tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 W TPD bez zmian

 
W piątek, 18 lutego w sali konferencyjnej starostwa odbyła się konferencja sprawozdawczo–wyborcza Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Głównym celem spotkania było podsumowanie mijającej kadencji, przedstawienie sprawozdania z działalności za ostatnie cztery lata oraz wybór prezesa stowarzyszenia. Wszyscy społecznicy działają na rzecz dobra dziecka. Wspólnie pracują przy organizacji wycieczek, ognisk i konkursów. Razem starają się zbierać fundusze. Nic dziwnego, że w minionej kadencji zarządu i dotychczasowej prezes Heleny Stasiak, wyniki organizacji są naprawdę imponujące. Z różnorodnych imprez zorganizowanych przez TPD skorzystało 6.226 dzieci i młodzieży. Dzięki wspólnej pracy społecznicy mają się czym pochwalić.
Szczegółowe sprawozdanie z prac zarządu TPD zaprezentowała Jolanta Zapała. Minione cztery lata były wyjątkowo pracowite. Odbyło się 27 posiedzeń zarządu oraz 20 spotkań prezydium zarządu. Na posiedzeniach wytyczono główne kierunki działania i szczegółowe plany pracy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu, a szczególnie prezes Heleny Stasiak, która swoją postawą i autorytetem mobilizowała i włączała członków zarządu w pracę na rzecz dzieci, wszystkie przyjęte zadania zostały zrealizowane. W posiedzeniach zarządu uczestniczyli pedagodzy szkolni, sympatycy koła oraz przedstawiciele władz miejskich i powiatowych.
Od marca 2007 roku szczególną opieką i pomocą zarząd otoczył dzieci wychowujące się w rodzinach niepełnych, wielodzietnych, a także dzieci z rodzin patologicznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. O inicjatywach podejmowanych przez członków zarządu pisaliśmy na bieżąco na łamach naszego tygodnika, dlatego teraz przypomnimy najważniejsze projekty.
W okresie sprawozdawczym zarząd zorganizował czterokrotnie wypoczynek letni w Zakopanem. Taka forma wakacji bardzo przypadła dzieciom do gustu. Społecznicy chętnie angażowali się także w zimowiska organizowane wspólnie z PiMBP, przygotowując dla dzieciaków drugie śniadanie. Dbając o rozwój dzieci i młodzieży zorganizowano, aż siedem wycieczek turystyczno–krajoznawczych. Młodzież miała okazję zwiedzić m.in. Sandomierz, Baranów Sandomierski, Puławy, Kazimierz Wielki, Nieborów i Arkadię. Warto podkreślić, że każda wycieczka z TPD obfitowała w ciekawe konkursy, zabawy i gry z nagrodami. Społecznicy zadbali także o rozwój duchowy młodzieży, organizując aż siedem wycieczek do teatrów w Kielcach, Radomiu i Łodzi oraz ciekawe wyprawy do muzeów, m.in. Powstania Warszawskiego lub do Interaktywnego Centrum Nauki i Techniki w Łodzi. Kierujący działalnością organizacji poprzez konkursy literackie, plastyczne i matematyczne, zachęcali młodzież do rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania zdobytej wiedzy. Wszystkie konkursy cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony braci szkolnej. Podczas podsumowań zawsze starano się nagrodzić, jak największą liczbę uczestników. Każdego roku, nie tylko z okazji Dnia Dziecka, organizowane było ognisko dla podopiecznych ze Świetlicy Środowiskowej „Pinokio” oraz dzieci ze szkół podstawowych. Dzięki wsparciu stałych sponsorów i członków zarządu, dzieciaki nie musiały nic ze sobą zabierać, oprócz dobrych humorów. Dzięki współpracy z kołem teatralnym działającym przy ZSP nr 1 oraz z innymi szkołami i przedszkolami, tradycją stały się organizowane także z inicjatywy zarządu TPD w MDK, przedstawienia teatralne dla najmłodszych uczniów. Społecznikom udało się zorganizować koncert charytatywny „O uśmiech dziecka”.
Warto podkreślić, że prezes Helenę Stasiak, członków zarządu oraz wszystkich tych, którym los dzieci nie jest obojętny, połączyła przyjaźń. Nic dziwnego, że wszyscy tak chętnie spotykali się podczas spotkań opłatkowych i noworocznych. Z pomocą i wsparciem zarządu regionalnego, TPD zawsze obdarowywało swoich podopiecznych świątecznymi paczkami. Być może nie wszyscy wiedzą, że mimo bardzo skromnych funduszy, zarząd 15 rodzinom przyznał zapomogi pieniężne.
Każde działanie podejmowane przez TPD wiązało się z nakładami finansowymi. Dużo determinacji wymagało zdobywanie środków od sponsorów i ze zbiórek pieniężnych, ale tej nie brakowało ani prezes, ani członkom zarządu. Działalność Towarzystwa wspomagał Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe i podatnicy przekazując 1% swoich podatków na TPD. Dla działalności organizacji niezmiernie ważna była także pomoc stałych sponsorów, którzy zawsze chętnie popierali wszelkie inicjatywy zarządu. Społecznicy, nie ukrywają jednak, że przydałoby się więcej ludzi dobrej woli, chcących wspomóc ich działalność.
Jednym z punktów konferencji było także udzielenie absolutorium ustępującym i przeprowadzenie wyborów nowych władz stowarzyszenia. Delegaci zagłosowali za udzieleniem absolutorium. W wyniku głosowania ponownie na czele Powiatowego Zarządu TPD stanęła Helena Stasiak. W nowej kadencji zarząd chce kontynuować podejmowane dotychczas działania.
Przyjęty program przez całą kadencję udało się zrealizować dzięki temu, że TPD zrzesza ludzi kompetentnych, otwartych na działania i przede wszystkim kochających dzieci. Uśmiech i radość dzieci mobilizuje społeczników do jeszcze bardziej wytężonej pracy.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (711) z dnia 25 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »