tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Poświętne

 Worki zamiast kontenerów

 
Właścicieli domków rekreacyjnych w Ponikle w gminie Poświętne śmieciowa rewolucja dotknęła wcześniej niż się spodziewali. Od kilku tygodni zmieniły się zasady odbierania odpadów z ich nieruchomości. Oburzeni letnicy szukają wsparcia władz wojewódzkich i powiatowych oraz władz parków krajobrazowych i leśniczych

W Ponikle, typowo turystycznej nadpilickiej miejscowości gminy Poświętne, znajduje się ponad 200 domków rekreacyjnych. Ich właściciele przebywają tu czasowo ? przyjeżdżają na weekend, urlop, wakacje, czasem na całe lato. Co oczywiste ? produkują śmieci. Dotychczas ich odbieranie funkcjonowało w ten sposób, że w okresie od maja do końca października gmina ustawiała w Ponikle kontenery. Za odbiór gromadzonych w nich śmieci właściciele domków letniskowych zobowiązani byli płacić 9 zł miesięcznie od nieruchomości. Przez lata ten system jakoś funkcjonował ? w ocenie letników doskonale. Do czasu, kiedy dla gminy przyszły chude lata.
Na spotkaniu, które odbyło się 2 maja, wójt poinformował właścicieli domków rekreacyjnych o likwidacji pojemników na odpady. Oburzeni turyści stanowczo sprzeciwili się tej decyzji. W piśmie wystosowanym do Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Poświętne, Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, do leśniczego terenu Ponikła oraz do sołtysa Ponikły przestrzegają, że takie posunięcia mogą spowodować katastrofę ekologiczną na niespotykaną skalę. Proszą o interwencję informując, że są zmuszeni zabierać swoje śmieci do miejsca zamieszkania.
O sprawę zapytaliśmy wójta gminy, Mieczysława Stępnia. W rozmowie z nami swoją decyzję o zabraniu kontenerów z terenu działek rekreacyjnych tłumaczył niską ściągalnością opłat od letników, a co za tym idzie ? dużymi kosztami dla gminy, która w ostatnim okresie boryka się z problemami finansowymi i szuka oszczędności. Jak wyjaśniał, koszty odbioru odpadów z pojemników w Ponikle sięgają 20 tys. zł. Z obowiązku uiszczania opłat za tę usługę wywiązywała się niespełna połowa właścicieli domków. Zbierano około 8 tys. zł, a pozostałe koszty w wysokości 12 tys. zł musiała pokrywać gmina.
Wójt zapewniał, że letnicy nie zostali pozostawieni sami sobie. Przygotowano dla nich inny system odbioru odpadów, który jednocześnie pozwoli gminie ograniczyć koszty. Kontenery na odpady gromadzone przez działkowiczów ustawiono teraz na bazie usług komunalnych w Poświętnem. Odpady można w nich pozostawiać w specjalnych workach, pobieranych na miejscu za opłatą w wysokości 10 zł. W takim zestawie znajduje się 120?litrowy worek na odpady zmieszane oraz 3 worki 90?litrowe na odpady zbierane selektywnie. Działkowicze mogą je dostarczać trzy razy w tygodniu ? w piątki, niedziele i poniedziałki. Nie muszą więc zabierać swoich śmieci do miejsca stałego zamieszkania. Mogą pozostawić w Poświętnem każdą ilość odpadów. Gmina z kolei zapewniła sobie w ten sposób ściągalność opłat za odbiór śmieci od letników. Skoro można je bowiem dostarczyć wyłącznie w oznakowanych, wykupywanych wcześniej workach, nie powinno mieć już miejsca podrzucanie śmieci do kontenerów, które zdaniem wójta w Ponikle było nagminne. Niestety póki co po worki zgłasza się niewielu działkowiczów. Oby w obawie przed opłatą nie pozostawili oni swoich śmieci w lesie.
Nowy system odbioru odpadów z terenu działek rekreacyjnych w Ponikle funkcjonował będzie do końca czerwca. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach letnicy już sami będą sobie musieli poradzić ze swoimi śmieciami. Opracowywany bowiem gminny system odbioru odpadów obejmie wyłącznie mieszkańców stale zamieszkujących na terenie gminy. Letnicy będą więc musieli podpisać indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady. Skąd taka decyzja? Wójt tłumaczy, że prywatne drogi wewnętrzne na terenie działek rekreacyjnych są zbyt wąskie, aby wjechała tam śmieciarka. Letnicy zaś nie godzą się przesunąć swoich ogrodzeń, aby poszerzyć trasy. Można się zresztą spodziewać, że pojawiłby się problem ze ściągalnością opłaty śmieciowej. Nie wszyscy turyści byliby przecież w stanie zadeklarować konkretnie okres swojego pobytu w Ponikle, za który mieliby uiścić opłaty. Z pewnością pojawiliby się i tacy, którzy uznaliby, że wystarczy, że płacą za śmieci u siebie. Decyzja władz gminy wydaje się zatem zrozumiała.
Czas jednak pokaże, czy w jej wyniku w lasach Poświętnego nie zacznie przybywać śmieci.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 21 (828) z dnia 24 Maja 2013r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »