tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdrowie

 Z czym do lekarza?

 
Od 1 stycznia ZUS nie wydaje i nie potwierdza papierowych legitymacji ubezpieczeniowych, które uprawniały do bezpłatnego korzystania z opieki medycznej. Poradnie wymagają jednak od nas dowodu, że mamy prawo do darmowych świadczeń. Jakie dokumenty mogą więc zastąpić najpopularniejszą do tej pory legitymację?

ZUS zrezygnował z wydawania legitymacji ubezpieczeniowych, bo nie są już potrzebne. Dane, które przekazujemy do NFZ są wystarczające do ustalenia prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Nie ma potrzeby, by dublować je na papierze - wyjaśnia Monika Domaradzka, rzecznik prasowy tomaszowskiego oddziału ZUS.
ZUS pozbył się kłopotu, mogą go jednak mieć pacjenci zgłaszający się po poradę lekarską, jeśli w porę nie zaopatrzą się w odpowiedni dokument poświadczający ich prawo do korzystania z bezpłatnego leczenia. - W ubiegłym tygodniu byłam u lekarza i dopiero w poradni dowiedziałam się, jakie dokumenty muszę teraz nosić przy sobie, żebym nie musiała zapłacić za poradę - mówi pani Teresa. - Do tej pory używałam legitymacji ubezpieczeniowej, ale wyczerpały mi się w niej wszystkie wolne rubryki. Dobrze, że na razie w rejestracji przymknęli oko na to, że nie mam odpowiedniego zaświadczenia.
Rzeczywiście, niektóre poradnie zdrowia idą pacjentom na rękę i nadal cierpliwie udzielają informacji, ale jednocześnie rządają odpowiedniego dokumentu.
Jakie są to najczęściej dokumenty? Według NFZ dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli ktoś ma papierową książeczkę ubezpieczeniową, może z niej nadal korzystać aż do wyczerpania wolnych miejsc w rubrykach. Tak jak dotychczas dokument musi być uaktualniany co miesiąc, chyba że rzadko chodzimy do lekarza, to możemy trochę miejsc zaoszczędzić, stemplując ją np. co dwa, trzy miesiące. Nikt jednak nie zagwarantuje nam, że nie będziemy nagle potrzebować pomocy lekarza i bez ważnego stempelka nie zostaniemy przyjęci od ręki.
Pracownik może dowodzić swojego prawa do ubezpieczenia aktualnym raportem miesięcznym ZUS RMUA wydawanym przez pracodawcę, ale NFZ radzi też na wszelki wypadek zabrać druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA). Zatrudniony może również przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy (nie ma ono żadnej szczególnej formy).
Prowadzący działalność gospodarczą musi przedstawić druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej. Ubezpieczony w KRUS - zaświadczenie lub legitymację podstemplowaną przez KRUS, a prowadzący działy specjalne produkcji rolnej - dowód wpłaty składki.
Emeryt i rencista przedstawi legitymację emeryta lub rencisty. Może być to także zaświadczenie z organu rentowego. Poza tym można się posłużyć aktualnym odcinkiem emerytury lub renty albo dokumentem potwierdzającym kwotę przekazanej emerytury lub renty, np. odcinkiem przekazu lub wyciągu.
Bezrobotny będzie potrzebował aktualnego zaświadczenia z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczony dobrowolnie może pokazać umowę z NFZ i potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z ZUS wraz z dowodem opłacenia składki.
Studenci po ukończeniu 26. roku życia oraz doktoranci przynoszą zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (ZUS ZZA) oraz legitymację studencką lub doktorancką.
Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (czyli np. dziecko, niepracująca żona zatrudnionego lub prowadzącego własną działalność męża) musi przedstawić dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z kserokopią tego zgłoszenia. Jeśli więc do lekarza wybiera się żona, to musi zabrać druki ZUS RMUA męża (jeżeli jest on pracownikiem) oraz ZUS ZCNA (jeśli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r.) lub ZUS ZCZA (jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008 r.). Może także przedstawić zaświadczenie wydane przez pracodawcę męża.
Ubezpieczeni jako członkowie rodziny w KRUS legitymują się zaświadczeniem o tym ubezpieczeniu albo legitymacją emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia.
Dzieci między 18. a 26. rokiem życia, uczące się, muszą dodatkowo przedstawić legitymację szkolną lub studencką albo dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności. NFZ zaznacza, że dla dziecka do szóstego miesiąca życia nie można żądać dokumentów poświadczających ubezpieczenie, bo np. może jeszcze nie mieć nadanego numeru PESEL. Warto także pamiętać, że dzieci (do 18. roku życia) mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Przychodnia lub szpital musi jednak ustalić, kto zapłaci za świadczenie. Jeśli dziecko jest ubezpieczone - sfinansuje je NFZ, a jeśli nie - budżet państwa.
Osoby przebywające na ciągłym zwolnieniu lekarskim będą potrzebowały zaświadczenia z ZUS informującego o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Terminy, terminy, terminy…
Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od daty wystawienia (zaświadczenie), daty poświadczenia (legitymacja ubezpieczeniowa), daty opłacenia składki (ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne) lub daty ważności dokumentu (legitymacja rencisty). Bezterminowo ważna jest legitymacja emeryta, a zaświadczenie z urzędu pracy - do końca terminu ważności, natomiast decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - przez 90 dni od dnia w niej określonego.
Trzeba też pamiętać, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (zazwyczaj), na przykład od dnia rozwiązania umowy o pracę lub w przypadku współubezpieczonych od dnia śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia. Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.
NFZ twierdzi też, że „brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia!”, ale jednocześnie ostrzega, że jeżeli pacjent nie będzie go miał lub nie dostarczy go w ciągu tygodnia od wizyty w poradni, z własnej kieszeni zapłaci za udzielone świadczenia! Jeżeli pacjent przebywa w szpitalu, takie zaświadczenie musi dostarczyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej NFZ pod adresem: www.nfz.gov.pl.

Żródło: Biuro Komunikacji Społecznej NFZ


MarMajs    

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (662) z dnia 19 Marca 2010r.
W dziale Zdrowie dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »