tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Z nowym rokiem, nowe egzaminy na prawo jazdy...

 
Od przeszło roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej czyniło starania o wprowadzenie nowej Ustawy o kierujących pojazdami. Dzisiaj już wiadomo, że zmiany nastąpią od 19 stycznia 2013 roku. Czy będzie trudniej uzyskać uprawnienia do kierowana motocyklem, skuterem, ciężarówką? W odpowiedzi na te i inne pytania odpowie Bogusław Kulawiak, dyrektor z uprawnieniami egzaminatora WORD w Piotrkowie Trybunalskim

Przyszli kierowcy najbardziej obawiają się nowego egzaminu teoretycznego. Należy jednak pamiętać, że według nowych przepisów kandydat na kierowcę będzie wybierał tylko jedną odpowiedź i zdaniem ekspertów jest to ułatwienie. Egzamin będzie lepiej odzwierciedlał naturalne warunki ruchu drogowego.

Zmiany dla kandydatów na motorowerzystów i motocyklistów
Dotychczas aby być dopuszczonym do egzaminu na kartę motorowerową trzeba było mieć ukończony 13 rok życia, a egzamin i bezpłatne wydanie uprawnień spoczywało na szkole i dyrektorze szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. W części praktycznej egzaminu szkołom pomagały osoby uprawnione, policjanci i przedstawiciele WORD. Obecnie nowa Ustawa o kierujących pojazdami wprowadza w miejsce karty motorowerowej prawo jazdy kategorii AM i podwyższa barierę wiekową kandydatów z 13 do 14 lat. Wiąże się to również z obowiązkowym odbyciem szkolenia i przedłożeniem stosownego zaświadczenia o zakończonym kursie, wówczas będzie można przystąpić do egzaminu państwowego w WORD. Egzamin będzie jednak płatny, tak jak wcześniejsze odbycie kursu.

Trzy kategorie motocyklowe
Istotne zmiany zajdą w uzyskiwaniu prawa jazdy na motocykl. Dotychczas obowiązywały dwie podkategorie, tj. prawo jazdy kat. A1 ? motocykle o pojemności do 125 cm sześciennych i kat. A ? pozostałe motocykle. Do egzaminu kat. A1 mogły przystępować osoby w wieku 16 lat, a do kat. A od 18 lat. Nowa Ustawa określa trzy kategorie motocyklowe: A1 ? tu bez zmian, kandydat może mieć 16 lat, nie zmieniają się też parametry pojazdu. A2 ? dla motocykli o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej motocykla nie przekraczającej 0,2 kW/kg oraz kategoria A ? dla wszystkich pozostałych, ciężkich motocykli.

Bariery wiekowe dla motocyklistów
Do egzaminu na kat. A może przystąpić kandydat mający co najmniej 24 lata. Wiek ten można jednak obniżyć. Jak tłumaczy dyrektor WORD w Piotrkowie Trybunalskim, do egzaminu na kategorię A można przystąpić wcześniej, jeżeli co najmniej od dwóch lat posiadamy prawo jazdy kategorii A2, np. jeżeli mając 18 lat uzyskamy kategorię A2 i mamy prawo jazdy przez 2 lata, to do egzaminu na kat. A możemy przystąpić mając 20 lat, tj. po dwóch latach posiadania kat. A2.

Uregulowanie przepisów dla kierujących quadami
Nowa ustawa doprecyzowała także pojazdy, którymi można kierować po uzyskaniu kategorii B1 (od 16 roku życia), są to czterokołowce. Natomiast wspomniana kat. AM (od 14 roku życia) pozwala oprócz skutera do 50 cm sześciennych na prowadzenie czterokołowca lekkiego.

Zmiany dla kierujących samochodami ciężarowymi i autobusami
Następnym novum jest podwyższenie wieku kierowców w kategorii C i D, w tej pierwszej można się starać o uprawnienia mając ukończone 21 lat (dotychczas było to możliwe od 18). W kategorii D, czyli uprawniającej do prowadzenia autobusu trzeba będzie mieć ukończone 24 lata (było 21 lat). ? Możliwe jest obniżenie ograniczeń wiekowych, odbywając wcześniej kwalifikację wstępną na przewóz towarów i osób ? dodaje dyrektor WORD w Piotrkowie Trybunalskim.

Inny egzamin teoretyczny
Rewolucyjne będą zmiany w egzaminie teoretycznym. Jak tłumaczy nam dyrektor WORD Bogusław Kulawiak obecnie egzamin przeprowadzany był w formie komputerowej, jednak przy określonych ograniczeniach wskazanych przez lekarza, mógł być on przeprowadzany również w formie pisemnej lub ustnej. Od 19 stycznia 2013 roku formy ustnej lub pisemnej już nie będzie. Obowiązywać ma wyłącznie egzamin teoretyczny w formie komputerowej. Zmianie uległa też wielokrotność wyboru prawidłowej odpowiedzi. Obecnie na każde pytanie mamy trzy odpowiedzi, z których prawidłowa może być jedna, dwie lub trzy. Wszystkich pytań jest 18. Natomiast nowy egzamin obejmował będzie 32 pytania, podzielone na podgrupy: z zakresu wiedzy podstawowej (20 pytań) oraz specjalistycznej (12). Na każde będzie tylko jedna prawidłowa odpowiedż. W zależności od stopnia trudności pytania będą różnie punktowane ? od 1 do 3 punktów. Suma możliwych punktów do uzyskania wynosi 74, żeby pozytywnie zaliczyć egzamin teoretyczny należy uzyskać co najmniej 68 punktów ? wyjaśnia dyrektor WORD w Piotrkowie Trybunalskim.

Egzamin praktyczny
Najwięcej zmian związanych z wejściem w życie nowej Ustawy o kierujących pojazdami dotyczyć ma kategorii A, czyli motocykli. Tutaj zupełnie inaczej niż dotychczas będą wyglądać poszczególne zadania, jakie ma wykonać kandydat na placu manewrowym. Przyszły motocyklista będzie miał do pokonania m.in. slalom wolny i szybki (średnia prędkość 30 km/h), ominięcie przeszkody w wyznaczonym miejscu z prędkością nie mniejszą niż 50 km/h.
Zasady egzaminu praktycznego na kategorię B (samochody osobowe) nie zmienią się znacząco. Różnice będą jedynie w ocenianiu przez egzaminatora, to samo ma dotyczyć kategorii C i D, czyli na samochody ciężarowe i autobusy.

Nowe pojazdy na egzaminach
Jak zaznacza dyrektor WORD w Piotrkowie Trybunalskim nowa ustawa, to nie tylko zmiany w zasadach egzaminowania, oceniania, ale również zmiany infrastruktury WORD, w tym zupełnie nowy system komputerowy, place manewrowe kategorii A, ale przede wszystkim nowe motocykle. ? W piotrkowskim WORD obecnie są trzy motocykle, teraz dwa z nich ze względu na parametry techniczne muszą być wymienione ? mówi dyrektor WORD. Zdaniem Bogusława Kulawiaka fakt, że coś się zmienia nie musi jeszcze oznaczać zmian na gorsze.
Niewielkie zmiany dotyczą również osób ubiegających się o kartę rowerową, jednak na ten temat szerzej napiszemy w następnym, już noworocznym, wydaniu naszej gazety.
Czas pokaże, jak kandydaci na kierowców będą radzić sobie z egzaminami na nowych zasadach. Istotne jest również to, aby było na drogach bezpieczniej, a to ściśle wiąże się z dobrym przygotowaniem przyszłych kierowców.


Michał Franas   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (806) z dnia 21 Grudnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »