tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Zwycięzca bierze wszystko

 
Szykują się zmiany w prawie wyborczym – w najbliższych wyborach do Senatu oraz w wyborach samorządowych we wszystkich gminach, oprócz miast na prawach powiatu, obowiązywać będą jednomandatowe okręgi wyborcze. Na nowych zasadach odbywać się więc będą kolejne wybory rady gminy Opoczno

Sejm przyjął senacką poprawkę do kodeksu wyborczego wprowadzającą jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu. Jednomandatowe okręgi mają też obowiązywać w wyborach do rad gminnych, bez względu na liczbę mieszkańców (poza miastami na prawach powiatu). Kodeks wyborczy czeka jeszcze tylko na podpis Prezydenta, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Nowe przepisy wyborcze wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu oznacza, że senatorów wybierać będziemy w stu okręgach wyborczych – w każdym jednego. Tylko jednego kandydata w danym okręgu będzie mógł zgłosić komitet wyborczy i tylko na jednego kandydata będzie mógł zagłosować wyborca.
Podobne zasady obowiązywać będą w wyborach samorządowych. Nowe przepisy wprowadzą jednomandatowe okręgi wyborcze we wszystkich gminach, z wyjątkiem miast na prawach powiatu.
Do tej pory w małych gminach, liczących do 20 tys. mieszkańców, odbywały się wybory większościowe. Wyborcy głosowali na tylu radnych, ilu wybierano w danym okręgu. Z kolei w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców wybory przeprowadzano na zasadzie proporcjonalności – wyborcy głosowali na listę, w jej ramach wybierali jednego kandydata. Skład rady miał odwzorowywać preferencje wyborców, przy czym obowiązywał 5–procentowy próg wyborczy. W efekcie mandat trafiał czasem do kandydata, który w rzeczywistości uzyskał mniej głosów, ale startował z listy, która w sumie uzyskała większe poparcie. Nie bez znaczenia było również miejsce na liście, które przyznawało szefostwo partii.
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych oznacza, że gmina Opoczno w celu wyboru Rady Miejskiej zostanie podzielona na 21 okręgów – w każdym z wyborca zagłosuje na jednego kandydata. Mandat otrzyma ten, który zdobędzie najwięcej głosów. Tym samym wyborcy będą głosować na konkretnego kandydata, niekoniecznie na partię. W danym okręgu wybiorą tego, który sprawdził się lokalnie. Będą też mieli możliwość rozliczenia go z działalności przy okazji kolejnych wyborów. Wybrani kandydaci będą odtąd ponosić personalną odpowiedzialność za swoje działania, co oznacza, że licząc na reelekcję powinni dążyć do realizacji oczekiwań swoich wyborców.
Nowela wprowadzi też inne zmiany w przepisach wyborczych. Jedną z nich będzie ujednolicenie przepisów dotyczących prawa wybieralności w poszczególnych rodzajach wyborów. O mandat radnego nie będzie mogła się ubiegać osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Do tej pory takie ograniczenia obowiązywały w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego. Kodeks przewiduje możliwość dwudniowego głosowania, reguluje również kwestie parytetów na listach – aby lista została zarejestrowana musi się na niej znaleźć nie mniej niż 35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn. W przypadku zgłoszenia listy zawierającej trzech kandydatów, musi być na niej co najmniej jedna kobieta lub co najmniej jeden mężczyzna. Zmiany wprowadzają nowe godziny głosowania we wszystkich rodzajach wyborów – lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.00–21.00. Nowością jest też możliwość korespondencyjnego głosowania przez osoby przebywające za granicą.
Zrezygnowano jednak z wprowadzenia kart przygotowanych w języku Braille’a.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (705) z dnia 14 Stycznia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »