tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Zdali najlepiej

 
W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpili uczniowie z techników


Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej przystąpiło 24 absolwentów, zdało 79% (średnia w okręgu 67,7%). Najwyższe wyniki w etapie pisemnym uzyskali: Dariusz Porzycki - 88%, Sylwia Wijata - 86% oraz Sylwia Nita i Aneta Krygel, osiągając wynik 85%. Etap praktyczny zdało 79,7% (średni wynik w okręgu 75%). Najlepiej zdały Marlena Jasion - 88% i Aneta Krygel - 86%.
W Technikum Informatycznym zdawalność egzaminu na etapie pisemnym to 87,5%, a w etapie praktycznym - 95,84%. Najwyższe wyniki z egzaminu praktycznego otrzymali: Paweł Gorzewski i Dawid Knop - 98% oraz Karol Jakubczyk, Łukasz Jurek i Tomasz Oleksik - po 96% (w okręgu 59,0%). Czternastu absolwentów uzyskało wynik powyżej 90%.
W Technikum Logistycznym dyplom uzyskało 95% (w okręgu 69% ). Stuprocentowy wynik z etapu praktycznego uzyskał Łukasz Pająk, a 97% otrzymali: Bartosz Gąsiorek, Noemi Kryjak i Dagmara Grzywacz. Dwunastu absowelntów z egzaminu praktycznego uzyskało wynik powyżej 90%.
W Technikum Ekonomicznym zdawalność wyniosła 87% (w okręgu 62,9%). Najlepszy wynik z części praktycznej uzyskały Agata Grabska i Paulina Wójcik - po 94%.
W Technikum Handlowym wyniki są na porównywalnym poziomie jak w okręgu, a najwyższy wynik z etapu praktycznego uzyskał Damian Kowalczyk - 92%.
Dobrze poradzili sobie również uczniowie ZSZ, zdający ezgaminy czeladnicze. W zawodzie fryzjer dyplom otrzymałli wszyscy (w okręgu - 71%), a Marzena Hejda i Magdalena Jasińska uzyskały po 100%.
W zawodzie kucharz małej gastronomii dyplom otrzymało 89% uczniów (w okręgu 64%) Najwyższe wyniki osiągnęli Urszula Kołodziejczyk - 94%, Beata Baran, Katarzyna Wróbel i Damian Janusz po 91%.
Dyplom sprzedaawców otrzymało 88% zdających (w okręgu 87%). Najwyższy wynik uzyskały: Paulina Lis i Klaudia Łukasik po 94% oraz Sylwia Wiktorowicz - 91%. Dyplom mechanika pojazdów samochodowych otrzymało 75% uczniów (w okręgu 70%). Najwyższy wynik z części praktycznej uzyskał Piotr Flak - 92%.
Absolwentów gratulujemy dyplomów, szkole dobrych wyników.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 38 (793) z dnia 21 Września 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »