tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 W tym tygodniu obchodzimy:

 


* 22 marca: kraje nadbałtyckie: Dzień Morza Bałtyckiego, ustanowiony na mocy decyzji Komisji Helsińskiej, jako element Światowego Dnia Wody,
? Światowy Dzień Wody, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w Brazylii w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ich ideą jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Corocznie Dzień Wody odbywa się pod innym hasłem. Ubiegłorocznym obchodom przyświecało: Bezpieczeństwo żywności i wody.
23 marca: ? Światowy Dzień Meteorologii, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Upamiętnia wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w 1950 roku jako kontynuatora Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (IMO) powstałej w 1873 roku. Celem WMO jest zapewnienie każdemu państwu (narodowi), niezależnie od jego rozwoju gospodarczo?ekonomicznego, dostępu do prognozy pogody oraz informacji dostosowanych do podstawowych potrzeb kraju),
? Polska, Węgry: Dzień Przyjaźni Polsko?Węgierskiej. 12 marca 2007 roku parlament węgierski jednogłośnie przyjął deklarację uznającą 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko?Węgierskiej. Analogiczną uchwałę 16 marca 2007 roku podjął przez aklamację Sejm RP. Zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech istnieje wiele organizacji przyjaźni polsko?węgierskiej. Obchodom przyświeca historyczne przysłowie: Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki, jako krótka rymująca się formuła traktująca o zażyłej przyjaźni i pokrewieństwie narodu polskiego i węgierskiego.
24 marca: ? Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar, ustanowiony w 2010 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ),
? Światowy Dzień Gruźlicy (wyznaczony przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę wyizolowania prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 roku. Obecnie aż jedna trzecia ludności świata jest zakażona. WHO pracuje nad tym, aby zmniejszyć wskaźnik rozpowszechniania choroby i ilość zgonów o połowę. Jest to możliwe dzięki rozpowszechnianiu informacji o zapobieganiu chorobie, dostępowi do szybkich i tanich badań oraz leczeniu przy współzaangażowaniu zarówno publicznej jak i niepublicznej służby zdrowia, organizacji pozarządowych, jak i wszystkich ludzi, którzy od 1995 roku poświęcili się leczeniu i opiece nad 36 milionami chorych. Finansowanie walki z gruźlicą zapewnia między innymi Globalny Fundusz do Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią oraz organizacja UNITAID zajmująca się zapewnieniem niezbędnych lekarstw i diagnostyki medycznej.
? Polska: Narodowy Dzień Życia, uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 27 sierpnia 2004 roku. Obchodom corocznie przyświeca inne hasło przewodnie. W ubiegłym roku brzmiało: Rodzina receptą na kryzys.
* 25 marca: ? Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ,
? Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 roku. Szacuje się, że od 15 do 20 milionów ludzi zostało zabranych z domów i sprzedanych jako w różnych systemach obrotu niewolnikami. To również okazja do podniesienia świadomości wśród młodzieży o zagrożeniach związanych z rasizmem i uprzedzeniami.
* 27 marca: Międzynarodowy Dzień Teatru, uchwalony w 1961 roku, na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które odbyło się 27 marca 1957 roku. Został ustanowiony podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w Helsinkach. Jego ustanowienie zaproponował Arvi Kivimaa, prezydent Fińskiego Instytutu ITI. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony rokrocznie przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie. Obchody Światowych Dni Teatru mają na celu realizacje statutowych zobowiązań ITI. W statucie czytamy m.in.: ITI powstało w celu promocji i międzynarodowej wymiany informacji na temat teatru, pobudzenia kreacji i zwiększenia współpracy ludzi teatru; uświadomienia opinii publicznej wagi sztuki i artystycznej kreacji w życiu codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich. 27 marca, co roku, rozsyłana jest wiadomość, tłumaczona na ponad 20 języków, od wybitnego człowieka teatru zawierająca jego przemyślenia na temat teatru i światowej harmonii. Pierwszą taką wiadomość wysłał w 1962 roku Jean Cocteau. Tego dnia odbywają się specjalne spotkania, sympozja, przedstawienia teatralne itp. poświęcone znaczeniu i problemom teatru.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (819) z dnia 22 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »