tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Żarnów

 V zjazd PTTK-owców

 
12 stycznia odbył się V zjazd sprawozdawczo?wyborczy żarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno?Krajoznawczego. Podczas spotkania wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjną oraz sąd koleżeński. Zasłużonym wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Ustalono także kierunki działania na następną kadencję


Przybyłych na spotkanie gości, zarówno z kraju, jak i delegacje ze Słowacji i Ukrainy, powitał prezes żarnowskiego oddziału PTTK, Włodzimierz Szafiński. Wśród obecnych na spotkaniu znaleźli się między innymi łódzki wicekurator oświaty Konrad Czyżyński, poseł Artur Ostrowski, wicedyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Hieronim Hubar oraz dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi Andrzej Danowski. Na zjazd przybyli także prezesi zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK.
Po otwarciu zjazdu dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, których funkcje pełnili kolejno Witold Kozak, Maria Morawska oraz Sabina Kubiszewska. Jednogłośnie zatwierdzono zaproponowany przez przewodniczącego porządek oraz regulamin obrad. Ustępujący prezes zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego przedstawili swoje sprawozdania z dotychczas podjętych działań.
Włodzimierz Szafiński szczegółowo podsumował dokonania kadencji 2009?2012. Na przestrzeni czterech lat stan organizacyjny wzrósł z dwunastu kół i klubów do szesnastu. Aktualnie żarnowski oddział PTTK ma dwa koła terenowe i czternaście Szkolnych Klubów Krajoznawczo?Turystycznych PTTK. Realizując uchwałę zjazdową z 2009 roku zwiększono stan kadry programowej, wzrosła też liczba komisji oddziałowych o krajoznawczą i ochrony przyrody. Najważniejszym wydarzeniem w minionej kadencji były obchody 15?lecia oddziału połączone z nadaniem sztandaru które odbyły się 7 stycznia ub.r. Żarnowscy PTTK?owcy uczestniczyli w wojewódzkich obchodach 60?lecia PTTK w Łęczycy, i w ogólnopolskich w Warszawie, brali udział w licznych zlotach i innych ogólnopolskich przedsięwzięciach Towarzystwa oraz w Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie. Wraz z Porozumieniem Oddziałów Województwa Łódzkiego żarnowski PTTK zorganizował w styczniu 2010 roku ?Wojewódzkie podsumowanie roku dzieci i młodzieży? oraz wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego ?Poznajemy ojcowiznę? w marcu 2010 roku. W latach 2010?2012 oddział był organizatorem szkoleń kadry w Przedborzu, a w 2012 roku przedstawiciele oddziału wzięli udział w zlocie kadry programowej w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz w wycieczce szkoleniowej do Ślężańskiego Park Krajobrazowy. Na przełomie tych lat odbywały się także kolejne rajdy piesze, spływy kajakowe, wycieczki krajowe i zagraniczne, przeglądy poezji ?Krajobrazy polskie?.
Zwykle zjazdy są dobrą okazją do uhonorowanie najlepszych członków. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Małgorzata Podlewska, odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki ?Za zasługi dla turystyki? wyróżniono Tatianę Kosylak oraz Krystynę Nojek. Brązową Odznakę Honorową PTTK dostał Waldemar Pasula. Złotą odznakę ?Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży? odebrała Maria Grzybowska, sebrną wyróżniono: Danutę Głowę, Annę Jarugę, Sabinę Kubiszewską, Annę Stańczyk oraz Magdalenę Szołowską a brązową otrzymała Jolanta Banaszczyk. Dyplomami PTTK ?Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa? wyróżniono: Irenę Czernienko, Stefana Grabskiego, Urszulę Jędrasik, Cezariusza Szulca oraz Jacka Wojciechowskiego. Dyplom Komisji Środowiskowej ZG PTTK ?Za szczególny wkład pracy i społecznej pasji w rozwój turystyki i krajoznawstwa w środowisku młodzieży? odebrała natomiast Ewa Borończyk.
Podczas wystąpień gości, głos zabrali delegaci z Ukrainy i Słowacji oraz znajomi z kraju gratulując żarnowskiemu oddziałowi realizacji tak wielu przedsięwzięć i życząc samych sukcesów w nowej kadencji.
Podczas trwania bloku artystycznego, swoje umiejętności krasomówcze zaprezentowały Kamila Brzeska, która przygotowała występ zatytułowany ?Miasto z łódką w herbie? oraz Karolina Ruszkiewicz, która zachwyciła publiczność opowieścią ?Tu narodziło się PTK?. Działalność żarnowskiego oddziału PTTK w pigułce przedstawiła w postaci pokazu slajdów autorka prezentacji, Tatiana Kosylak.
Kierunki działania na następną kadencję zaprezentowała Grażyna Szafińska. Kluczowymi planami oddziału, które pragnie zrealizować przez kolejne lata są pozyskiwanie nowych członków i sympatyków, ciągłe rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i dorosłych, organizowanie cyklicznych imprez turystyki pieszej oraz innych form turystyki aktywnej, a także zachęcać wszystkich członków do uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach i przedsięwzięciach. Oddział planuje także pomagać im w zdobywaniu uprawnień instruktorów turystycznych, zachęcać dzieci, młodzież i dorosłych od zdobywania odznak krajoznawczych i regionalnych oraz kontynuować szeroko pojętą współpracę z PTTK?owcami z kraju, Słowacji i Ukrainy. PTTK?owcy z Żarnowa w nowej kadencji planują także pomóc w przygotowaniu regionalnej konferencji oddziałów PTTK województwa łódzkiego, która odbędzie się 15 czerwca w żarnowskim Domu Kultury oraz zorganizować wycieczkę krajoznawczą do Lwowa.
Kulminacyjnym punktem zjazdu były wybory zarządu na nową kadencję, kandydatów do komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz delegatów na konferencję regionalną PTTK województwa łódzkiego. Prezesem zarządu oddziału został ponownie Włodzimierz Szafiński, wiceprezeską wybrano Marię Morawską, sekretarzem Tatianę Kosylak, a funkcję skarbniczki pełnić będzie Zdzisława Kowalska. Przewodniczącą komisji rewizyjnej wybrano Małgorzatę Meusiak, wiceprzewodniczącą Elżbietę Dziubę, a sekretarzem Ewę Borończyk. Jadwiga Kozak pełnić będzie funkcję prezesa sądu koleżeńskiego, wiceprezesem został Waldemar Pasula, a sekretarzem Danuta Głowa. Delegatami na konferencję regionalną wybrani zostali Tatiana Kosylak, Sabina Kubiszewska, Magdalena Szołowska, Rafał Kozak i Leszek Kurp.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (810) z dnia 18 Stycznia 2013r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »