tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Zbierają opinie

 
Trwają konsultacje społeczne listy projektów złożonych w ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO województwa łódzkiego. Jeszcze do 15 września można wziąć w nich udział

Zakończyła się ocena kwalifikowalności projektów złożonych w ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO województwa łódzkiego. Przypomnijmy, że w ramach aktualizacji wykazu nabór wniosków przeprowadzono dla działania „Drogi” oraz działania „Wsparcie jednostek B+R”. Zarząd Województwa Łódzkiego zbiera obecnie uwagi i opinie na ich temat. Konsultacje społeczne rozpoczęte 2 września potrwają do 15 września.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu zebranie opinii i uwag na temat nowych projektów ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ. Mogą je zgłaszać wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno–gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Wszystkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektów będą zbierane jeszcze do 15 września. Aby je zgłosić należy pobrać i wypełnić „Formularz zgłaszania uwag” (dostępny na stronie www.rpo.lodzkie.pl), a następnie przesłać go na adres e–mail: rpo@lodzkie.pl. W tytule e–maila przekazującego formularz uwag należy wpisać „Konsultacje społeczne”. (Uwagi zgłoszone w inny sposób lub nadesłane po terminie nie zostaną rozpatrzone.) Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO podejmie Zarząd Województwa Łódzkiego. Zaktualizowany wykaz ma zostać ogłoszony 30 września.
Na stronie www.rpo.lodzkie.pl dostępna jest lista 22 projektów (dla obu działań) złożonych w ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, które pozytywnie przeszły ocenę kwalifikowalności. Wśród nich znalazł się również jeden z opoczyńskiego. Jest projekt złożony przez gminę Opoczno, dotyczący budowy wschodniej obwodnicy Opoczna łączącej drogę krajowa nr 12 z drogą wojewódzką nr 726, o którym pisaliśmy trzy tygodnie temu. Jego wartość całkowita wynosi 36,5 mln zł. Gmina liczy na 28,5 mln zł dotacji. Na dofinansowanie projektów złożonych w ramach w ramach aktualizacji wykazu przeznaczono 75 mln zł.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (687) z dnia 10 Września 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »