tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Zasłużeni dla muzeum

 

W poprzednich numerach TOP ukazały się informacje dotyczące historii Zamku Kazimierzowskiego oraz Muzeum Regionalnego w 35?lecie tej instytucji. Obecnie przedstawiamy biogramy osób, które przyczyniły się do powstania i rozwoju placówki. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy współtworzyli i pomagali opoczyńskiemu muzeum, poniżej najważniejsze i najważniejsi z nich.

Jan Łuczkowski

Doktor nauk humanistycznych, etnograf, pedagog. W 1966 r., po skończeniu Liceum Pedagogicznego w Końskich, podjął naukę w Studium Nauczycielskim w Kielcach na kierunku wychowanie muzyczne. Od 1968 r. pracował jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej w Odrzywole. Od 1971 r. pełnił funkcję kierownika Powiatowej Poradni Pracy Kulturalno?Oświatowej w Opocznie, a następnie kierownika Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Opocznie. Po reorganizacji rad narodowych w 1975 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisku starszego inspektora, by od stycznia 1976 r. objąć funkcję kierownika organizującego się Muzeum Regionalnego w Opocznie, placówki której szefował do chwili przejścia na emeryturę, 25 marca 2009 r. W 1978 r. ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim o kierunku pedagogika kulturalno?oświatowa, dwa lata później ukończył podyplomowo etnografię na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. W latach 1978?82 był nauczycielem wychowania muzycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie. W 1990 r. broniąc rozprawy pt. ?Muzykanci ludowi opoczyńskiego i ich rola w kulturze regionalnej? został doktorem nauk humanistycznych. Od 1980 r. jest konsultantem wojewódzkim od spraw muzyki ludowej. W roku 1979 powołał przy opoczyńskim Muzeum Koło Miłośników Folkloru Opoczyńskiego a od 1984 r. oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zrealizował z Telewizją Polonia i Łódzką ?Trójką? kilka audycji obrzędowych z cyklu ?Śladami Kolberga? i ?Uśmiechy spod strzechy?. Z Radiem Łódź, Radiem Kielce, i rozgłośnią Bis przygotował kilkadziesiąt programów z serii ?Na przypiecku? i ?Kiermasz pod kogutkiem?. Przewodniczył wielu komisjom konkursowym w przeglądach artystycznych kapel, śpiewaków ludowych, gawędziarzy, zespołów obrzędowych i par tanecznych w różnych częściach kraju.


Jan Piotr Dekowski

Etnograf, doktor nauk humanistycznych. Urodził się 22 lutego 1907 roku w Tomaszowie Mazowieckim i tam rozpoczął naukę. Po drugiej wojnie światowej studiował etnografię i etnologię. Został kustoszem w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. W 1972 roku przeszedł na emeryturę. Już jako nauczyciel i kustosz tomaszowskiego muzeum prowadził samodzielne badania nad obrzędowością weselną w powiecie opoczyńskim. Jego liczne opracowania dotyczące opoczyńskiego publikowane były na łamach periodyków etnograficznych. Po przejściu na emeryturę utrzymywał żywe kontakty z Muzeum Regionalnym w Opocznie, w którym był stałym konsultantem praktycznie od chwili powstania tej placówki. Zmarł 20 listopada 1988 roku w Łodzi. Dorobek naukowy swojego życia przekazał PTL we Wrocławiu oraz Muzeum Regionalnemu w Opocznie.


Janina Smykowska

Działaczka Cepelii, miłośniczka regionu opoczyńskiego. Urodziła się 27 lipca 1917 roku w Opocznie. Po zakończeniu II wojny światowej zorganizowała cepeliowską spółdzielnię. Miała wybitne zdolności organizacyjne i obszerną wiedzę o sztuce ludu opoczyńskiego. Do jej zasług zaliczyć należy propagowanie tejże sztuki, głównie poprzez wystawy i pokazy. W 1969 roku otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Janina Smykowska zmarła 14 marca 1975 roku i została pochowana w Opocznie.


Janina Szczurska

Nauczycielka, bibliotekarka, kolekcjonerka. Swoje dzieciństwo i młodość spędziła na Litwie. Po zakończeniu II wojny światowej przeniosła się do Opoczna. Jej wielką pasją było gromadzenie dokumentacji odnoszącej się do przeszłości i teraźniejszości miasta. Zbierała teksty, plakietki, fotografie przedstawiające zabytkowe budynki, pomniki, zakłady, uroczystości i wydarzenia. J. Szczurska tworzyła swoją kolekcję z miłości i przywiązania do Opoczna. Toteż nie dziw, że w środowisku opoczyńskim, uchodziła za chodzącą kronikę. Zmarła 14 września 1992 roku w Opocznie.


Teresa Szwedkowicz

Folklorystka, kolekcjonerka, nauczycielka wychowania plastycznego i technicznego w Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie. Urodziła się 29 maja 1930 roku w Białaczowie. Rozmiłowana folklorem opoczyńskim zgromadziła oraz naukowo opracowała zbiór tkanin, haftów i koronek. Uzupełnieniem tego zbioru jest również kolekcja ?Fotografia chłopów?, ukazująca ważne wydarzenia rodzinne i społeczne na terenie regionu opoczyńskiego na przestrzeni około 50 lat do 1945 roku. W latach 1965?1977 wspólnie z mężem Czesławem (inżynier, żołnierz AK) organizowała w salach Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie wystawy etnograficzne, posiadające duże walory poznawcze i dydaktyczne. W 1985 rok zająła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki pt. ?Fotografia chłopów polskich?. Za działalność kulturalno?oświatową odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła nagle 28 czerwca 2001 roku w Opocznie.


Maria Wąsowicz?Sopoćko

Urodziła się 1 października 1896 roku w Warszawie, tam też zmarła 27 lipca 1987 roku. Wywodziła się ze starej rodziny szlacheckiej Duninów, która od wieków była zasiedziała w opoczyńskiem. W 1925 roku wstąpiła do warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęła pracę w szkolnictwie zawodowym, poświęciła się również pracy malarskiej. Malowała typy ludowe, budynki mieszkalne, gospodarcze i krajobrazy. 15 sierpnia 1980 roku artystka malarka specjalnym aktem darowizny swoje akwarele zapisała na własność Muzeum Regionalnemu w Opocznie.


Bolesław Wojewódzki (1909?1986)

Nauczyciel, działacz społeczno?kulturalny, poeta, prozaik, gawędziarz, folklorysta z zamiłowania. Laureat wielu konkursów literackich. Autor publikowanych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej poematów i wierszy. Największą satysfakcję sprawiało mu poznawanie gwary, obyczajów i kultury wsi opoczyńskiej. Ukoronowaniem jego wysiłku w zbieraniu i dokumentowaniu legend, baśni i anegdot ludu opoczyńskiego był tom pt. ?Strachy na smugu?. Był jednym z inicjatorów powstania Miejskiego Domu Kultury i Muzeum Regionalnego. Zmarł w 1986 roku w Opocznie.
Trzeba podkreślić, iż ta placówka przez cały okres działalności współpracowała i mogła liczyć na aktywną pomoc twórców ludowych z okolicznych miejscowości, a przede wszystkim z: Bielowic, Woli Załężnej, Bukowca Opoczyńskiego, Dzielnej, Kraśnicy, Giełzowa, Ostrowa, Sitowej, Wygnanowa i innych.


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 19 (722) z dnia 13 Maja 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »