tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Wyciągamy dzieci z bramy!

 
29 lipca zawarte zostało porozumienie między prezesem piotrkowskiej fundacji "Wyciągamy dzieci z bramy" Jackiem Sokalskim a MDK. Dzięki temu w Opocznie nastąpi inauguracja ogólnopolskiej akcji na rzecz dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i patologią

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans rozwoju kulturalnego wszystkich dzieci oraz różnic w dostępie do kultury. Poprzez udział w akcji na terenie naszego miasta ma nastąpić zwiększenie się roli kultury i ekologii w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.
W ramach współpracy rozpoczętej w momencie zawarcia porozumienia, prezes fundacji zobowiązał się do udzielenia praktycznej pomocy organizatorom akcji w Opocznie. Jacek Sokalski wspomoże MDK w zakresie rozpoznawania, wyszukiwania, zapraszania i sposobu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi z trudnych środowisk. Te działania poparte zostaną przeprowadzeniem wśród pracowników MDK prezentacji w formie warsztatów przygotowujących do aktywnego uczestnictwa w tej akcji, pokazu multimedialnego dotyczącego historii akcji "Wyciągamy dzieci z bramy", jej osiągnięć i celów oraz przeprowadzenie instruktażu dla kadry organizującej akcję.
Prezes Sokalski zadeklarował pomoc także przy inspirowaniu zachowań twórczych oraz zaangażowaniu w realizację projektu np. samorządów lokalnych. Zapewnił również dofinansowanie do nagród w konkursach i zabawach organizowanych przez uczestników warsztatów.
MDK zobowiązał się natomiast do wdrożenia kampanii informacyjno?promocyjnej regionalnie wspierającej projekt. Ma ona w szczególności na celu rekrutację uczestników projektu na terenie Opoczna spośród artystycznie uzdolnionych dzieci wywodzących się z rodzin zagrożonych ubóstwem, patologią i wykluczeniem społecznym.
Akcja "Wyciągamy dzieci z bramy" trwa już dziesięć lat. Swe korzenie ma w Piotrkowie Trybunalskim. W 2010 roku została powołana do życia fundacja o tej samej nazwie, która ma za zadanie inicjować, pokazywać i sprzedawać różnym ośrodkom kultury pomysły, które do tej pory były realizowane jedynie w Piotrkowie Trybunalskim. ? Działamy nie tylko w regionie łódzkim. Udało nam się podjąć także współpracę z ośrodkami z województw małopolskiego i mazowieckiego. W ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienia z: Pabianicami, Skierniewicami, Sieradzem, Bełchatowem, Radomskiem, Lubochnią i Piotrkowem Tryb. W tym roku wchodzimy z realizacją projektu do ośmiu miast, m. in. Sulejowa i Opoczna ? powiedział prezes fundacji, Jacek Sokalski.
Akcja dotyczy dzieci ze szkół podstawowych zdolnych artystycznie, które z różnych przyczyn, najczęściej ekonomicznych, nie mają możliwości rozwijać swych talentów i pasji. W Opocznie weźmie w niej udział siedemdziesięcioro uczestników. Warsztaty będą odbywać się w okresie wakacyjnym w formie nieodpłatnej. Zwieńczeniem zajęć będą podsumowujące konkursy z nagrodami. Na przełomie października i listopada najbardziej aktywni i uzdolnieni uczestnicy warsztatów otrzymają natomiast stypendia artystyczne, w postaci dodatkowych zajęć wspierających talenty oraz lekcji indywidualnych. Do tej pory fundacja przyznała już na terenie całej Polski osiemnaście stypendiów.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 31 (838) z dnia 2 Sierpnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »