tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 W tym tygodniu obchodzimy:

 

* 26 kwietnia:
Światowy Dzień Własności Intelektualnej, ustanowiony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, organizację wyspecjalizowaną ONZ ? ang. WIPO, obchodzone od 2001 roku. Dzień ten ustanowiono w 2000 roku a wybrano go na pamiątkę wejścia w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku. Celem tego dnia jest: wskazanie społeczeństwu, jak patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i wzory mają wpływ na codzienne życie; uświadomienie społeczeństwu obowiązującego prawa własności intelektualnej i pogłębienie wiedzy na ten temat; wskazanie kreatywności i wkładu przez twórców i wynalazców do rozwoju społeczeństw na całym świecie oraz zachęcanie społeczeństwa do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób).

* 27 kwietnia:
Światowy Dzień Grafika (ang. World Graphic Day, obchodzony od 1995 roku w rocznicę powstania ICOGRADA. Jest to święto zawodu grafika i grafika komputerowego, oraz rysunku graficznego, m.in. grafiki użytkowej, wizerunku firmy, projektowania graficznego i komunikacyjnego. Jego obchody mają na celu uznanie pracy grafika, projektowania komunikacji i informacji oraz uświadomienie ich roli w świecie).

* 28 kwietnia:
? Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, od 2003 roku ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy. Obchody mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy,
? Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy, ustanowiony w 1996 roku przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych,
? Polska: Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, obchodzony od 2007 roku na mocy uchwały Sejmu RP, która nawiązuje bezpośrednio do akcji MOP na rzecz poprawy warunków pracy.

* 29 kwietnia:
? Międzynarodowy Dzień Tańca, ustanowiony w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI?UNESCO. 29 kwietnia wybrano, na pamiątkę chrztu wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, francuskiego tancerza i choreografa, Jeana?Georges?a Noverre?a. Z okazji Dnia Tańca każdego roku inny wybitny artysta związany z tą sztuką przygotowuje orędzie adresowane do tych, którzy uprawiają i kochają taniec. W ubiegłych latach autorką orędzia była amerykańska tancerka i specjalistka w zakresie antropologii tańca Katherine Dunham,
? Dzień Pamięci o Ofiarach Wojen Chemicznych, obchodzony corocznie przez wszystkich członków międzynarodowej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej OPCW, w rocznicę wejścia w życie Konwencji o zakazie broni chemicznej w 1997 roku, przyjętej na X sesji Konferencji Państw Stron Konwencji 11 listopada 2005 roku w Hadze. Obchody Dnia Pamięci są okazją do złożenia hołdu wszystkim ofiarom wojen chemicznych, jak również potwierdzeniem zaangażowania OPCW do eliminacji zagrożenia ze strony broni chemicznej, promując tym samym pokój, bezpieczeństwo i wielostronność działań.

* 30 kwietnia:
? Międzynarodowy dzień jazzu, proklamowany w listopadzie 2011 roku na 36. sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Obchody wyznaczono na 30 kwietnia. Data obchodów powiązana jest z obchodzonym w kwietniu w Stanach Zjednoczonych miesiącem jazzu. Inauguracja odbędzie się w Paryżu 27 kwietnia 2012 roku, a rozpocznie ją dyrektor i ambasador Dobrej Woli UNESCO Herbie Hancock. Mają odbyć się koncerty, wykłady i dyskusje prezentujące twórczość Marcusa Millera, Barbary Hendricks, Hugha Masekeli i wielu innych. Celem obchodów będzie uznanie dla sztuki jazzu i jego przedstawicieli, którzy na przestrzeni dziesięcioleci wykreowali wiele gatunków i stylów jazzowych oraz ukazanie jazzu jako pięknej muzyki, dającej ludziom radość i satysfakcję.

* 1 maja:
Święto Pracy, międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone corocznie od 1890 roku. Święto wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8?godzinnego dnia pracy. Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce już w 1890 roku i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców współorganizowane m.in. przez działaczy Socjalno?Rewolucyjnej Partii Proletariat. Masowe demonstracje, pochody oraz starcia z carskim wojskiem, policją oraz Kozakami a także wspierającymi je nacjonalistycznymi bojówkami miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, organizowały je głównie Polska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz BUND.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 17 (772) z dnia 27 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »