tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sport

 Zaproszenie na rajd rowerowy

 
VII Rajd Rowerowy Towarzystw SportowychKażda edycja rajdu cieszy się dużym zaintersowaniem rowerzystów


We wtorek, 1 maja zostanie rozegrany VII Rajd Rowerowy Towarzystw Sportowych ?Opoczno 2012? pod patronatem przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Prezentujemy regulamin imprezy.

Cele
* realizacja form aktywnego wypoczynku i popularyzacja turystyki rowerowej
* kształtowanie zamiłowania dzieci, młodzieży i dorosłych do rekreacji ruchowej
* propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach ?Rowerem bezpiecznie do celu?

Organizatorzy
Opoczyńskie Ludowe Towarzystwo Sportowe ?OLTS?.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ?Ceemka? Idzikowice.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Opocznie.
PTTK w Opocznie.
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Termin i miejsce
Rajd zostanie przeprowadzony we wtorek, 1 maja w godzinach od 10.00 do 14.00.
Zbiórka i weryfikacja listy uczestników przy Miejskim Domu Kultury w godz. od 9.30 do 9.50.

Trasa
Opoczno ? teren MDK ? ulice Biernackiego, Kwiatowa, Batorego, Drzymały, Targowa ? Różanna ? Karwice ? Sielec ? Stużno ? Kolonia Stużno ? Kuraszków ? Petrykozy ? Parczówek ? Sitowa ? Opoczno, ulice Zielona, Łąkowa, Targowa, Drzymały, Batorego, Kwiatowa, Biernackiego ? teren MDK.
Długość trasy ? 32 km.

Uczestnictwo
W RRTS mogą starować osoby:
* nie posiadające przeciwwskazań lekarza na udział w zawodach sportowych
* posiadające własny rower i ubiór (obowiązkowo w żółtej kamizelce)
* posiadający kartę rowerową lub prawo jazdy
* dzieci do lat 16 (za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna) i obowiązkowo w kaskach ochronnych

Zgłoszenia
Przyjmuje Zespół do spraw Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego ? I piętro budynku Miejskiego Domu Kultury, pokój nr 23/24. Obowiązkowo do 22 kwietnia.

Sposób przeprowadzenia rajdu
* Rajd odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym.
* Uczestnicy zobowiązani są jechać prawą strona drogi zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
* Trasa rajdu przebiegać będzie drogą asfaltową i polną.
* W czasie rajdu zabezpieczona będzie obsługa medyczna i podstawowy serwis techniczny.
* Kolumna rajdu prowadzona będzie przez oznakowanego pilota.
* Uczestnik nie może wyprzedzić pilota. Organizator nie klasyfikuje uczestników według zajętych miejsc.
* Tempo rajdu będzie dostosowane do przeciętnych możliwości uczestników.

Zasady finansowania i świadczenia
1. Koszty organizacji i świadczeń dla uczestników ponosi organizator.
2. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków

Postanowienia końcowe
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, rzeczy zagubione lub skradzione.
* Organizator zabezpiecza serwis niezbędnych napraw w czasie jazdy.

Uwaga!
Przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP w ramach akcji ?Rowerem bezpiecznie do celu? zapoznają wszystkich uczestników z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.


ZG   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (770) z dnia 13 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »