tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Wybierali w Radzicach i Zakościelu

 
Kampanii sprawozdawczo–wyborczej w jednostkach OSP ciąg dalszyZarząd OSP w Zakościelu wraz z druhami strażakami i gminnym komendantem ochrony przeciwpożarowej


W sobotę, 12 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze w OSP w Radzicach. Druhowie podsumowali ubiegłoroczną działalność i wybrali władze jednostki na kolejną kadencję.
Prezesem został Edward Dziurzyński, wiceprezesem Waldemar Kałużny, wiceprezesem–naczelnikiem Marcin Bednarczyk a zastępcą naczelnika Bogdan Szczepański. Skarbnikiem będzie Aleksander Bieniek, gospodarzem Damian Kopeć, sekretarzem Paweł Jakubczyk, natomiast kronikarzem Mariusz Matysiak. Do zarządu wszedł także Zbigniew Grudziecki. Nowymi twarzami we władzach jednostki są: Damian Kopeć, Mariusz Matysiak i Zbigniew Grudziecki.
Do komisji rewizyjnej wybrano Alojzego Matysiaka (przewodniczący), Pawła Kwaśniaka i Piotra Barskiego. Przedstawicielami do zarządu Oddziału Miejsko–Gminnego ZOSP RP zostali Edward Dziurzyński i Waldemar Kałużny. Delegatami na zjeździe oddziału będą Marcin Bednarczyk i Bogdan Szczepański.
Dzień później w zebraniu uczestniczyli druhowie z OSP w Zakościelu. Po złożeniu sprawozdania z działalności jednostki przystąpili do wyborów.
Nowo wybrany zarząd OSP przedstawia się następująco: prezes Jacek Dziurzyński, naczelnik Zdzisław Wiktorowicz, wiceprezes Krzysztof Szpociński, zastępca naczelnika Jan Gmaj, sekretarz Józef Dąbrowski, skarbnik Grzegorz Dziurzyński, kronikarz Radosław Rzeźnik, gospodarz Mieczysław Kwietniewski, członkowie zarządu Piotr Szklarczyk i Jarosław Kucharczyk. Wybrano również komisję rewizyjną w składzie: przewodniczący Adam Zaraś, sekretarz Arkadiusz Brzózka, członek Bronisław Wójcik. Przedstawicielem na zjazd miejsko–gminny ZOSP RP został Jacek Dziurzyński, natomiast na delegatów do zarządu oddziału miejsko–gminnego wybrano Jana Gmaja i Krzysztofa Szpocińskiego. W obu zebraniach uczestniczył gminny komendant ochrony przeciwpożarowej, bryg. Marian Kłobucki.
O wynikach wyborów w innych jednostkach napiszemy za tydzień.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (710) z dnia 18 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »