tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Zagłosuje za ciebie

 
W nadchodzących wyborach prezydenckich po raz pierwszy istnieje możliwość zagłosowania za pośrednictwem pełnomocnika

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca o ustalonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca posiadający orzeczenie organu rentowego, równoznaczne z orzeczeniem wydawanym na mocy ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pełnomocnictwa może udzielić też osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
Pełnomocnictwa można udzielić osobie wpisanej do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa. Pełnomocnik w zasadzie może reprezentować tylko jednego wyborcę. Wyjątki od tej reguły wyjaśnia art. 49b ordynacji wyborczej.
Pełnomocnictwo sporządzane jest przed burmistrzem lub upoważnionym przez niego pracownikiem, na wniosek wyborcy, który należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed wyborami, czyli do 10 czerwca. Wniosek musi być złożony na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Należy dołączyć do niego zgodę wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, sporządzonym na specjalnym formularzu oraz dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. Wzór aktu pełnomocnictwa określa rozporządzenie ministra.
Pełnomocnictwo może być również cofnięte. W tym celu osoba udzielająca pełnomocnictwa musi złożyć pisemne oświadczenie przed burmistrzem, upoważnionym przez niego pracownikiem lub przed właściwą obwodową komisją wyborczą.
Więcej o wyborach – str. 4


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (673) z dnia 4 Czerwca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »