tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Wyższe świadczenie

 
Od stycznia kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie wyższa, ale będzie ono przysługiwało tylko rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mieć głównie rodzice lub opiekunowie faktyczni dzieci z niepełnosprawnością wymagających stałej opieki, którzy aby sprawować tę opiekę zrezygnują z wykonywania pracy zawodowej. Świadczenie to będą mogły otrzymać także inne osoby niż rodzice, np. dziadkowie, brat lub siostra, czyli osoby zobowiązane do alimentacji, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka nie żyją albo sami są niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.
Świadczenie pielęgnacyjne, którego wysokość wzrośnie z 520 do 620 zł, nie będzie uzależnione od dochodu na osobę w rodzinie (dodatkowo każda uprawniona do niego osoba będzie miała opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z budżetu państwa) i wypłacane będzie co miesiąc. Ustawa przewiduje, że osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne (czyli, te które mają aktualne decyzje wydane przez ośrodki pomocy społecznej o prawie do tej formy pomocy) zachowają prawo do niego przez sześć miesięcy ? od 1 stycznia do 30 czerwca i będą otrzymywać je w wysokości 520 zł. Od 1 lipca świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane już tylko osobom uprawnionym na podstawie nowych przepisów.
Nowela wprowadza także do systemu świadczeń rodzinnych nowe świadczenie ? specjalny zasiłek opiekuńczy. Będzie on wynosił 520 zł miesięcznie. Przysługiwać będzie wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub związana jest np. z wiekiem osoby, nad którą trzeba sprawować opiekę. Zasiłek przyznawany będzie rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowało z pracy zawodowej. Zasiłek nie będzie przysługiwał rodzicowi, który nigdy nie podejmował pracy.
Otrzymywać go będą również inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a które zrezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby sprawujące opiekę nie będą miały prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, np. wtedy, gdy mają już ustalone prawo do emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego. Nie będą mogły go mogły otrzymać także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów. Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie uzależniony od kryterium dochodowego. Ma on przysługiwać, gdy łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki ? w przeliczeniu na osobę ? nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego dla osób ot6rzymujących świadczenia rodzinne (w tym wypadku 623 zł na osobę).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (809) z dnia 11 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »