tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

Zatrudnię brukarzy/ekipy. Praca w Warszawie. ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Żarnów

 Wyjątkowy jubileusz w Skórkowicach

 
W niedzielę, 20 października mieszkańcy Skórkowic w gminie Żarnów świętowali 700?lecie poświęcenia kościoła i parafii. Obchody połączono z jubileuszem 85?lecia miejscowej jednostki OSP. Poprzedziły je sobotnie prelekcje historyczne poświęcone dziejom Skórkowic, historii kościoła i rodu Skórkowskich


Uroczystą mszę odprawili wspólnie ks. kan. Jan Kruk, rezydent parafii św. Mikołaja w Żarnowie, ks. Józef Dujko, miejscowy proboszcz oraz ks. Leszek Sokół, kapelan strażaków. Czynny udział wzięli w niej druhowie nie tylko z miejscowej, ale i z okolicznych jednostek OSP. Głównym punktem nabożeństwa było poświęcenie pamiątkowej tablicy z napisem "Skórkowice 1313?2013" oraz pierwszego w 85?letniej historii skórkowickiej jednostki OSP sztandaru.
W homilii ks. Kruk podkreślił związek kościoła ze strażą pożarną. Przywołał również historię samej świątyni, która jako kościół modrzewiowy powstała w 1313 roku z fundacji dziedziców Skórkowskich herbu Jelita. Istniał on jeszcze w 1413 roku. Około 1521 roku postawiono nowy kościół drewniany. Kolejny, murowany, fundacji Stanisława Skórkowskiego, sekretarza królewskiego, został zbudowany w latach 1639?1648. Zniszczony w pożarze w 1817 roku został odbudowany w 1888 roku poprzez dobudowanie do pozostałych murów nawy. W latach 1924?1925, staraniem ks. Jana Zajączkowskiego, kościół został rozbudowany. Był odnawiany w latach 1945?1947 oraz w 1969 roku. To budowla jednonawowa, orientowana, zbudowana z kamienia. Z kościoła siedemnastowiecznego zachowane zostały mury prezbiterium oraz kwadratowa kaplica przy nawie od strony południowej (źródło: "Rocznik diecezji radomskiej"; 2007).
Bezpośrednio po mszy przed miejscową strażnicą odbyła się dalsza, świecka część obchodów. Zorganizowano tu uroczysty apel, zgodny z ceremoniałem pożarniczym. Meldunek złożony przez dowodzącego uroczystością Andrzeja Urbańczyka z PSP, przyjął wizytujący jednostkę Mieczysław Serwa z wojewódzkiego zarządu ZOSP w Łodzi. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę na maszt. Powitani zostali goście, w tym licznie przybyłe jednostki strażaków ochotników z: Żarnowa, Chełst, Zdyszewic, Straszowej Woli, Paszkowic, Miedznej Murowanej i Topolic w gminie Żarnów, z Petrykóz i Wąglan w gminie Białaczów, z Niewierszyna w gminie Aleksandrów i z Paradyża.
Zebrani zapoznani zostali z historią, świętującej tego dnia swój jubileusz, jednostki. Najważniejszym punktem strażackich obchodów było przekazanie jednostce OSP sztandaru ufundowanego przez lokalną społeczność, która w ten sposób doceniła rangę i znaczenie OSP w regionie i podkreśliła więź mieszkańców ze strażakami. Chorągiew, stanowiącą dla strażaków symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia, prezes jednostki, Bogdan Szymczyk, odebrał z rąk Mieczysława Serwy z wojewódzkiego związku ZOSP.
Uroczystość była okazją do nagrodzenia zasłużonych strażaków. Uchwałą prezydium zarządu wojewódzkiego związku ZOSP w Łodzi druhów odznaczono medalami "Za zasługi dla pożarnictwa". Złoty medal otrzymali druhowie Tomasz Jaroń i Bogdan Szymczyk. Srebrnym medalem wyróżniono druhów: Mirosława Jęcka, Michała Kleskę, Pawła Szymczyka, a brązowym Artura Kaczmarka. Decyzją prezydium zarządu PZ ZOSP w Opocznie odznaką "Wzorowy strażak" wyróżnieni zostali druhowie: Gabriel Jasion, Zenon Jęcek, Zdzisław Kaczmarek, Robert Szulc, Łukasz Pajęcki, Łukasz Dróżdż i Grzegorz Bojarzyn.
Część oficjalną spotkania zakończyły wystąpienia okolicznościowe, w ramach których goście gratulowali skórkowickim druhom nowego sztandaru i wyróżnień składając jednocześnie życzenia z okazji jubileuszu. Potem był poczęstunek, a wieczorem zabawa taneczna.


* * *

Historia OSP w Skórkowicach

Początki działalności OSP w Skórkowicach sięgają lat dwudziestych XX wieku. W 1927 roku ks. Jan Zajączkowski, ówczesny proboszcz parafii św. Łukasza zaktywizował miejscowych strażaków ochotników rejestrując jednostkę OSP w Starostwie Powiatowym w Opocznie i Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Zorganizował 12?14 ? osobową grupę strażaków złożoną z mieszkańców Skórkowic. W Skórkowicach straż była bardzo potrzebna, bowiem najbliższe znajdowały się w odległości kilkunastu kilometrów ? w Żarnowie i Dąbrowie nad Czarną. Znajdującą się obok kościoła remizę wyposażono w podstawowy sprzęt pożarniczy i beczkę, przewożone wozem konnym. Jednostka ratowała życie i dobytek ludzi, strażacy brali też udział w uroczystościach kościelnych i patriotycznych, pogrzebach i pielgrzymkach. Aby zdobyć środki na swoją statutową działalność, organizowali zabawy i majówki, byli organizatorami i animatorami kultury w środowisku wiejskim. Występowali pod sztandarem Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej.
Po wybuchu II wojny światowej, członkowie OSP na terenie ówczesnej gminy Machory, do której należały Skórkowice, aktywnie włączyli się do walki z hitlerowskim okupantem. Swymi szeregami zasilili wchodzący w skład opoczyńskiego obwodu AK ? Rejon I (o kryptonimie "M?I"), oddział prowadzący działania o charakterze bojowym i dywersyjnym, dowodzony przez kpt. Stefana Szlązaka "Malwę" z Chełst. Placówką w Skórkowicach dowodzili Lucjan Jaczniakowski ps. Promień i plut. Szczepan Bernacki. Strażacy wstępowali też do oddziałów partyzanckich, w tym do 25 pułku piechoty Armii Krajowej, walczyli na wielu frontach II wojny światowej.
Po II wojnie światowej strażacy szybko wznowili społeczną działalność, mimo braku środków na zakup sprzętu ratowali życie i mienie ludzi. Jednostką kierowali wówczas zasłużeni dla wsi społecznicy ? dwóch Janów Gąsiorowskich, Jerzy Łakomski i Bolesław Wełna. Pełnili oni funkcję prezesów i naczelników straży. W latach powojennych druhowie podejmowali starania o samochód pożarniczy. Z prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opocznie otrzymali bardzo dobry, choć już wysłużony samochód bojowy "Ryś", który wcześniej należał do jednostki OSP w Opocznie. Jego kierowcą i konserwatorem był Jan Olejnik. Po pewnym czasie jednostka otrzymała samochód pożarniczy Star 25, którego opiekunem i kierowcą był Stanisław Józef Sekulski. Dawny pojazd bojowy "Ryś" ? po późniejszej renowacji ? trafił nawet do Muzeum Pożarnictwa w Warszawie.
Druhowie dbali też o strażnicę, która jednak w ówczesnym okresie znajdowała się w fatalnym stanie technicznym. Z czasem remizę obok kościoła rozebrano, a strażacy podjęli inicjatywę budowy nowej. Wysiłkiem miejscowej ludności, przy wsparciu władz gminy, w końcu lat osiemdziesiątych zbudowano nową remizę. W 1989 roku jednostka otrzymała nowy samochód Star 244 GBA, którego kierowcą był najpierw Wiesław Biniek, a później Wiesław Jasion. Jednostką dowodził Jan Kaczmarek. W 2006 roku remizę poddano termomodernizacji. Po kilku latach, z powodu stwierdzonych poważnych wad budowlanych, podjęto się gruntownego remontu dachu na budynku. Roboty zrealizowano w latach 2012 i 2013, a w ich konsekwencji zlikwidowano istniejący stropodach i wykonano nowe, funkcjonalne pokrycie dachowe. Rok wcześniej jednostka otrzymała drugi samochód bojowy ? Star 266 GBM, którego opiekunem jest również Wiesław Jasion.
W chwili obecnej do OSP należy 35 druhów. Dowodzi nią od dwóch lat Bogdan Szymczyk, a naczelnikiem jest Zenon Jęcek. Jednostka gromadzi niezbędny sprzęt pożarniczy i ubiega się o wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo?Gaśniczego. Położenie Skórkowic z dala od innych tego typu jednostek, w pełni je predestynuje do takiej funkcji.

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (850) z dnia 25 Października 2013r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »