tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Znamy wykonawcę inwestycji w Krzczonowie

 
Kolejny gminny przetarg rozstrzygniętyPlac przy remizie OSP zmieni się nie do poznaniaUrząd Gminy i Miasta rozstrzygnął przetarg na przebudowę fragmentu drogi gminnej oraz placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowie.
Z czterech oferentów najniższą cenę ? 112.188,60 zł ? zaproponowała firma ?Giermakowska ? Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych" z Łęgonic Małych w gminie Odrzywół, dzięki czemu została zwycięzcą przetargu i będzie realizować gminną inwestycję.
Jak już pisaliśmy, celem zadania jest uporządkowanie układu komunikacyjnego centrum Krzczonowa, podniesienie komfortu użytkowania drogi zarówno przez kierowców jak i pieszych oraz poprawa bezpieczeństwa. Plany zakładają wymianę nawierzchni i utworzenie pętli dla autobusów.
Odcinek ulicy od strony drogi powiatowej Opoczno ? Drzewica zostanie wyremontowany i poszerzony do 6 m. Powstanie owalna wysepka z kostki brukowej, a wokół niej jezdnia, również szeroka na 6 m. To małe rondo będzie pełniło funkcję pętli autobusowej. W projekcie przewidziano wykonanie indywidualnych zjazdów do posesji, chodników przed sklepem, oznakowania pionowego i poziomego.
Szczegółowy zakres robót obejmuje: rozbiórkę części istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową (10 m2), budowę warstwy wyrównawczej z masy mineralno?bitumicznej (65 t), wykonanie 20?centymetrowej podbudowy z kruszyw łamanych na pow. 503 m2, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na pow. 867 m2, montaż krawężników 15x30 cm o ogólnej długości 213 m, montaż obrzeży betonowych o ogólnej długości 381 m, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej kolorowej na pow. 224 m2, wykonanie ścieków z płyt betonowych 50x50x7 cm na pow. 80 m2, regulację pionową studzienek i wpustów oraz montaż tablic i znaków odblaskowych.
Zgodnie z zapisami zamówienia, przekazanie placu budowy nastąpi na początku maja. Roboty powinny być zakończone do 31 lipca.
Dodajmy, że dla ?Giermakowskiej" nie będzie to pierwsza inwestycja realizowana w gminie Drzewica. Wykonawca z Łęgonic Małych ma już na koncie zadania drogowe, w tym przebudowę drogi powiatowej w Trzebinie. Ostatnio zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zadaniem firmy jest odśnieżanie ulic w Drzewicy, Dąbrówce, Brzustowcu, Krzczonowie, Jelni i Strzyżowie a także posypywanie dróg na terenie całej gminy.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (822) z dnia 12 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »