tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 XXXV - jubileuszowy Turniej Bezpieczeństwa

 

W Opocznie młodzież ze szkół całego powiatu opoczyńskiego wzięła udział w turniejowych eliminacjach. Turniej ma charakter wieloetapowy, organizowany jest w szkołach podstawowych (dla uczniów klas 4?6 oraz w gimnazjach). Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie karty rowerowej.
Celem turnieju jest przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, popularyzacja przepisów oraz kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. Na terenie powiatu dyrekcje szkół organizowały we własnym zakresie eliminacje szkolne i międzyszkolne. Od strony merytorycznej nadzór prowadził asp. sztab. Dariusz Sobczyk z wydziału ruchu drogowego KPP.
20 kwietnia w ZSS nr 1 odbyły się eliminacje powiatowe, w których wzięły udział drużyny szkół podstawowych z Petrykóz, Radzic, Bukowca n. Pilicą, Libiszowa, Sielca, Przyłęku, Dęby, Kamienia, Żarnowa, ZSS nr 1 w Opocznie) oraz reprezentacje gimnazjów z Białaczowa, Mniszkowa, Mroczkowa Gościnnego, ZSS nr 1, Paradyża, Poświętnego, Szadkowic, Żarnowa). W powiatowych rozgrywkach uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny, składający się z 25 pytań, a następnie przystąpili do testu praktycznego, jazdy rowerem po torze sprawnościowym. Umiejętności oceniał zespół, w skład którego weszli naczelnik wydziału ruchu drogowego ? podinsp. Grzegorz Fiderek, sędzia główny ? nadkom. Przemysław Wilk oraz sędziowie pomocniczy ? asp. sztab. Dariusz Sobczyk i mł. asp. Zbigniew Lańczyk.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji na szczeblu powiatowym najlepsze miejsca zajęły:
Wśród szkół podstawowych:
Pierwsze miejsce ? Szkoła Podstawowa w Dębie (opiekunka Anna Nowak), drugie ZSS nr 1 (opiekun Andrzej Domagała), trzecie SP w Radzicach (opiekun Wiesław Rerach).
Gimnazja: pierwsze miejsce ? Gimnazjum w Poświętnem (opiekun Bogdan Bartos), drugie Gimnazjum w Szadkowicach (opiekunka Justyna Cichańska), trzecie ZSS nr 1 (opiekun Andrzej Domagała).
Podczas turnieju wyłoniono również indywidualnych zwycięzców a byli to: Oskar Fiderek (ZSS nr 1 w Opocznie) oraz Jakub Gossa (Gimnazjum w Poświętnem) Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
Eliminacje wojewódzkie odbędą się 11 maja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Sieradzu. Będą w nim uczestniczyć najlepsze reprezentacje szkół podstawowych oraz gimnazjum z każdego powiatu. Miejmy nadzieję, że nasi zwycięzcy również tam zajmą czołowe miejsca.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 17 (772) z dnia 27 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »