc dwa razy dłużej niż planowano. W międzyczasie przeprowadzono anonimową ankietę na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Wnioski z konsultacji i ankiety będą pomocne przy planowaniu działań w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta.
Dodajmy, że ubiegłotygodniowa debata zapoczątkowała cykl otwartych spotkań funkcjonariuszy policji z mieszkańcami powiatu. Kolejna odbędzie się w Drzewicy za kilka miesięcy.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 40 (847) z dnia 4 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »