tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Zajęcia dodatkowe bez dodatkowych opłat

 
Wraz z ograniczeniem płatności za przedszkole do maksimum 1 zł za godzinę z placówek zniknęły zajęcia dodatkowe, które z uwagi na to, że były prowadzone przez podmioty zewnętrzne ? były dodatkowo płatne. Okazuje się, że nie musi, a nawet nie powinno tak być


Wraz z wejściem w życie ustawy przedszkolnej ograniczającej kategorycznie opłaty za przedszkole z placówek zniknęły niektóre zajęcia, które za dodatkową odpłatnością prowadziły dotąd podmioty zewnętrzne. Niektóre z opoczyńskich przedszkoli udowadniają, że atrakcyjną ofertę edukacyjną mogą zapewnić sami nauczyciele, w ramach etatu.
Od nowego roku szkolnego rodzice nie mogą zapłacić za przedszkole więcej niż 1 zł za godzinę zajęć wykraczających poza pięciogodzinną podstawę programową. Tym samym ograniczająca opłaty ustawa przedszkolna, która weszła w życie 1 września, zabrania placówkom pobierania dodatkowych opłat za różnego rodzaju zajęcia dodatkowe ? taniec, rytmikę, czy język angielski. A okazuje się, że takie były pobierane ? również w opoczyńskich przedszkolach. Poza stałą stawką za godzinę zajęć rodzice uiszczali też opłaty dodatkowe. Za co? W Przedszkolu nr 8 ? za rytmikę, aerobik, i język angielski; w Przedszkolu nr 6 ? za rytmikę, język angielski i aerobik; w Przedszkolu nr 2 ? za rytmikę i taniec; w Przedszkolu nr 4 ? za rytmikę i fitnes/aerobik, a w Przedszkolu nr 5 ? za rytmikę, taniec, język angielski i gimnastykę korekcyjną. Trudno jednak powiedzieć, na jakiej podstawie te opłaty pobierano. Dodatkowych płatności nie przewiduje bowiem ani ustawa oświatowa, ani regulacje określone przez władze gminy w drodze uchwały. Jedyną prawomocnie ustaloną opłatą pobieraną od rodziców była opłata za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce wykraczającą poza pięciogodzinną podstawę programową. Do niedawna ? zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ? wynosiła ona 2,20 zł za godzinę. Nowelizacja, która weszła w życie 1 września, ograniczyła ją do 1 zł. Podstawowe koszty utrzymania przedszkoli i tak ponosi organ prowadzący, czyli gmina. Niższe wpływy z tytułu opłat od rodziców zostały jej zrekompensowane dotacją z budżetu państwa, która, jak już pisaliśmy, za okres od września do grudnia wynosi 414 zł na dziecko. Rola tej dotacji jest również rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty przedszkoli (np. przez realizację zajęć dodatkowych) oraz tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
Okazuje się więc, że samych zasad płatności nowela nie zmieniła. Przepisy nie uwzględniały bowiem wcześniej żadnych opłat dodatkowych. Tyle tylko, że jasne określenie górnych stawek opłaty uniemożliwiło ich dalsze pobieranie. Dotychczas rodzice płacili właściwie na zasadzie dobrowolności ? bez żadnej podstawy prawnej. Przychodząc do nowej placówki nie przeciwstawiali się panującym tu od lat niepisanym zasadom. Może kierowali się zamiarem zapewnienia dziecku atrakcyjniejszych zajęć, a może nie chcieli wyłamywać się z grupy. W końcu jeśli ich pociecha zostawała w przedszkolu np. do godz. 16.00, to co miała robić, jeśli inni w tym czasie za dodatkową opłatą szlifowali angielski lub taniec.
Od tego roku szkolnego dodatkowych opłat nie ma. Ale zajęcia dodatkowe powinny być. W końcu przedszkola muszą realizować programy zawarte w szeroko pojętej podstawie programowej. Można do niej zaliczyć znaczną część zajęć, za które do tej pory wołano od rodziców pieniędzy ? choćby rytmika, taniec, czy zajęcia plastyczne. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby w placówce realizowane były zajęcia wykraczające poza podstawę programową ? języki obce, szachy, karate, czy choćby garncarstwo. Jak to zrobić, skoro nie mogą być one dodatkowo płatne? MEN podpowiada, aby prowadzenie takich zajęć powierzyć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu ? zgodnie z ich kompetencjami. Radzi również zatrudniać takich nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kompetencje. Takie rozwiązanie wydaje się rozsądne. W końcu nauczyciel przedszkola nie może ograniczać się wyłącznie do pilnowania dzieci. Warto wykorzystać jego dodatkowe umiejętności. Obok wykształcenia pedagogicznego może mieć on przecież dodatkowe kwalifikacje, np. z zakresu rytmiki czy języka angielskiego. Przy obecnej sytuacji na rynku pracy zdobywanie dodatkowych kwalifikacji jest nie tylko wskazane, ale nawet konieczne. Również w zawodzie nauczyciela. Ministerstwo nie ma też nic przeciwko podpisywaniu umów z firmą zewnętrzną na prowadzenie zajęć dodatkowych ? ważne, aby rodzice nie płacili za nie więcej niż 1 zł za godzinę. Tyle tylko, że niezdrowa jest sytuacja, w której za zajęcia dodatkowe płaci się podwójnie ? i osobie z zewnątrz, która prowadzi te zajęcia i przedszkolance, która przecież otrzymuje od organu prowadzącego wynagrodzenie również za ten czas. Skoro więc przedszkole ma obowiązek prowadzenia zajęć dodatkowych, najlepiej byłoby, gdyby prowadzili je zatrudnieni w placówkach nauczyciele. Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry powinno umożliwiać realizację zajęć dodatkowych bez dodatkowych opłat ze strony rodziców. Powinny być one dostępne dla wszystkich ? w ramach symbolicznej złotówki za godzinę.
Niektóre opoczyńskie przedszkola udowadniają, że jest to możliwe. W większości placówek zajęcia dodatkowe są nadal prowadzone ? w nieco okrojonym zakresie, ale bez dodatkowych opłat. W Przedszkolu nr 5 nauczycielki prowadzą zajęcia plastyczne, logopedyczne, sportowe, muzyczno?taneczne, komputerowe i gimnastykę korekcyjną, a okazjonalnie również zajęcia gastronomiczne, przyrodnicze (związane z ogródkiem dydaktycznym) i folkowe. Oferta tej placówki jest więc wyjątkowo bogata, mimo że nie ma tu już rytmiki, tańca i języka angielskiego (dotychczas dodatkowo płatnych), a gimnastyka korekcyjna została ograniczona do 30 minut tygodniowo. Dyrekcja zapewnia ponadto, że poszukuje chętnych do pracy za stawkę ministerialną. Szeroka jest również oferta Przedszkola nr 4. Tu maluchy ze wszystkich grup wiekowych mają język angielski (a więc można ? tu prowadzi je nauczyciel wychowania przedszkolnego), wszyscy chętni mogą też uczestniczyć w prowadzonych przez nauczycielki zajęciach plastycznych, teatralnych, informatycznych (również z redagowaniem gazetki przedszkolnej), tańca ludowego oraz w aerobiku z elementami tańca nowoczesnego. Nie ma natomiast wystarczającej liczby chętnych, aby po godzinach pracy przedszkola organizować w jego salach płatne zajęcia z rytmiki i fitnesu. W Przedszkolu nr 2 jest logopedia, język angielski, są też zajęcia informatyczne. Nie ma płatnej do tej pory rytmiki z tańcem (brak chętnych pracowników z odpowiednim wykształceniem), ani gimnastyki korekcyjnej, która była do tej pory nieodpłatna. Za to od listopada planowane są tu zajęcia plastyczne (dziwne, że do tej pory ich nie było) oraz ruchowe z elementami tańca, które nauczycielki będą prowadzić w ramach etatu. W "szóstce" dostępne są zajęcia poszczególnych kół: plastycznego, teatralnego, ekologicznego, tanecznego oraz zajęcia komputerowe. Nie ma za to dodatkowo płatnych dotychczas rytmiki, aerobiku i języka angielskiego. Płatne do tej pory rytmika, aerobik i angielski zniknęły też z Przedszkola nr 8.
W Opocznie, gdzie od lat brakuje miejsc w przedszkolach, rodzicom zależy przede wszystkim na tym, aby ich dziecko się do któregoś dostało. Chyba warto jednak zainteresować się również tym, co placówka powinna dzieciom oferować. Przedszkole nie może ograniczać swojej działalności do zapewnienia maluchom bezpieczeństwa i opieki. Zgodnie z prawem ma również obowiązek realizacji określonych zajęć dydaktycznych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego. I skoro ustawodawca twierdzi, że należy tego oczekiwać za nie więcej niż złotówkę, to rodzice powinni się tego domagać.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 42 (849) z dnia 18 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »