tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Żarnów

 Zamieszanie z odwołaniem

 

Tydzień temu napisaliśmy w krótkiej wzmiance o próbie odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Gminy w Żarnowie Krzysztofa Smaka, podjętej na wniosek kilku radnych. Wówczas dodaliśmy, że sprawa stanie ponownie na najbliższej sesji Rady Gminy. I tu nie mieliśmy racji.
24 września sześcioro radnych złożyło wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy Żarnów Krzysztofa Smaka. W uzasadnieniu napisano, że „przewodniczący Rady Krzysztof Smak działając bez upoważnienia Rady Gminy Żarnów wystąpił w imieniu Rady do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji na temat karalności radnego Jerzego Murawskiego. Informację z Krajowego Rejestru Karnego otrzymał już 2 marca 2009 roku i była to informacja skierowana dla Rady Gminy Żarnów. Następnie Przewodniczący nie informując radnych, w imieniu Rady, wystąpił z informacją o karalności radnego Jerzego Murawskiego do Wojewody Łódzkiego. Swoje działania zataił przed Radą. Działał bez upoważnienia i z naruszeniem swoich kompetencji. (...) Ponadto przewodniczący Rady pełniąc swoje obowiązki narusza zasady dobrej współpracy z organem wykonawczym Gminy, działa wbrew przyjętym zasadom urzędowego obiegu dokumentów oraz postępuje sprzecznie z unormowaniami Statutu Gminy Żarnów w zakresie procedury uchwałodawczej, co skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwał Rady Gminy przez wojewodę”.
Wniosek był rozpatrywany na ostatniej sesji Rady Gminy, nie uzyskał wymaganej większości głosów i przepadł. Wprowadzeni w błąd przez dwa niezależne źródła, napisaliśmy, że wniosek o odwołanie będzie ponownie rozpatrywany na najbliższej sesji. Tymczasem ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich nie przewiduje w takim przypadku możliwości ponownego głosowania nad odwołaniem przewodniczącego.
Co więcej, uważam, że przewodniczący Smak miał w pełni prawo występować z pytaniem do Krajowego Rejestru Sądowego o karalności jednego z radnych. To jest jego obowiązek.
Przepisy prawne mówią, że osoba prawomocnie uznana za winną popełnienia przestępstwa umyślnego traci bierne prawo wyborcze - nie może być radnym ani kandydować na radnego przed zatarciem kary. Ale polskie prawo ani słowem nie mówi o tym, kto powinien powiadamiać radę dowolnego szczebla o ukaraniu jej radnego. Sąd wcale nie musi wiedzieć, że ukarany jest radnym. Sam zainteresowany na pewno nie przyzna się do konfliktu z prawem. Jeśli sąd ma informację o tym, że sądzi działacza samorządowego, to powinien o tym poinformować radę, ale sąd nie wie kto jest radnym i w jakiej radzie. I dopóki sprawa nie wyjdzie na jaw, to osoba prawomocnie uznana za winną może, wbrew zapisom prawa, pełnić funkcję społeczną tak długa aż sprawa nie wyjdzie na jaw, choćby przez publikacje prasowe.
Przewodniczący Rady chcąc przestrzegać prawo, w przypadku uzyskania informacji o ukaraniu członka Rady, moim zdaniem ma wręcz obowiązek potwierdzić te informację. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości.
I dalej. Skoro już była powzięta decyzja w sprawie prawomocnego skazania radnego Jerzego Murawskiego (Sąd Rejonowy w Łasku, Zamiejscowy Oddział Grodzki w Poddębicach skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata i karę 70 stawek dziennych grzywny ustalając jednocześnie wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł z artykułu 270 § 1 kk mówiącego: kto celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wyrok uprawomocnił się 23 marca 2007 roku), to rada powinna podjąć decyzję o wygaśnięciu mandatu. I nie ma innego wyjścia. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw stwierdza wyraźnie: „wygaśnięcie mandatu stwierdza rada gminy w drodze uchwały” i nie ma tu żadnego pola manewru. Rada nie ma innego wyboru jak tylko wygasić mandat. A jeśli tego nie zrobiła, to znowu obowiązkiem przewodniczącego rady, odpowiadającego za przestrzeganie prawa, było powiadomienie o tym fakcie wojewody, która w swojej decyzji z dnia 14 października nr PNK.I-0914/37/2009 pisze wyraźnie: „Wbrew obowiązkowi wynikającemu z ust. 2 tego artykułu Rada Gminy Żarnów nie podjęła uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu pana Jerzegu Murawskiego”.
24 lipca wojewoda skierowała do Rady wezwanie do podjęcia w tej sprawie uchwały w terminie 30 dni. Sprawa stanęła na porządku obrad sesji w dniu 28 sierpnia, ale Rada uchwałą nr XXXIV/146/2009 nie stwierdziła wygaśnięcia mandatu. To i decyzja wojewody nie mogła być inna. Wydane zostało 14 października zarządzenie zastępcze o wygaśnięciu mandatu, od którego przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
To tyle wyjaśnień. Ponowne postawienie sprawy odwołania przewodniczącego może być zrealizowane jedynie na podstawie kolejnego wniosku. Media, które za nami powtórzyły informację z ubiegłego tygodnia nie zadając sobie zupełnie trudu jej weryfikacji, niech wyjaśniają same.


Maciej Mrozowicz   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (643) z dnia 6 Listopada 2009r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »