tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Z gospodarczą wizytą

 
W czwartek, 19 sierpnia, Opoczno odwiedził marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak, który chciał zobaczyć inwestycje realizowane przy pomocy funduszy unijnych. Marszałkowi towarzyszyli m.in. dyrektor kancelarii Mariusz Koziński, poseł Jacek Zacharewicz i prezes WFOŚiGW Andrzej BudzyńskiPodarek mający przypominać o potrzebach


Wizyta rozpoczęła się od spotkania z samorządowcami i lokalnymi grupami działania, a także ze świętującymi jubileusz 110–lecia istnienia jednostki druhami OSP. Zapoznał się z prezentacją inwestycji realizowanych na terenie miasta i gminy, w tym tych największych – obu obwodnic: południowej i północno–zachodniej. Mała obwodnica, wartości 10,5 mln zł, otrzymała dofinansowanie od zarządu woj. łódzkiego w wysokości około 8 mln zł, a to nie jedyna drogowa inwestycja w powiecie opoczyńskim realizowana z pomocą środków unijnych. Budowa drogi Mniszków – Zajączków otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Marszałek był zainteresowany działaniami w zakresie ochrony środowiska, m.in. budową kanalizacji sanitarnej i budową zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannej. Na kanalizację samorząd otrzymał ze środków unijnych 14 mln zł, zaś na zakład unieszkodliwiania odpadów – 24,5 mln zł. Burmistrz Jan Wieruszewski wspomniał o tych nieco mniejszych, ale też bardzo ważnych inwestycjach, o sali gimnastycznej w Bielowicach, samochodach dla OSP i świetlicach. Dzięki pomocy ze środków unijnych samorząd dysponuje większymi środkami na własne inwestycje, a na nie w bieżącym roku miasto przeznaczyło 50 mln zł.
Włodzimierz Fisiak pogratulował miejscowym samorządowcom, że tak dobrze aplikują o środki unijne i że są one dobrze zagospodarowane. Podkreślił, że samorządowcy z powiatu opoczyńskiego otrzymują ogromne dofinansowania. Wyliczył, że nasz powiat jest w czołówce woj. łódzkiego. To właśnie do nas, opocznian, trafiło już ponad 220 mln, a to przecież nie koniec. Województwo łódzkie ciągle się rozwija i unowocześnia. Rośnie budżet, który w ciągu czterech lat wzrósł dziesięciokrotnie i na inwestycje w poszczególnych gminach jest przeznaczone (na lata 2007–2013) aż 2 mld euro, z czego dotychczas wykorzystano 60 proc. Do rozdysponowania więc jest jeszcze 600 mln euro i na pewno część z nich trafi do gmin naszego powiatu, o ile samorządowcy będą nadal tak aktywnie się o nie starać.
Marszałek Fisiak podkreślił też dużą rolę Wiktora Olszewskiego, który jest skutecznym orędownikiem zdobywania środków unijnych dla opoczyńskiego.
Zdaniem marszałka Fisiaka dziś województwo przypomina wielki plac budowy. Praktycznie nie ma drogi, która nie byłaby przebudowywana czy modernizowana. Poprawia się też stan bezpieczeństwa: rozdysponowano 65 nowych wozów strażąckich, zaś dla strażaków zakupiony został nowy sprzęt za 200 tys. zł.
Ten rok pokazał, co jeszcze (i to szybko!) trzeba zrobić. Anomalia pogodowe ujawniły ogromne zaniedbania, jeśli chodzi o regulację cieków wodnych i retencji. Są to inwestycje niezwykle kapitałochłonne, ale niezbędne, jak można się było przekonać choćby w Bogatyni. Trzeba więc uregulować prawny stan cieków wodnych, utworzyć spółki wodne, tak by wiadomo było, kto ma się zająć oczyszczaniem i regulacją oraz ewentualnym umacnianiem brzegów cieków wodnych. Marszałek podkreślił też, że opocznianie są licznie reprezentowani w ośrodkach decyzyjnych województwa, z tej ziemi pochodzą bowiem Marek Mazur, Artur Bagieński, Wiktor Olszewski i Andrzej Budzyński – i to dzięki nim udaje się opocznianom więcej, niż innym samorządom.
Jan Wieruszewski zwrócił się do marszałka z prośbą o przyśpieszenie realizacji remontu i modernizacji drogi wojewódzkiej nr 726, bo obwodnica już wkrótce zacznie działać, ale samochody nią się poruszające nie będą miały gdzie wyjechać, tak zły jest stan W–726. Aby marszałek nie zapomniał, że Opoczno wciąż czeka na rewitalizację i zagospodarowanie zalewu, burmistrz wręczył mu obraz olejny z widokiem na ten właśnie zalew. Burmistrz powiedział też, że to właśnie samorządowcy lokalni najlepiej znają problemy swych mieszkańców, bowiem spotykają się z nimi codziennie. Dlatego wie, że bardzo potrzebne są dla opocznian szynobusy, którymi mogliby dojeżdżać do pracy i szkół w Tomaszowie.
Starosta Józef Róg zwrócił się do marszałka z prośbą o pomoc dla szpitala w Opocznie, który niezbędnie potrzebuje tomografu.
Radny Janusz Klimek powiedział zaś, że najlepsze pomysły rodzą się z marzeń. Może udałoby się zrealizować jedno z jego marzeń? Bo gdy skończy się budowa jednej nitki drogi nr 726, to obok można byłoby pociągnąć drogę, która połączyłaby Opoczno z Warszawą, Krakowem i Katowicami, czyniąc w ten sposób nasz teren atrakcyjnym dla inwestorów. Wójt Maria Morawska z kolei zaproponowała, by modernizację drogi 726 przedłużyć aż do Żarnowa. Janusz Reszelewski, burmistrz Drzewicy, powiedział, że początkowo, po wcieleniu gminy do woj. łódzkiego, mieszkańcy mieli spore obawy, czy będąc na rubieżach województwa, nie będą zapomniani. Na szczęście tak się nie stało i Drzewica otrzymała dużą pomoc w swym rozwoju. Ale można więcej. Miasto w centrum Polski ma do zaoferowania unikalny tor do kajakarstwa górskiego. Trzeba tylko odpowiednio zagospodarować tereny wokół zalewu, by Drzewica stała się atrakcyjna turystycznie i była znana nie tylko z Gerlacha. Turystyka zatrzymałaby też część młodych ludzi, którzy dziś migrują za pracą do wielkich aglomeracji.
Poseł Jacek Zacharewicz podkreślił potrzebę gospodarskiego dbania o „nasze małe ojczyzny” i stwierdził, że opoczyńscy samorządowcy są dobrymi gospodarzami, co przejawia się choćby w ilości inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.
Marszałek Fisiak na zakończenie spotkania złożył życzenia obchodzącym jubileusz 110–lecia strażakom z OSP i podarował im pamiątkową tablicę.
Następnie wraz z samorządowcami wyruszyli w teren. W Dzielnej marszałek zobaczył nowego mercedesa atego, zakupionego przy pomocy środków unijnych (jeden z dwóch, które trafiły do naszej gminy). Następnie wszyscy udali się do zakładów unieszkodliwiania odpadów w Różannej. Przy okazji tej wizyty marszałek dowiedział się o inwestycji własnej gminy, tj. o nowym schronisku dla zwierząt. Z zakładów delegacja udała się na północno–zachodnią obwodnicę Opoczna, a następnie do Bielowic, gdzie marszałek wizytował szkołę wraz z nową salą gimnastyczną, skąd wyjechał do Białaczowa.
Tam, w obecności władz gminy marszałek zapoznał się ze stratami jakie przyniosła tegoroczna powódź. Obejrzał uszkodzony most łączący Parczówek z Kuraszkowem, na remont którego gmina otrzymała dotację w wysokości prawie 900.000 zł. Wójt Jan Jóźwik podziękował za pomoc, która wspomoże walkę ze skutkami powodzi i znacznie przyspieszy usuwanie jej skutków. Ponadto, władze gminy przedstawiły nowy samochód ratowniczo–gaśniczy kupiony dla OSP w Petrykozach.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 34 (685) z dnia 27 Sierpnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »