tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Drzewica

 W piątek długa sesja

 

Na piątek, 30 października zwołana została trzydziesta trzecia sesja Rady Gminy i Miasta obecnej kadencji. Posiedzenie w sali konferencyjnej UGiM rozpocznie się o godz. 10.00.
Porządek obrad jest dość obszerny. Po informacji burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz zgłaszaniu wniosków, interpelacji i zapytań odbędzie się uroczystość uhonorowania Przemysława Kmity, który - o czym pisaliśmy jako jedyni w regionie - zdobył Cruz del Condor - najtrudniejszy odcinek jednego z najgłębszych kanionów świata w Peru.
W bloku głosowań radni podejmą uchwały w sprawach: * ustalenia stawek podatków lokalnych na 2010 rok - podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych * zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso * zwolnień z podatku od nieruchomości * utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów Gimnazjum w Drzewicy oraz regulaminu przyznawania stypendium * zmian w budżecie * zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji kultury * przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok * wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Radzicach Dużych stanowiącej mienie komunalne * zmiany uchwały z 2007 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Drzewicy przy ulicy Zdrojowej stanowiącej mienie komunalne * przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Drzewica na lata 2009-2015 przyjętym uchwałą RGiM z 4 września 2009 r. * zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka na lata 2009-2015.
Po odpowiedziach burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania zostanie przedstawiona informacja z Urzędu Skarbowego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. Przed zakończeniem sesji zaplanowano jeszcze sprawy różne.
Zapowiada się długie posiedzenie.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (642) z dnia 30 Października 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »