tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Zmiana nazwy

 

Jednym z punktów obrad XVIII sesji Rady Powiatu z 33 sierpnia było podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy Zespołu Szkół Rolniczych na Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym. Zapytaliśmy dyrektora szkoły jakie są powody takiego postępowania?

Damian Pietrasik: ? Zmiana nazwy została niejako wymuszona poprzez ukształtowanie się na przestrzeni ostatnich lat określonych profili kształcenia, które wyszły poza ramy zawodów związanych z rolnictwem. Aktualnie w szkole w systemie dziennym funkcjonuje technikum budownictwa, technikum mechaniczne, technikum samochodowe oraz zasadnicza szkoła zawodowa (mechanik samochodowy i mechanik maszyn i pojazdów rolniczych). Natomiast w systemie zaocznym utworzona zostanie klasa uzupełniającego technikum mechanicznego na podbudowie ZSZ oraz policealne studium technika ochrony fizycznej osób i mienia, technika informatyka i technika administracji. To wszystko ma niewiele wspólnego z rolnictwem.

Red.: ? Zmian nastąpiła tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Czy w szkołach zaocznych są jeszcze wolne miejsca i jaką cieszą się popularnością.
D.P.: ? Prowadzimy ciągle nabór do szkół w systemie zaocznym. Istotne jest to, że wszyscy, którzy ukończyli szkołę zawodową i nie zdołali do tej pory uzupełnić wykształcenia mają szansę jeszcze to zrobić w technikum uzupełniającym ? ostatni rok na starych zasadach. Dużą popularnością cieszy się nowy kierunek w policealnym studium ochrony fizycznej osób i mienia. Udało nam się pozyskać doświadczonych nauczycieli, np. oficera sił specjalnych mającego za sobą wieloletnią praktykę w szkoleniu żołnierzy specjalizujących się w ochronie, konwojowaniu, strzelaniu itp., wyspecjalizowanego trenera do zajęć z technik samoobrony i technik interwencyjnych. Ponadto planujemy otworzyć studium w zawodach technik informatyk i technik administracji.

Red.: ? Wspomniał pan o zmianach w kształceniu zawodowym. Jakie są ich główne kierunki?
D.P.: ? 1 września 2012 wchodzą w życie zmienione przepisy dotyczące szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Dzięki tym przepisom ułatwione będzie uzyskanie wykształcenia zawodowego, uzupełnienie kwalifikacji i kształcenie w nowym zawodzie.

Red.: Jak Zespół Szkół Technicznych jest przygotowany do tej sytuacji w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
D.P.: ? Z wytycznymi dotyczącymi programów nauczania nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznali się już jakiś czas temu i są przygotowani do prowadzenia zajęć zgodnie z rozporządzeniem. Szkoła ma także bazę do praktycznej nauki zawodu w postaci stale modernizowanych warsztatów szkolnych. Istotną kwestią będzie zapewne podjęcie współpracy z firmami funkcjonującymi na lokalnym rynku w celu umożliwienia naszym uczniom lepszego przygotowania praktycznego w kontekście egzaminów na poszczególne stopnie kwalifikacji zawodowych. Szkoła także będzie prowadzić kształcenie w postaci zawodowych kursów kwalifikacyjnych w budownictwie, mechanice i rolnictwie. Dzięki tym kursom zostanie ułatwiony proces zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych jak też potwierdzenie umiejętności i wiedzy już posiadanej.

Red.: ? Jak będzie weryfikowana wiedza np. przyszłych techników?
D.P.: ? Kwalifikacja w zawodzie określa zakres wiadomości i umiejętności, który pozwala na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych i umożliwia podjęcie pracy w danym zakresie. Każdą kwalifikację opisują efekty kształcenia ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. W danym zawodzie może występować od jednej do trzech kwalifikacji. Umiejętności będą potwierdzone poprzez zdanie egzaminu z poszczególnych stopni. Np. w technikum budowlanym będą trzy stopnie kwalifikacji. Pierwszy dotyczy wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, drugi to organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, trzeci natomiast będzie oparty na sporządzaniu kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej. W technikum samochodowym wygląda to tak: K I ? diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, K 2 ? organizacja i prowadzenie procesu obsługi poj. samochodowych i K 3 ? diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów sam. W takim ujęciu nauka w technikum zapewne będzie korzystna dla ucznia ponieważ w przypadku gdy nie zda egzaminu z jednego zakresu pozostaną mu inne uprawniające do wykonywania określonych prac w swoim zawodzie.

Red.: ? Co Pan może powiedzieć tym, którzy wahają się gdzie podjąć naukę?
D.P.: ? Polecam aby uważnie analizować oferty zatrudnienia w kraju i za granicą. Wyciągać wnioski i próbować właściwie dopasować się do ogólnej sytuacji. Jeżeli chodzi o zdobywanie umiejętności zawodowych należy brać pod uwagę specyfikę i perspektywy pracy. Kierunki, na których kształcimy w naszej szkole dają szeroki wachlarz kompetencji, a poprzez możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji nadają wymaganej współcześnie elastyczności zawodowej podnosząc, tym samym, pozycję naszego absolwenta na rynku. Powszechnie wiadomo, iż są zawody, które zawsze są pożądane i muszę przyznać, iż właśnie w nich odbywa się kształcenie w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym. Mam na myśli budownictwo i mechanikę samochodową. Udało nam się także tak zorganizować plan zajęć aby uczniowie uczyli się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 co jest niewątpliwie ważne dla dojeżdżających.

Red.:? Co pomyślą uczniowie i ich rodzice jak dowiedzą się, iż nie ma już zespołu szkół rolniczych tylko jest zespół szkół technicznych?
D.P.: ? Myślę że uczeń technikum budownictwa lub technikum mechanicznego raczej nie obrazi się z powodu tego, iż będzie miał na świadectwie pieczęć z nazwą bardziej adekwatną do jego zawodu niż poprzednia, a mechanika pojazdów i urządzeń rolniczych również wchodzi zakres kierunków technicznych. Moim zdaniem, używając technicznego określenia, wszystko jest kompatybilne.
Red.: ? Dziękujemy za rozmowę.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 35 (790) z dnia 31 Sierpnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »