tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Zmiany w gimnazjach

 
W związku ze stopniowym wprowadzaniem nowej podstawy programowej już w tym roku szkolnym uczniowie drugich klas gimnazjum będą obowiązkowo realizować projekt edukacyjny. Za rok uczniowie trzecich klas zmierzą się z egzaminem gimnazjalnym na nowych zasadach

Już za dwa lata, w roku szkolnym 2011/2012, uczniowie trzecich klas gimnazjum przystąpią do egzaminu gimnazjalnego na nowych zasadach. W związku ze stopniowo wprowadzaną nową podstawą programową kształcenia ogólnego w kolejnych latach zmienia się również zasady przeprowadzania wszystkich egzaminów zewnętrznych. Nowe zasady przeprowadzania egzaminów zostały ustalone w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, które minister edukacji narodowej podpisał 20 sierpnia.
Już w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym 2010/2011 uczniowie tych klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, będą obowiązkowo realizować projekt edukacyjny. Obowiązek ten nie będzie dotyczył uczniów trzecich klas gimnazjum, w których stosuje się dotychczasową podstawę programową. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu będą zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w szkole określą dyrektorzy gimnazjum, w porozumieniu z radą pedagogiczną. Dzięki temu będą one dostosowane do możliwości organizacyjnych danej placówki. Udział ucznia w realizacji projektu powinien być uwzględniony w wewnątrzszkolnych kryteriach oceniania zachowania. Do 30 listopada zapis na ten temat powinien znaleźć się w statutach szkół. W tym samym terminie wychowawcy klas pierwszych i drugich gimnazjum, których uczniowie będą realizować zespołowy projekt edukacyjny, będą zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Będzie się składał z takich samych części jak dotychczas: humanistycznej, matematyczno–przyrodnicznej i z języka obcego nowożytnego. Jednak każda część będzie miała inną strukturę. W części humanistycznej uczniowie będą rozwiązywać zadania z języka polskiego oraz zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie. W części matematyczno–przyrodniczej zmierzą się z zadaniami z matematyki oraz z zadaniami z przedmiotów przyrodniczych. Z kolei egzamin z języka obcego nowożytnego będzie podzielony na poziom podstawowy i poziom rozszerzony (obowiązkowy dla uczniów, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego rozpoczętą w szkole podstawowej; dobrowolny dla pozostałych). Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu uczeń otrzyma wynik procentowy i wynik centylowy dla każdego z pięciu lub sześciu zakresów egzaminu.
Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 jest już dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zawiera on m.in. przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na nowym egzaminie gimnazjalnym. Informator ma pomóc nauczycielom i uczniom w odpowiednim przygotowaniu się do wymagań nowego egzaminu.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 35 (686) z dnia 3 Września 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »