tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Żarnów

 Wójtowi Żarnowa zadaliśmy cztery pytania:

 
Odpowiedź z urzędu


1) Jaki jest stan zaległości podatkowych GS w Żarnowie wobec gminy Żarnów? Jaka jest wartość zadłużenia wobec stanu na dzień 10 października 2012 roku i jak to zadłużenie narastało w ostatnich pięciu latach? Jakie władze samorządowe zamierzają podjąć kroki wobec dłużników?

2) Jaki jest stan zadłużenia z tytułu nieopłacania podatków od nieruchomości przez mieszkańców gminy, w tym b. przewodniczącego Rady Gminy? Jakie władze samorządowe zamierzają podjąć kroki wobec dłużników?

3) Ile było w 2012 roku przypadków zatrudnień pracowników w formie pozakonkursowej? Czy prawdą jest, że planowane są dalsze zatrudnienia bez konkursu?

4) Ilu, wg stanu na 12 października 2012 roku, stażystów pracuje w Urzędzie Gminy? Czym spowodowana jest taka a nie inna ilość stażystów?

A oto treść odpowiedzi:

1) Stan zaległości w podatku od nieruchomości GS w Żarnowie wobec Gminy Żarnów na dzień 10 października 2012 r. wynosi kwotę 10.137,00 zł; kwota zadłużenia może ulec zmianie, bowiem z wniosku GS w Żarnowie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za rok 2010.

2) Ogólna zaległość w podatku od nieruchomości podmiotów zobowiązanych wobec Gminy Żarnów (osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych) na dzień 10 października 2012 r. wynosi 92.000,00 zł.
Gmina Żarnów prowadzi i prowadziła postępowanie windykacyjne wobec dłużników w formach i zasadach określanych przez prawo tj. ustawę z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
(?) Pytanie nie indywidualizuje osoby Przewodniczącego Rady. Ponadto należy mieć na uwadze przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002 r. nr 101, poz. 926), zgodnie z którą dane osobowe podlegają ochronie.

3) Zgodnie z art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (DzU z 200S r. nr 223, poz. 1458) o pracownikach samorządowych nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Obowiązek przeprowadzenia konkursu dotyczy wyłącznie stanowisk urzędniczych, chyba że w ramach wewnętrznego awansu stanowisko takie obejmuje pracownik dotychczas zatrudniony w jednostce.
W UG w Żarnowie w ramach wewnętrznego awansu na stanowisko urzędnicze zostało zatrudnionych 2 pracowników. Żaden z pracowników Urzędu Gminy nie został zatrudniony z naruszeniem w/w przepisów.

4) W UG w Żarnowie pracuje 13 stażystów. W gminie Żarnów jest bardzo dużo bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni oraz m.in. szkół ponadgimnazjalnych, dla których nie ma żadnych ofert pracy. Staż (oraz późniejsze krótkotrwałe zatrudnienie) jest jedyną formą pomocy wyżej wymienionym. Ilość stażystów uzależniona jest od ilości skierowań z PUP oraz potrzeb i możliwości UG w Żarnowie.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (800) z dnia 9 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »