tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Inżynier i Nauczyciel Matematyki chętnie udzieli ...
czytaj dalej »

UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Aktualności

 Władza bez podwyżek

 
W dobie kryzysu stawki diet i ryczałtów radnych oraz wynagrodzenia burmistrzów, wójtów i starostów zatrzymały się na ubiegłorocznym poziomie. W gminie Poświętne radni nawet obniżyli sobie diety

Tak jak co roku prezentujemy Państwu aktualne zestawienie wysokości uposażenia burmistrzów i wójtów, a także diet i ryczałtów pobieranych przez radnych. Tym razem jednak niemal nie różnią się one od ubiegłorocznych. W przypadku dwóch wójtów oraz wicestarosty nieznacznie zmieniły się jedynie dodatki stażowe, których wysokość zależy od wysługi lat. Cóż, w dobie kryzysu nawet rządzący muszą się pogodzić z zamrożeniem płac, co poniekąd wydaje się sprawiedliwe. Na wyróżnienie zasługują natomiast radni w Poświętnem, którzy nieznacznie ? ale jednak ? obcięli sobie diety. W trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się obecnie większość samorządów, raczej nie należy się spodziewać, aby w ciągu roku zaszły jakieś zmiany w tej materii. Chociaż, kto wie?
W porównaniu do roku ubiegłego nie wzrosły wynagrodzenia burmistrzów i wójtów. W większości zarabiają oni dokładnie tyle, co rok wcześniej. Wyjątek stanowią wójtowie Mniszkowa i Paradyża, którzy pobierają dodatek stażowy wyższy odpowiednio o 59 i 55 zł. Spośród włodarzy gmin naszego powiatu najwięcej zarabia burmistrz Opoczna, który miesięcznie inkasuje 12.363,60 zł. W tej największej w powiecie gminie burmistrz ma dwóch zastępców. Ich wynagrodzenie wynosi 9.106 zł oraz 8.507,20 zł. W sumie stanowiska wszystkich trzech burmistrzów kosztują więc miasto miesięcznie 29.976,80 zł. Niewiele mniej od burmistrza Opoczna zarabiają wójtowie Sławna i Mniszkowa, których miesięczne wynagrodzenie wynosi 12.100 zł. Najmniejszą pensję, znacznie odbiegającą od pozostałych w tej grupie, pobiera wójt gminy Poświętne, który zarabia ?zaledwie? 8.535 zł.
Jeśli chodzi o wysokość diet i ryczałtów radnych nigdzie nie przyznano podwyżek. Radni zarabiają tyle samo, co w roku ubiegłym ? z wyjątkiem rajców z Poświętnego, gdzie, jak pisaliśmy, diety są niższe niż rok temu. Porównanie zacznijmy od przewodniczących rad. W tej grupie najwięcej ? 1.987 zł ? zarabia przewodniczący Rady Miejskiej. Wynagrodzenia przewodniczących rad w pozostałych gminach są bardzo zbliżone i wynoszą od 1.300 zł w Żarnowie do 1.376,51 zł w Mniszkowie. W tej grupie wyjątkiem jest również Poświętne, gdzie miesięczny ryczałt przewodniczącego rady wynosi 1.488 zł ? 12 zł mniej niż rok temu. Pozostali radni (z wyjątkiem Poświętnego) pobierają diety lub ryczałty w niezmienionej wysokości. Najwyższe w Opocznie (609 zł lub nawet 954 zł, jeśli radny pracuje w dwóch komisjach stałych), najniższe w Poświętnem ? 176 zł. Szeregowym radnym stosunkowo dobrze powodzi się w Białaczowie (397 zł) i w Sławnie (350 zł). W tych dwóch gminach (podobnie jak w Opocznie) radni pobierają jednak miesięczny ryczałt. W pozostałych gminach wypłacana jest dieta za każde posiedzenie i w przypadku radnego niepełniącego dodatkowych funkcji oscyluje wokół 200 zł.
W powiecie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nieco mniej zarabia jedynie obecny wicestarosta, którego poprzednik miał nieznacznie wyższy dodatek stażowy. Wynagrodzenia pozostałych przedstawicieli władz powiatowych nie zmieniły się. Starosta zarabia miesięcznie 11.730 zł, a jego zastępca 9.550 zł. Przewodniczący rady otrzymuje miesięczny ryczałt w wysokości 2.120 zł, a członkowie zarządu ? 1.457 zł. Miesięczny ryczał radnych powiatowych wynosi 662 zł.
Aktualne wysokości wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i radnych gminnych przedstawia tabela. Uposażenie wójtów i burmistrzów przedstawiamy w rozbiciu na cztery elementy ? wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: specjalny (wyliczany na podstawie uchwały rady z sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), służbowy (funkcyjny) i stażowy (za wysługę lat, liczony jako procent od wynagrodzenia zasadniczego). Z kolei radni otrzymują wynagrodzenie w formie diety (D) lub ryczałtu (R). Przy czym radny otrzymuje dietę za każde posiedzenie rady lub komisji stałej z jego udziałem, z kolei ryczałt wypłacany jest co miesiąc bez względu na to, czy w danym miesiącu odbywały się posiedzenia. Podane niższe kwoty podane są w złotówkach. Są to oczywiście wynagrodzenia brutto.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 4 (811) z dnia 25 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »